peniaze
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

EÚ prijala prísnejšie pravidlá proti praniu špinavých peňazí

Rada prijala novú smernicu proti praniu špinavých peňazí Touto smernicou sa zavádzajú nové ustanovenia trestného práva, ktorými sa narúša a blokuje prístup páchateľov trestnej činnosti k finančným zdrojom vrátane tých, ktoré sa používajú na teroristickú činnosť.

Nové pravidlá zahŕňajú:

  • stanovenie minimálnych pravidiel týkajúcich sa vymedzenia trestných činov a sankcií v oblasti prania špinavých peňazí. Za činnosti prania špinavých peňazí bude možné uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou sadzby 4 roky a sudcovia môžu uložiť dodatočné sankcie a opatrenia (napr. dočasné alebo trvalé vylúčenie z prístupu k verejnému financovaniu, pokuty atď.). V prípadoch súvisiace s činnosťou zločineckej organizácie alebo na trestné činy spáchané pri výkone určitých profesijných činností sa uplatnia priťažujúce okolnosti;
  • možnosť, aby za určité činnosti prania špinavých peňazí niesli zodpovednosť právnické osoby, ktoré môžu čeliť celému radu sankcií (napr. vylúčenie z nároku na verejnú pomoc, uloženie súdneho dohľadu, súdny príkaz na zrušenie právnickej osoby atď.);
  • odstránenie prekážok cezhraničnej justičnej a policajnej spolupráce tým, že sa stanovia spoločné ustanovenia s cieľom zlepšiť vyšetrovanie trestných činov. V cezhraničných prípadoch sa novými pravidlami jasne stanoví, ktorý členský štát má právomoc, a akým spôsobom majú dotknuté členské štáty navzájom spolupracovať, ako aj spôsob zapojenia Eurojustu.
Viac..  Pre výbuch muničných skladov vo Vrběticiach polícia pátra po dvoch Rusoch

Ďalšie kroky

Po uverejnení smernice v Úradnom vestníku EÚ budú mať členské štáty na jej transpozíciu do vnútroštátneho práva 24 mesiacov.

Kontext

Táto smernica dopĺňa, pokiaľ ide o trestnoprávne aspekty, smernicu o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorá bola formálne prijatá v máji 2018.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Brusel si predvolal ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ osem predstaviteľov únie

Európska únia si predvolala ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ …