podnikatelia
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Platobná neschopnosť podnikov: EÚ chce podnikateľom s dobrou povesťou ponúknuť druhú šancu

Rada sa dohodla na pozícii k smernici o platobnej neschopnosti podnikov. Cieľom smernice je poskytnúť životaschopným podnikom vo finančných ťažkostiach prístup k rámcom preventívnej reštrukturalizácie, aby sa im umožnila reštrukturalizácia v skorom štádiu, a tak predísť platobnej neschopnosti. Zároveň sa ňou dáva podnikateľom v úpadku, ktorí majú dobrú povesť, druhá šanca a zavádzajú sa ňou opatrenia na zvýšenie účinnosti postupov reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a oddlženia.

Teraz sa môžu začať rokovania s Európskym parlamentom s cieľom dosiahnuť dohodu začiatkom roka 2019.

“Každý rok stratí 1,7 milióna ľudí prácu, pretože ich spoločnosť vyhlásila konkurz. Musíme mať preto v celej EÚ zavedené robustné pravidlá týkajúce sa platobnej neschopnosti, aby sa znížil počet úpadkov, a musíme zabezpečiť, aby sa podnikateľom s dobrou povesťou ponúkla druhá šanca. Rada preto podporuje tento nový právny predpis, pričom jeho úpravami by sa malo zabezpečiť, aby úplne zohľadňoval existujúce a dobre fungujúce systémy, ktoré sú už zavedené v členských štátoch,” uviedol Josef Moser, rakúsky minister spravodlivosti.

Hlavné prvky pozície Rady

V pozícii Rady (dokument 12334/18) sa zachovávajú všetky hlavné prvky pôvodného návrhu Komisie, členským štátom sa však poskytuje viac flexibility na prispôsobenie nových právnych predpisov ich existujúcim rámcom.

Rada predovšetkým zmenila tieto ustanovenia:

  • zapojenie sudcov: zatiaľ čo sa zachoval cieľ spočívajúci v existencii rýchlejších postupov platobnej neschopnosti, pozíciou Rady sa členským štátom poskytuje viac flexibility, pokiaľ ide o rozhodovanie o tom, kedy a v ktorých prípadoch ustanoviť účasť sudcov ako povinnú;
  • trvanie prerušenia jednotlivých konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov: zatiaľ čo sa zachováva lehota navrhnutá Komisiou (t. j. najviac 4 mesiace v prípade počiatočného trvania), Rada zavádza možnosť dlhších lehôt na to, aby súdy potvrdili osobitne zložité plány;
  • prelomenie nesúhlasu medzi triedami: zatiaľ čo pravidlá vymedzené v návrhu sa zachovávajú, členské štáty rozhodli o vyššej flexibilite na vnútroštátnej úrovni s cieľom stanoviť podmienky potrebné na vykonanie predbežného ocenenia podniku, ako aj pravidlá určujúce, kedy možno prelomiť nesúhlas určitej triedy veriteľov.
Viac..  Eugen Jurzyca: Súťaž medzi rôznymi daňovými systémami by sme nemali zlikvidvať. VIDEO

Ďalšie kroky

Keďže Európsky parlament už prijal svoju pozíciu, rokovania trialógu môžu začať veľmi skoro.

Cieľom troch inštitúcií je dosiahnuť politickú dohodu pred európskymi voľbami v roku 2019.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Únia chce ďalšími sankciami proti Bielorusku zasiahnuť Lukašenkovu Achillovu pätu – obchod s draslíkom

Členské štáty Európskej únie vo štvrtok načrtli plány na nové sankcie proti Bielorusku. Tie by …