Domov / EKONOMIKA / Komisia: Vietnam má pre vývozcov a investorov EÚ obrovský obchodný potenciál
Malmstrom
Komisárka pre obchod Cecilia Malmström. PHOTO: © European Union.

Komisia: Vietnam má pre vývozcov a investorov EÚ obrovský obchodný potenciál

Európska komisia dnes prijatím obchodných a investičných dohôd medzi EÚ a Vietnamom pripravila pôdu na ich podpis a uzavretie. Preukázala tým svoje odhodlanie čo najskôr uviesť tieto dohody do praxe.

Vďaka obchodnej dohode zaniknú prakticky všetky clá na tovar, s ktorým tieto dve strany obchodujú. V jej rámci sa strany pevne právne zaviazali k udržateľnému rozvoju, dodržiavaniu ľudských a pracovných práv, ochrane životného prostredia a boju proti zmene klímy s osobitným odkazom na Parížsku dohodu.

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker v tejto súvislosti povedal: „Obchodné a investičné dohody s Vietnamom sú pre európsku obchodnú politiku charakteristické. Prinášajú európskym a vietnamským spoločnostiam, pracujúcim a spotrebiteľom nebývalé výhody. Zároveň plnohodnotne zohľadňujú vzájomné ekonomické rozdiely oboch strán. Pevným a jednoznačným záväzkom k udržateľnému rozvoju a dodržiavaniu ľudských práv presadzujú obchodnú politiku, ktorá sa riadi pravidlami a hodnotami. Komisia dohody prijala niekoľko hodín predtým, ako v Bruseli privíta účastníkov samitu ASEM – EÚ, aby ukázala, že jej na otvorenom obchode a spolupráci z Áziou záleží. Teraz očakávam, že Európsky parlament a členské štáty EÚ urobia všetko potrebné, aby mohli dohody čo najskôr nadobudnúť platnosť.“

Komisárka pre obchod Cecilia Malmströmová vyhlásila: „Komisii sa podarilo dosiahnuť dve cenné a progresívne dohody s Vietnamom, ktoré podľa mňa Európsky parlament a členské štáty EÚ môžu podporiť. Vietnam má a bude mať pre vývozcov a investorov EÚ obrovský obchodný potenciál. So svojím trhom s vyše 95 miliónmi spotrebiteľov, rastúcou strednou vrstvou a mladou dynamickou pracovnou silou patrí k najrýchlejšie sa rozvíjajúcim ekonomikám juhovýchodnej Ázie. Naše dohody nám zároveň umožňujú šíriť vysoké európske vysoké štandardy a vytvárať priestor na hĺbkové diskusie o ľudských právach a ochrane občanov. Dúfam, že Rada a Európsky parlament rýchlo dohody schvália, aby ich mohli podniky, pracujúci, poľnohospodári a spotrebitelia čo najskôr využívať.“

Vďaka obchodnej dohode zanikne vyše 99 % ciel na tovar, s ktorým tieto dve strany obchodujú. S nadobudnutím platnosti dohody Vietnam zruší 65 % dovozných ciel na tovar z EÚ. Keďže je rozvojovou krajinou, zvyšné clá potom postupne odstráni do 10 rokov. Dohoda obsahuje aj osobitné ustanovenia zamerané na necolné prekážky v automobilovom priemysle a poskytne vo Vietname ochranu 169 tradičným európskym potravinám a nápojom – tzv. zemepisným označeniam, ako sú napríklad víno Rioja alebo syr Roquefort. Vďaka dohode sa budú môcť spoločnosti z EÚ uchádzať o ponuky verejného obstarávania vietnamských orgánov a štátom vlastnených podnikov rovnako ako domáce spoločnosti.

Viac..  Martin Hojsík: Vyzývam premiéra Pellegriniho, aby sa zaviazal podporiť zvýšenie budúcoročného rozpočtu na ochranu klímy

Okrem významných hospodárskych príležitostí prinesie obchodná dohoda najvyššie štandardy ochrany práce, bezpečnosti, životného prostredia a spotrebiteľov, aby obchod a investície išli ruka v ruke s udržateľným rozvojom a aby v záujme ich prilákania nedochádzalo k pretekom, kto ponúkne menšiu ochranu. Dohoda zaväzuje obe strany k dodržiavaniu a účinnému presadzovaniu zásad Medzinárodnej organizácie práce (MOP) v oblasti základných pracovných práv; a k vykonaniu medzinárodných environmentálnych dohôd, ako je Parížska dohoda; k ochrane voľne žijúcich druhov a udržateľnému hospodáreniu s nimi, k ochrane biodiverzity, lesného hospodárstva a rybolovu; a k zapojeniu občianskej spoločnosti, aby sledovala plnenie týchto záväzkov oboma stranami.

Obchodná dohoda je inštitucionálne a právne prepojená s Dohodou o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Vietnamom, čím v prípade porušenia ľudských práv umožňuje primerane zasiahnuť.

Pokiaľ ide o dohodu o ochrane investícií, tá obsahuje moderné pravidlá ochrany investícií, ktoré možno presadzovať prostredníctvom nového systému investičných súdov, a vládam oboch strán zaručuje právo na reguláciu v záujme svojich občanov. Dohoda nahradí bilaterálne investičné dohody, ktoré má v súčasnosti s Vietnamom uzavreté 21 členských štátov.

Spolu s nedávnou dohodou so Singapurom ďalej prispeje k nastaveniu vysokých štandardov a pravidiel v regióne ASEAN a vytvorí pôdu pre budúcu medziregionálnu a investičnú dohodu.

Súvislosti

Vietnam je po Singapure druhým najväčším obchodným partnerom EÚ v Združení národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) s obchodom s tovarom v hodnote 47,6 miliardy eur a so službami v hodnote 3,6 miliardy eur ročne. Hoci investície EÚ vo Vietname zotrvali v roku 2016 na miernej úrovni 8,3 miliardy eur, čoraz viac európskych spoločností si tam zriaďuje sídlo, ktoré má slúžiť ako centrum pre región Mekong. Z Vietnamu sa do EÚ dovážajú predovšetkým telekomunikačné zariadenia, oblečenie a potravinové výrobky. EÚ vyváža do Vietnamu najmä stroje a dopravné zariadenia, chemikálie a poľnohospodárske výrobky.

Ďalší postup

Komisia teraz predloží návrhy na podpis a uzavretie oboch dohôd Rade. Po potvrdení Radou dôjde k ich podpisu a predložia sa Európskemu parlamentu na odsúhlasenie. Keď Európsky parlament udelí súhlas, obchodnú dohodu potom môže Rada uzavrieť, čím nadobudne platnosť. Dohodu o ochrane investícií s Vietnamom ratifikujú členské štáty podľa svojich vnútorných postupov.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

EU, komisia

Brusel schválil kompenzáciu pre energeticky náročné spoločnosti na Slovensku

Európska komisia schválila plány slovenskej vlády čiastočne kompenzovať energeticky náročné spoločnosti pre zavedenie vnútroštátneho príplatku na …