ovocie zelenina
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ dá 172,5 milióna eur na podporu agropotravinárskych produktov


Európska komisia z rozpočtu EÚ na poľnohospodárstvo poskytne 172,5 milióna EUR na podporu agropotravinárskych výrobkov EÚ v Európe a na celom svete.

V priebehu nasledujúcich troch rokov sa uskutoční 79 kampaní, ktoré budú pokrývať širokú škálu produktov – od mliečnych výrobkov cez olivy a olivový olej až po ovocie a zeleninu.

Komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan sa vyjadril: „Európa je na celom svete vychýrená svojimi kvalitnými potravinárskymi výrobkami a kulinárskym dedičstvom. Výrobcovia z EÚ sa môžu spoľahnúť na to, že Európska komisia ich podporí pri šírení dobrého slova o ich kvalitných výrobkoch v Európe i za jej hranicami. Sám som navštívil niekoľko krajín po celom svete, ako sú Čína, Japonsko, Mexiko alebo Kolumbia, aby som pomohol otvoriť nové trhy pre naše výrobky. Pred nami je veľký potenciál.“

Programy sú navrhnuté tak, aby pomohli výrobcom v agropotravinárskom odvetví EÚ informovať o kvalite ich výrobkov. To im umožní jednak propagovať vlastnú produkciu v rámci EÚ, jednak otvoriť nové trhy. V centre pozornosti je množstvo priorít, ako je napríklad propagácia kvality európskych potravín so zemepisným označením alebo ekologické výrobné metódy.

Zo 79 schválených programov sa 48 zameriava na krajiny mimo EÚ. Niektoré sektory výrobkov sú zastúpené veľmi výrazne. Napríklad 23 programov sa venuje odvetviu ovocia a zeleniny a mnohé ďalšie zasa syru a mliečnym výrobkom.

Viac..  Európania sú v dôsledku úsporných opatrení chudobnejší o 3000 eur ročne

V tomto roku bolo spolu vyčlenených 97 miliónov EUR na tzv. jednoduché propagačné programy, ktoré predkladá jedna alebo viacero navrhujúcich organizácií z toho istého členského štátu. Ďalších 75,5 milióna EUR sa použije na financovanie tzv. kombinovaných programov, ktoré predkladajú najmenej dve navrhujúce organizácie aspoň z dvoch členských štátov, prípadne jedna či viac európskych organizácií. Vybrané programy sa vzťahujú na žiadateľov z 19 členských štátov.

Súvislosti

Výzva na predkladanie návrhov uverejnená v januári 2018 umožnila žiadať o finančné prostriedky širokej škále organizácií, ako sú odvetvové zväzy, organizácie výrobcov či potravinárske orgány zodpovedné za propagačné aktivity. Následne ich s pomocou externých odborníkov vyhodnocovala a hodnotila Výkonná agentúra EÚ pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny (CHAFEA).

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

klima

EÚ vyzve všetky strany, aby podnikli konkrétne kroky s cieľom obmedziť globálne otepľovanie na 1,5°C

Európska komisia (EK) vyzve na 27. konferencii Organizácie Spojených národov (OSN) o zmene klímy (COP27), …