Domov / POLITIKA / Komisia spúšťa online nástroj na meranie miery prepojenia Európy a Ázie
ASEM
12. stretnutie Ázia – Európa (ASEM) v Bruseli. PHOTO: © European Union.

Komisia spúšťa online nástroj na meranie miery prepojenia Európy a Ázie

Európska komisia predstavila portál ASEM o udržateľnej prepojenosti. Ide o online nástroj, ktorý je výsledkom 12. stretnutia Ázia – Európa (ASEM) v Bruseli a ponúka veľké množstvo údajov o politickom, hospodárskom a sociálnom vzťahu medzi oboma kontinentmi.

Portál ASEM o udržateľnej prepojenosti spolu so sprievodnou správou poskytuje prehľad o stave prepojenosti medzi 30 európskymi krajinami, 19 ázijskými krajinami, Austráliou a Novým Zélandom (ktoré spolu predstavujú krajiny ASEM). Podľa doplnkovej štúdie sú prepojenia medzi krajinami ASEM síce silnejšie než vo vzťahu k ostatným krajinám sveta, ale ešte stále zďaleka nedosahujú svoj plný potenciál.

Komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics, ktorý je zodpovedný za Spoločné výskumné centrum (JRC), uviedol: „Vnútorná prepojenosť v Európe a v Ázii je v súčasnosti päťkrát silnejšia než prepojenosť medzi Európou a Áziou. Preto je potenciál na zlepšenie týchto vzťahov značný. Portál ASEM o udržateľnej prepojenosti, ktorý vypracovalo Spoločné výskumné centrum Komisie, môže zohrávať kľúčovú úlohu tým, že pomôže tvorcom politiky, podnikom, investorom a výskumným pracovníkom identifikovať nedostatky v spolupráci, a zároveň môže byť užitočný pri hľadaní riešení týchto problémov.“

Portál zároveň poskytuje podrobné informácie o jednotlivých krajinách a ich bilaterálnych prepojeniach s inými partnermi a poskytuje jednotné prístupové miesto k údajom pre tvorcov politík, výskumných pracovníkov, podniky, občanov a ostatné zainteresované strany. Tým, že portál umožňuje identifikovať vzťahy a medzery v spolupráci, môže slúžiť na podporu obchodných a spoločenských vzťahov.

Nový nástroj ukazuje, že existuje značný nevyužitý potenciál:

  • Medzikontinentálna hospodárska spolupráca medzi Európou a Áziou predstavuje iba 20 % celkovej hospodárskej spolupráce v rámci ASEM, pričom zvyšok sa obmedzuje na spoluprácu v rámci Európy a v rámci Ázie.
  • Zatiaľ čo medzi Európou a Áziou sa každý rok obchoduje s tovarom v hodnote viac ako 1,3 bilióna EUR, hlavné obchodné toky sa stále obmedzujú na vnútro príslušných blokov.
  • Takmer 78,1 miliardy EUR priamych zahraničných investícií medzi Európou a Áziou stále predstavuje menej ako 30 % všetkých priamych zahraničných investícií v rámci ASEM.
Viac..  Francúzski podnikatelia varujú pred škodami v dôsledku brexitu bez konca

Prepojenie však nie je len o hospodárskych ziskoch. Štúdia takisto dokazuje, že lepšie prepojené krajiny majú nižšiu úroveň chudoby, spravodlivejšie spoločnosti a viac študentov terciárneho vzdelávania. Krajiny s úzkymi väzbami na iné krajiny majú aj slobodnejšiu tlač a nižšiu úroveň korupcie. Zároveň úspešnejšie začleňujú menšiny a pôsobí v nich viac mimovládnych organizácií.

Na zlepšenie prepojenia sú nevyhnutné silné inštitucionálne a politické vzťahy, ktoré väčšinou nezávisia od veľkosti hospodárstva krajiny. Napríklad na bilaterálny obchod pozitívne vplývajú nielen obchodné dohody, ale aj kontakty medzi veľvyslanectvami, ktoré sú zase spojené s vyššou mobilitou študentov. Bezvízový styk zasa súvisí so zvýšeným počtom medzinárodných letov a lepšou spoluprácou v oblasti výskumu.

Súvislosti

Spoločné výskumné centrum Európskej komisie vytvorilo portál ASEM o udržateľnej prepojenosti ako vedecký príspevok k 12. stretnutiu ASEM.

Portál na jednom mieste zhromažďuje množstvo údajov súvisiacich s prepojenosťou, ktoré pochádzajú z celého radu medzinárodných zdrojov a z pôvodných výskumov v 51 krajinách ASEM (30 európskych krajín, 19 ázijských krajín, Austrália a Nový Zéland). Po prvýkrát upriamuje pozornosť na dôležitosť udržateľnej prepojenosti.

Nástroj združuje spolu 49 ukazovateľov – od počtu prekročení hraníc a kvality sieťového pripojenia cez počet veľvyslanectiev, technických prekážok obchodu či používateľov tých istých jazykov až po emisie CO2 na obyvateľa a podiel mladých medzi obyvateľmi, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy. Čiastkové ukazovatele sú potom zoskupené do dvoch zložených: „ukazovateľ prepojenosti“ meria cezhraničné prepojenie vo fyzických, hospodársko-finančných, politických, inštitucionálnych a medziľudských dimenziách, zatiaľ čo „ukazovateľ udržateľnosti“ meria udržateľnosť vo vzťahu k prepojenosti.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

EU, komisia

Brusel schválil kompenzáciu pre energeticky náročné spoločnosti na Slovensku

Európska komisia schválila plány slovenskej vlády čiastočne kompenzovať energeticky náročné spoločnosti pre zavedenie vnútroštátneho príplatku na …