Singapur
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ a Singapur upevňujú politické, obchodné a investičné vzťahy

Európska únia a Singapur podpísali tri dohody, vďaka ktorým sa ich politické, obchodné a investičné vzťahy dostanú na vyššiu úroveň. Každá z nich je dôležitým krokom k zvýšeniu prítomnosti EÚ v tomto rýchlo sa rozvíjajúcom a významnom regióne.

Podpísané boli tieto dohody: obchodná dohoda medzi EÚ a Singapurom, dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a Singapurom a rámcová dohoda o partnerstve a spolupráci.

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker v tejto súvislosti uviedol:Podpis dohôd medzi EÚ a Singapurom je ďalším dôležitým signálom rovnako zmýšľajúcich partnerov, že sú pripravení ochraňovať a podporovať medzinárodný systém založený na pravidlách, spolupráci a multilateralizme. Obchodná zmluva prinesie európskym výrobcom, pracujúcim, poľnohospodárom a spotrebiteľom nové príležitosti podobne ako dohody, ktoré Komisia uzavrela s rovnako zmýšľajúcimi partnermi v iných častiach sveta. Zároveň potvrdí naše spoločné úsilie riešiť globálne výzvy formou politického dialógu.“

Vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčka Európskej komisie Federica Mogherini dodáva: Európska únia sa stáva partnerom Singapuru nielen vďaka rastúcim spoločným hospodárskych záujmom, ale aj preto, že ide o kľúčového hráča v danom regióne, ale aj vo svete. Touto dohodou o partnerstve a spolupráci môžeme zintenzívniť súčasné spoločné úsilie od boja proti zmene klímy až po boj proti organizovanému zločinu. Dnešný krok má veľký význam pre vzájomné vzťahy a bude prínosom tak pre našich občanov, ako aj tieto zahraničné regióny.“ 

Komisárka pre obchod Cecilia Malmströmová uviedla: Spomínané dohody so Singapurom – naším najväčším obchodným partnerom v danom regióne – sú ďalším zásadným úspechom EÚ. Ako prvé svojho druhu z dohôd medzi EÚ a členom Združenia národov juhovýchodnej Ázie ponúknu našim vývozcom množstvo nových príležitostí. Tieto dohody, ako aj všetky ostatné, ktoré sme v nedávnom období uzavreli, idú zároveň nad rámec ekonomických cieľov a sú dôkazom jednoznačnej vôle podporovať práva ľudí a pracujúcich a chrániť životné prostredie. Ak chceme udržať globálne obchodné pravidlá, potrebujeme v týchto ťažkých časoch silných partnerov, akým je Singapur.“

V rámci združenia národov ASEAN je Singapur pre EÚ zďaleka najväčším partnerom s celkovým objemom bilaterálneho obchodu s tovarom vo výške 53,3 mld. eur (2017) a so službami vo výške 44,4 mld. eur (2016). V Singapure sídli viac ako 10 tisíc spoločností z EÚ, ktoré ho využívajú ako centrum pre celý tichomorský región. Singapur je už dnes miestom, kam smeruje najviac európskych investícií v Ázii a ich objem sa na oboch stranách v posledných rokoch výrazne zvyšuje: objem bilaterálnych investícií dosiahol v roku 2016 sumu 256 mld. eur.

Viac..  Peter Pollák: Najsilnejšia európska politická frakcia Európskeho parlamentu dnes prijala kľúčový pozičný dokument, týkajúci sa európskeho procesu inklúzie Rómov

Obchodnou zmluvou so Singapurom sa zrušia takmer všetky pretrvávajúce colné sadzby na niektoré výrobky z EÚ, zjednodušia colné postupy a stanovia prísne normy a pravidlá. Vďaka nej sa zjednoduší obchod s tovarom, ako sú elektronické výrobky, potraviny a lieky a zároveň podporí ochrana životného prostredia. Vzniknú trhy so službami, akými sú telekomunikácie, environmentálne služby a strojárstvo. Súčasťou dohody je aj súborná kapitola o obchode a udržateľnom rozvoji, v ktorej sú nastavené prísne normy v oblasti práce, bezpečnosti pri práci, ochrany životného prostredia a spotrebiteľa, a ktorou sa podporuje prijímanie spoločných opatrení týkajúcich sa udržateľného rozvoja a zmeny klímy.

Dohoda o ochrane investícií zohľadňuje všetky aspekty nového prístupu EÚ k ochrane investícií a jej mechanizmom dohľadu nad jej dodržiavaním. Zabezpečí sa ňou vysoká úroveň ochrany investícií a zároveň zachovajú práva EÚ a Singapuru regulovať a presadzovať ciele verejnej politiky, akými sú ochrana verejného zdravia, bezpečnosť a životné prostredie.

Obchodné a investičné zmluvy sú prvým krokom k uzatvoreniu medziregionálnej dohody medzi EÚ a združením národov ASEAN.

Rámcová dohoda o partnerstve a spolupráci, ktorú podpísali vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčka Európskej komisie Federica Mogherini a singapurský minister zahraničných vecí Vivian Balakrishnan, umožní EÚ a Singapuru zlepšiť politickú, ekonomickú a medziodvetvovú spoluprácu v rôznych oblastiach vrátane životného prostredia, zmeny klímy, energetiky, vzdelávania a kultúry, zamestnávania a sociálnych vecí, vedy a techniky, dopravy a boja proti terorizmu a organizovanému zločinu. Posilní sa ňou spolupráca na riešení celosvetových problémov, pri ktorej Singapur a EÚ zohrávajú stále významnejšiu úlohu, a pomôže im hľadať riešenia koordinovanejším spôsobom. Touto dohodou sa zriaďuje spoločný výbor, ktorý má zabezpečiť riadne fungovanie a vykonávanie dohody.

Dohoda o partnerstve a spolupráci so Singapurom je štvrtou zmluvou tohto typu podpísanou s krajinou zo združenia ASEAN po zmluvách s Indonéziou, Filipínami a Vietnamom. Nahrádza sa ňou súčasný právny rámec vyplývajúci z dohody o spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a členskými štátmi združenia ASEAN uzavretej v roku 1980.

Ďalšie kroky

Obchodné a investičné zmluvy musí teraz odsúhlasiť Európsky parlament. Obchodná zmluva by mohla vstúpiť do platnosti pred uplynutím mandátu tejto Komisie v roku 2019, kým dohoda o ochrane investícií prejde ratifikáciou v členských štátoch. Dohoda o partnerstve a spolupráci bude musieť byť pred nadobudnutím účinnosti ratifikovaná členskými štátmi EÚ a predložená na schválenie Európskemu parlamentu.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

vodic, kamion

EÚ posilňuje a zlepšuje pracovné podmienky pre vodičov kamiónov

Nové pravidlá pre cestnú dopravu by mali priniesť lepšie pracovné podmienky pre kamionistov a spraviť …