benova
Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO: © European Union- EP.

Monika Beňová: Mnohé nerovnosti v sociálnej oblasti a zamestnávaní pretrvávajú

Začínajúce sa plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu (EP) bude venované aj problematike zamestnanosti a súvisiacemu nastaveniu sociálnych politík v eurozóne. Dôraz pri vytváraní týchto politík by mal byť kladený predovšetkým na solidaritu a odstraňovanie sociálnych a majetkových nerovností v spoločnosti.

Hospodársku situáciu a zamestnanosť možno v súčasnom období vo väčšine krajín eurozóny hodnotiť pozitívne. Napriek tomu však mnohé výzvy a nerovnosti v tejto oblasti pretrvávajú,“ pripomenula poslankyňa EP Monika Beňová. Tie sa napríklad týkajú rozdielov v mzdovom ohodnotení žien a mužov, výrazne rozdielnej mzdy za rovnakú prácu v jednotlivých členských štátoch, či nezamestnanosti mladých.

Vyžaduje si to preto konkrétne riešenia, ktoré vzhľadom na neochotu podeliť sa o svoje kompetencie v sociálnej oblasti zostávajú v rukách predstaviteľov národných štátov,“ uviedla europoslankyňa. Samotná, relatívne nízka miera nezamestnanosti, ktorej sme dnes svedkami, je tak dôležitá, no nemôže byť želaným výsledným cieľom.

Viac..  Minister I. Korčok: Čím sme jednotnejší doma, tým úspešnejší budeme v zahraničí

Potrebné je sa viac sústrediť na tvorbu udržateľných a kvalitných pracovných miest za primerané ohodnotenie, či zabezpečiť plnohodnotné uplatnenie pre mnohé znevýhodnené skupiny, vrátane hendikepovaných spoluobčanov,“ uviedla Monika Beňová. V rámci regulácie by tiež predovšetkým nadnárodné spoločnosti pôsobiace v Európskej únii mali byť motivované podieľať sa na rýchlejšom približovaní úrovne miezd naprieč členskými štátmi. Ich investície sú totiž obyčajne sprevádzané rozsiahlymi vládnymi stimulmi. Princíp rovnakej mzdy za rovnakú prácu by mal byť ich podmienkou,“ uzavrela.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Reakcie slovenských europoslancov na Správu o stave Únie

Predsedníčka Európskej komisie, Ursula von der Leyen predniesla v stredu dopoludnia na pôde Európskeho parlamentu …