Benova
Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO: © European Union- EP.

Monika Beňová: Schengenský informačný systém potrebuje ďalšie prehlbovanie spolupráce

Poslanci Európskeho parlamentu sa budú na dnešnom plenárnom zasadnutí zaoberať aj ďalším posilňovaním Schengenského informačného systému. Jeho efektívne fungovanie je nevyhnutným predpokladom absencie kontrol na vnútroštátnych hraniciach členských štátov.

Systém by mal byť schopný prijímať stále väčšie množstvo vkladaných údajov, najmä biometrických a poskytovať nové funkcie vyhľadávania pre viac používateľov,“ priblížila europoslankyňa Monika Beňová. Informačný systém slúži nielen na monitorovanie hraničných priechodov, vstupov a výstupov zo schengenského priestoru, ale pomáha pri odhaľovaní rôznorodej trestnej činnosti.

Schengenský priestor sa pritom v posledných rokoch ocitol vplyvom migrácie, terorizmu, ale aj pôsobenia skupín organizovaného zločinu v neľahkej situácii.Na jej riešenie a aj zefektívnenie fungovania informačného systému je preto v nasledujúcom období potrebné ďalšie prehlbovanie vzájomnej spolupráce medzi jednotlivými krajinami,“ zdôraznila poslankyňa.

Viac..  Európsky parlament ostro skritizoval maďarský zákon proti LGBTIQ komunite

Základným atribútom posilňovania Schengenského informačného systému vzhľadom na charakter údajov v ňom, musí byť bezpečnosť a schopnosť odolávať novým kybernetickým hrozbám. Tu si treba uvedomiť nezastupiteľnú úlohu každého jedného štátu. Celý systém je totiž len natoľko silný ako ten najslabší z nich,“ uzavrela Monika Beňová.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Rekapitulácia prvého polroka 2021 v EP: Covid-19, Konferencia o budúcnosti Európy a klimatický predpis

Počas prvého polroka 2021 Európsky parlament prijal opatrenia na zmiernenie dopadov koronakrízy a spustil Konferenciu …