Claude Moraes
Britský sociálny demokrat Claude Moraes. PHOTO: © European Union-EP.

Claude Moraes: Musíme sa pozrieť na to, ako politici využívajú digitálne sociálne platformy vo svojich kampaniach

Facebook by mal zaviesť podstatné zmeny a prispôsobiť sa európskym pravidlám na ochranu osobných údajov. Píše sa to v uznesení, ktoré 25. októbra prijal Európsky parlament.

Uznesenie z dielne výboru pre občianske slobody, ktoré prijalo parlamentné plénum, uzatvára sériu híringov o škandále Cambridge Analytica, keď sa prišlo na neoprávnené získanie a zneužitie údajov o 87 miliónoch užívateľov Facebooku. Čo tu presne poslanci žiadajú? Odpovedá predseda výboru, britský sociálny demokrat Claude Moraes.

Čo ste si z híringov odniesli ako najdôležitejšie zistenia? Aké sú najnaliehavejšie problémy?

Tieto rozhovory boli príležitosťou preskúmať dôsledky škandálu, ktorý s týka ochrany údajov a súkromia, volebných procesov a dôvery ľudí. Okrem toho sme sa zaoberali aj možnými politickými riešeniami a nápravnými opatreniami. Aj keď na mnoho otázok stále neexistujú odpovede, jedno je jasné: pre firmy ako Facebook potrebujeme viac opatrení na presadzovanie práva a vytvorenie skutočnej transparentnosti, najmä pokiaľ ide o spracovanie údajov, sledovanie, profilovanie a používanie algoritmov. Je to nutné kvôli zabezpečeniu dôvery spotrebiteľov a rešpektovaniu súkromia. V našom uznesení sa jasne uvádza, že očakávame opatrenia na ochranu súkromia občanov, ochranu údajov a udržanie slobody prejavu.

Ako zabrániť tomu, aby sa škandál Facebook-Cambridge Analytica zopakoval?

Od škandálu sa veci zlepšili, no stále to nestačí. Ukázalo sa to napríklad minulý mesiac, keď došlo k porušeniu ochranu údajov v prípade 50 miliónov účtov na Facebooku. Preto dnes žiadame vytvorenie série opatrení, ktoré by mali pomôcť predchádzať podobných škandálom v budúcnosti. Jedným z nich je audit činnosti reklamného priemyslu na sociálnych sieťach. Okrem toho chceme, aby zodpovedné orgány dôkladne vyšetrili, ako Facebook rešpektuje práva na ochranu údajov.

Viac..  Budúcnosť Európy je vo Vašich rukách – Vyjadrite svoj názor

Ak môžeme dotlačiť súkromnú spoločnosťou, ako je Facebook k tomu, aby chránila naša údaje?

Očakávame, že všetky spoločnosti budú dodržovať európsku legislatívu o ochrane údajov a že svojim užívateľom pomôžu pochopiť, ako sú ich osobné údaje spracúvané. Taktiež chceme, aby boli k dispozícii efektívne kontroly, vrátane väčšej transparentnosti nastavenia ochrany osobných údajov. Takisto je dôležité, aby členské štáty implementovali nariadenie GDPR. Európska komisia by mala implementáciu a uplatňovanie tohto nariadenie riadne monitorovať s cieľom zaistiť ochranu všetkých európskych občanov.

Blížia sa voľby do Európskeho parlamentu. Ako môžeme predísť ich manipulácii v členských štátoch EÚ?

V USA boli nedávno zavedené požiadavky na overenie totožnosti, lokality a sponzora politickej reklamy. Ide o veľmi pozitívny krok, pričom tieto isté štandardy by sa mali uplatňovať aj v EÚ. Okrem toho sa musíme pozrieť na to, ako politické strany využívajú digitálne sociálne platformy na účely svojich kampaní. Je potrebné vytvoriť etický kódex za účasti všetkých zainteresovaných subjektov. V opačnom prípade budeme potrebovať legislatívne opatrenia.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Brusel si predvolal ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ osem predstaviteľov únie

Európska únia si predvolala ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ …