dialnica
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ upravuje systém vyberania diaľničných poplatkov

Nový systém výberu diaľničných poplatkov podporí spravodlivejšie sadzby naprieč Európou o zároveň pomôže zredukovať emisie CO2 z osobných a nákladných áut. 

Plénum Európskeho parlamentu vo štvrtok 25. októbra podporilo novú smernicu upravujúcu výber diaľničných poplatkov v EÚ. Nová legislatíva má vodičom zaistiť rovnaké zaobchádzanie v krajinách dvadsaťosmičky a členským štátom pomôcť znižovať emisie oxidu uhličitého. Správu k návrhu vypracovala francúzska sociálna demokratka Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy.

Prijatá smernica zavádza pravidlo, aby boli všetky ťažké vozidlá (s hmotnosťou nad 3,5 tony) v celej EÚ spoplatnené na základe skutočného využívania ciest a podľa znečistenia, ktoré produkujú. Časovo obmedzené diaľničné známky v členských štátoch preto nahradia poplatky na základe prejdenej vzdialenosti. Pre kamióny a autobusy začnú tieto pravidlá platiť od roku 2023 a od roku 2026 aj pre osobné autá a motocykle.

Zmeny sa budú týkať 136 706 kilometrov diaľnic a ciest, ktoré tvoria transeurópsku dopravnú sieť a len tých úsekov, kde sa poplatky vyberajú už dnes. Členské štáty si budú môcť i naďalej vybrať, či konkrétne komunikácie spoplatnia alebo nie.

Podpora ekologickejších vozidiel

Štáty EÚ budú musieť pri určení výšky poplatkov zohľadniť množstvo produkovaných emisií oxidu uhličitého. V rámci podpory alternatívnych pohonov by mali byť poplatky pre vozidlá, ktoré neprodukujú žiadne emisie, polovičné oproti najlacnejšej možnej variante.

Parlament takisto navrhol zaviesť (prípadne ponechať tam, kde už fungujú) špeciálne poplatky pre oblasti, ktoré trpia príliš hustou dopravou. Členské štáty by sa však mali samé rozhodnúť, či z tohto vyjmú autobusy, aby podporili využívanie verejnej dopravy.

Spravodlivé podmienky

Súčasné európske pravidlá pre cestné poplatky sa vzťahujú len na nákladné autá ťažšie ako 12 ton a neplatia pre autobusy a dodávky. Poslanci presadzujú, aby sa od roku 2020 poplatky vzťahovali na všetky vozidlá prevážajúce tovar i cestujúcich. Chcú tak dosiahnuť férovejšie podmienky pre všetkých dopravcov i šoférov.

Viac..  I. Brocková: Slovensko aktívne a flexibilne reaguje na globálne krízy

Štáty však budú môcť zaviesť rôzne zľavy až do výšky 50 percent pre pravidelných vodičov ľahkých vozidiel, aby podporili mobilitu z mestských periférií a odľahlých oblastí.

Na čo slúžia cestné poplatky
  • Platí sa z nich výstavba nových ciest a údržba existujúcich komunikácií
  • Slúžia k obmedzeniu dopravy počas dopravných špičiek, napríklad vyššie poplatky pre určité oblasti alebo v určitých časoch
  • Zníženie znečistenia životného prostredia, príkladom sú lacnejšie diaľničné známky pre ekologickejšie vozidlá

V medziobdobí aj jednodenné známky

V prechodnom období by sa regulovali krátkodobé diaľničné známky, ktoré v niektorých štátoch musia platiť vodiči z ostatných členských krajín. Poslanci taktiež požadujú, aby v týchto krajinách boli dostupné aj jednodenné alebo jednotýždenné diaľničné známky.

Aký je rozdiel medzi mýtom a diaľničnou známkou?
  • Mýta sú poplatky odvíjajúce sa od prejdenej vzdialenosti alebo platiace v určitých oblastiach. Mýto sa vyberá v mýtnych bránach alebo elektronicky.
  • Diaľničné známky sú poplatky obmedzené na určité časové obdobie. Užívateľ vozidla si musí kúpiť známku, ktorú nalepí na čelné sklo auta.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Rekapitulácia prvého polroka 2021 v EP: Covid-19, Konferencia o budúcnosti Európy a klimatický predpis

Počas prvého polroka 2021 Európsky parlament prijal opatrenia na zmiernenie dopadov koronakrízy a spustil Konferenciu …