Eurojust
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ sa dohodla na nových pravidlách, ktorými sa zlepší práca Eurojustu

Rada prijala pravidlá, ktorými sa zlepší práca Eurojustu – Agentúry Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach. Zmeneným nariadením sa reformuje spôsob fungovania a štruktúra Eurojustu a mala by sa zlepšiť jeho operačná efektívnosť, aktualizovať jeho rámec ochrany údajov a zvýšiť jeho transparentnosť a demokratický dohľad nad ním.

Nariadenie nadobudne účinnosť jeden rok po uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

Hlavné zmeny oproti existujúcemu nariadeniu sa týkajú týchto oblastí:

  • rozdiel medzi operačnými a riadiacimi činnosťami kolégia národných členov,
  • nové pravidlá ochrany údajov, ktoré sú v súlade s nedávnymi požiadavkami na ochranu údajov v inštitúciách EÚ,
  • zriadenie výkonnej rady, ktorej úlohou je pomáhať kolégiu s výkonom riadiacich funkcií a umožniť rýchle rozhodovanie o neoperačných a strategických otázkach,
  • nové ustanovenia o ročných a viacročných programoch,
  • zastúpenie Komisie v kolégiu a vo výkonnej rade,
  • zvýšená transparentnosť a demokratický dohľad prostredníctvom mechanizmu spoločného hodnotenia činnosti Eurojustu zo strany Európskeho parlamentu a národných parlamentov.
Viac..  Šimečka: Udial sa bezprecedentný útok proti nášmu najbližšiemu partnerovi, členskému štátu EÚ a NATO

Kontext

Eurojust (Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach) vznikol v roku 2002. Jeho úlohou je zlepšovať koordináciu a spoluprácu medzi členskými štátmi v oblasti vyšetrovania a trestného stíhania. Zaoberá sa závažnou cezhraničnou trestnou činnosťou a organizovanou trestnou činnosťou.

V roku 2017 požiadali krajiny EÚ Eurojust o pomoc v 2550 prípadoch. Oproti roku 2016 to predstavuje zvýšenie o 10,6 %. Z toho sa 849 prípadov uzavrelo počas toho istého roka.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Brusel si predvolal ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ osem predstaviteľov únie

Európska únia si predvolala ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ …