Bienkowska
Komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP Elżbieta Bieńkowska. PHOTO: © European Union.

Európska únia a Afrika rozbehli novú spoločnú platformu na vysokej úrovni

Kľúčoví hráči v odvetví udržateľnej energetiky z verejného aj súkromného sektora Európy a Afriky budú mať novú spoločnú platformu na vysokej úrovni.

Európska únia a Africká únia a africkom investičnom fóre v Johannesburgu, ktoré usporiadala Africká rozvojová banka, rozbehli činnosť platformy na vysokej úrovni zameranej na investície do udržateľnej energie v Afrike.

Počas prejavu o stave Únie predseda Juncker ohlásil založenie Africko – európskej aliancie pre udržateľné investície a pracovné miesta, ktorej cieľom je výrazne zvýšiť investície v Afrike, posilniť obchod, vytvoriť pracovné miesta a investovať do vzdelávania a zručností. To, že začala činnosť platforma na vysokej úrovni, je konkrétnym prejavom úsilia nášho spojenectva o povzbudenie strategických investícií a posilnenie úlohy súkromného sektora.

Komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP Elżbieta Bieńkowska v Johannesburgu povedala: „Ak to s investíciami do udržateľnej energie v Afrike myslíme vážne, musíme sa zapojiť všetci, aj súkromný sektor. Platforma na vysokej úrovni nám na to pripraví podmienky: odborníci z verejného, súkromného, akademického a finančného sektora spoločne preskúmajú výzvy a prekážky, ktoré stoja v ceste udržateľným investíciám v tejto oblasti, a pomôžu nám ich riešiť.“

Platforma na vysokej úrovni združuje africké a európske verejné, súkromné a finančné subjekty, ako aj akademickú obec. Ich úlohou bude skúmať, ktoré výzvy a strategické záujmy by predovšetkým mohli urýchliť zvyšovanie udržateľného rastu a zamestnanosti. Zámerom platformy na vysokej úrovni je pritiahnuť a podporiť zodpovedné a udržateľné súkromné investície do udržateľnej energie v Afrike.

Na úvodnom podujatí platformy na vysokej úrovni boli konkrétne oznámené tri smery, ktorými sa bude uberať jej úsilie: 1) určiť, ktoré investície do energetiky majú veľký vplyv na rast a zamestnanosť, 2) preskúmať riziká investícií do energetiky a navrhnúť politické usmernenia, ako dosiahnuť udržateľné investičné a podnikateľské prostredie, a 3) zintenzívniť výmenu medzi africkým a európskym súkromným sektorom.

Viac..  Slovensko, Česko, Rakúsko: Spoločné vyhlásenie ministrov zahraničných vecí  k bezpečnosti novinárov

Súvislosti

Do činnosti platformy na vysokej úrovni sa zapoja aktéri v oblasti energetiky zo súkromného a verejného sektora z oboch kontinentov. Podporí tak partnerstvo medzi európskymi a africkými podnikmi a zároveň alianciu Afriky a EÚ pre udržateľné investície a pracovné miesta. Pomôže čo najlepšie využiť príležitosti na investície do udržateľných zdrojov energie v Afrike, ako aj lepšie si poradiť s výzvami a hlavnými prekážkami, ktoré im v súčasnosti bránia.

Africké investičné fórum v Johannesburgu usporadúva Africká rozvojová banka v dňoch 7. – 9. novembra 2018. Fórum je miestom, kde sa stretávajú sponzori, veritelia, príjemcovia a investori z verejného aj súkromného sektora s cieľom naštartovať investície do Afriky, a to najmä v odvetví energetiky.

Africko-európska aliancia pre udržateľné investície a pracovné miesta nadväzuje na záväzky samitu Africkej únie a Európskej únie, ktorý sa uskutočnil v novembri minulého roka v Abidžane a na ktorom sa oba kontinenty dohodli na posilnení vzájomného partnerstva. Vytyčuje hlavné línie obohateného ekonomického programu EÚ a jej afrických partnerov.

Prístup k energii z udržateľných zdrojov zohráva v rozvoji kľúčovú úlohu. Cieľom Agendy 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj je zabezpečiť všeobecný prístup k cenovo dostupným, spoľahlivým a moderným energetickým službám. EÚ je odhodlaná pomôcť partnerským krajinám zvýšiť výrobu obnoviteľnej energie a diverzifikovať zdroje energie, aby mohli všetci prejsť na inteligentný, bezpečný, odolný a udržateľný energetický systém. Pre toto úsilie je kľúčové zmobilizovať súkromný sektor.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Brusel si predvolal ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ osem predstaviteľov únie

Európska únia si predvolala ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ …