Bienkowska
Komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP Elżbieta Bieńkowska. PHOTO: © European Union.

Európska únia a Afrika rozbehli novú spoločnú platformu na vysokej úrovni

Kľúčoví hráči v odvetví udržateľnej energetiky z verejného aj súkromného sektora Európy a Afriky budú mať novú spoločnú platformu na vysokej úrovni.

Európska únia a Africká únia a africkom investičnom fóre v Johannesburgu, ktoré usporiadala Africká rozvojová banka, rozbehli činnosť platformy na vysokej úrovni zameranej na investície do udržateľnej energie v Afrike.

Počas prejavu o stave Únie predseda Juncker ohlásil založenie Africko – európskej aliancie pre udržateľné investície a pracovné miesta, ktorej cieľom je výrazne zvýšiť investície v Afrike, posilniť obchod, vytvoriť pracovné miesta a investovať do vzdelávania a zručností. To, že začala činnosť platforma na vysokej úrovni, je konkrétnym prejavom úsilia nášho spojenectva o povzbudenie strategických investícií a posilnenie úlohy súkromného sektora.

Komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP Elżbieta Bieńkowska v Johannesburgu povedala: „Ak to s investíciami do udržateľnej energie v Afrike myslíme vážne, musíme sa zapojiť všetci, aj súkromný sektor. Platforma na vysokej úrovni nám na to pripraví podmienky: odborníci z verejného, súkromného, akademického a finančného sektora spoločne preskúmajú výzvy a prekážky, ktoré stoja v ceste udržateľným investíciám v tejto oblasti, a pomôžu nám ich riešiť.“

Platforma na vysokej úrovni združuje africké a európske verejné, súkromné a finančné subjekty, ako aj akademickú obec. Ich úlohou bude skúmať, ktoré výzvy a strategické záujmy by predovšetkým mohli urýchliť zvyšovanie udržateľného rastu a zamestnanosti. Zámerom platformy na vysokej úrovni je pritiahnuť a podporiť zodpovedné a udržateľné súkromné investície do udržateľnej energie v Afrike.

Na úvodnom podujatí platformy na vysokej úrovni boli konkrétne oznámené tri smery, ktorými sa bude uberať jej úsilie: 1) určiť, ktoré investície do energetiky majú veľký vplyv na rast a zamestnanosť, 2) preskúmať riziká investícií do energetiky a navrhnúť politické usmernenia, ako dosiahnuť udržateľné investičné a podnikateľské prostredie, a 3) zintenzívniť výmenu medzi africkým a európskym súkromným sektorom.

Viac..  Ivan Štefanec: Rusi na Ukrajine zamínovali päťkrát väčšie územie ako je Slovensko

Súvislosti

Do činnosti platformy na vysokej úrovni sa zapoja aktéri v oblasti energetiky zo súkromného a verejného sektora z oboch kontinentov. Podporí tak partnerstvo medzi európskymi a africkými podnikmi a zároveň alianciu Afriky a EÚ pre udržateľné investície a pracovné miesta. Pomôže čo najlepšie využiť príležitosti na investície do udržateľných zdrojov energie v Afrike, ako aj lepšie si poradiť s výzvami a hlavnými prekážkami, ktoré im v súčasnosti bránia.

Africké investičné fórum v Johannesburgu usporadúva Africká rozvojová banka v dňoch 7. – 9. novembra 2018. Fórum je miestom, kde sa stretávajú sponzori, veritelia, príjemcovia a investori z verejného aj súkromného sektora s cieľom naštartovať investície do Afriky, a to najmä v odvetví energetiky.

Africko-európska aliancia pre udržateľné investície a pracovné miesta nadväzuje na záväzky samitu Africkej únie a Európskej únie, ktorý sa uskutočnil v novembri minulého roka v Abidžane a na ktorom sa oba kontinenty dohodli na posilnení vzájomného partnerstva. Vytyčuje hlavné línie obohateného ekonomického programu EÚ a jej afrických partnerov.

Prístup k energii z udržateľných zdrojov zohráva v rozvoji kľúčovú úlohu. Cieľom Agendy 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj je zabezpečiť všeobecný prístup k cenovo dostupným, spoľahlivým a moderným energetickým službám. EÚ je odhodlaná pomôcť partnerským krajinám zvýšiť výrobu obnoviteľnej energie a diverzifikovať zdroje energie, aby mohli všetci prejsť na inteligentný, bezpečný, odolný a udržateľný energetický systém. Pre toto úsilie je kľúčové zmobilizovať súkromný sektor.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Brocková: Musíme sa zamerať na urgentné potreby Ukrajiny, pozornosť sa venuje aj Afrike

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková sa v pondelok, 28. novembra …

Consent choices