tablet
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Rada prijala reformu umožňujúcu znížené sadzby DPH aj na elektronické publikácie

Rada prijala smernicu, ktorou sa umožňuje zosúladenie pravidiel v oblasti DPH pre elektronické publikácie a publikácie na fyzických nosičoch. Členské štáty budú môcť odteraz uplatňovať znížené, superznížené alebo nulové sadzby DPH aj na elektronické publikácie.

Prijatie nariadenia o elektronických publikáciách nadväzuje na politickú dohodu, ktorú Rada dosiahla 2. októbra. Pre členské štáty sa tým otvára možnosť, aby v prípade záujmu zaviedli znížené sadzby DPH do svojich vnútroštátnych právnych predpisov.

Podľa súčasných pravidiel o DPH (smernica 2006/112/ES) sa elektronicky poskytované služby zdaňujú štandardnou sadzbou DPH, t. j. minimálne 15 %, pričom publikácie na akýchkoľvek fyzických nosičoch môžu mať výhodu neštandardných sadzieb.

Členské štáty majú v súčasnosti možnosť uplatňovať v prípade publikácií na fyzických nosičoch, ako sú knihy, noviny alebo periodiká „zníženú“ sadzbu DPH, t. j. minimálnu sadzbu vo výške 5 %. Niektoré dostali povolenie uplatňovať „superznížené“ sadzby DPH (nižšie ako 5 %) alebo „nulové“ sadzby (čo zahŕňa aj odpočítateľnosť DPH).

Viac..  Export tovarov z Európskej únie v júli medziročne vzrástol o 10,3 %

Touto smernicou sa umožní členským štátom, ktoré si to želajú, uplatňovať znížené sadzby DPH aj na elektronické publikácie. Superznížené a nulové sadzby budú povolené len pre tie členské štáty, ktoré ich v súčasnosti už uplatňujú na publikácie na fyzických nosičoch.

Nové pravidlá sa budú uplatňovať dočasne, a to do zavedenia nového, „konečného“ systému DPH. Komisia vydala návrhy nového systému, ktorým by sa členským štátom poskytla pri stanovovaní sadzieb DPH väčšia flexibilita ako v súčasnosti.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Aspoň jednu dávku vakcíny dostalo 70 % dospelých občanov únie, oznámila EK

Sedemdesiat percent dospelých v Európskej únii (EÚ) dostalo aspoň jednu dávku vakcíny proti koronavírusu. V …