tablet
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Rada prijala reformu umožňujúcu znížené sadzby DPH aj na elektronické publikácie

Rada prijala smernicu, ktorou sa umožňuje zosúladenie pravidiel v oblasti DPH pre elektronické publikácie a publikácie na fyzických nosičoch. Členské štáty budú môcť odteraz uplatňovať znížené, superznížené alebo nulové sadzby DPH aj na elektronické publikácie.

Prijatie nariadenia o elektronických publikáciách nadväzuje na politickú dohodu, ktorú Rada dosiahla 2. októbra. Pre členské štáty sa tým otvára možnosť, aby v prípade záujmu zaviedli znížené sadzby DPH do svojich vnútroštátnych právnych predpisov.

Podľa súčasných pravidiel o DPH (smernica 2006/112/ES) sa elektronicky poskytované služby zdaňujú štandardnou sadzbou DPH, t. j. minimálne 15 %, pričom publikácie na akýchkoľvek fyzických nosičoch môžu mať výhodu neštandardných sadzieb.

Členské štáty majú v súčasnosti možnosť uplatňovať v prípade publikácií na fyzických nosičoch, ako sú knihy, noviny alebo periodiká „zníženú“ sadzbu DPH, t. j. minimálnu sadzbu vo výške 5 %. Niektoré dostali povolenie uplatňovať „superznížené“ sadzby DPH (nižšie ako 5 %) alebo „nulové“ sadzby (čo zahŕňa aj odpočítateľnosť DPH).

Viac..  Budúcnosť Európy je vo Vašich rukách – Vyjadrite svoj názor

Touto smernicou sa umožní členským štátom, ktoré si to želajú, uplatňovať znížené sadzby DPH aj na elektronické publikácie. Superznížené a nulové sadzby budú povolené len pre tie členské štáty, ktoré ich v súčasnosti už uplatňujú na publikácie na fyzických nosičoch.

Nové pravidlá sa budú uplatňovať dočasne, a to do zavedenia nového, „konečného“ systému DPH. Komisia vydala návrhy nového systému, ktorým by sa členským štátom poskytla pri stanovovaní sadzieb DPH väčšia flexibilita ako v súčasnosti.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Brusel si predvolal ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ osem predstaviteľov únie

Európska únia si predvolala ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ …