Domov / EKONOMIKA / EÚ aktualizovala svoje pravidlá pre audiovizuálne mediálne služby
tablet
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

EÚ aktualizovala svoje pravidlá pre audiovizuálne mediálne služby

Tradičné televízne vysielanie a nové služby, ako je napríklad vysielanie na požiadanie, budú vďaka tomu, že EÚ aktualizovala svoje pravidlá pre audiovizuálne mediálne služby, súťažiť za rovnakých podmienok. Po prvýkrát sa pravidlá začnú vzťahovať aj na platformy na zdieľanie videí, ktorými sa zabezpečí, aby diváci, a to najmä maloleté osoby, boli lepšie chránení pred násilným alebo škodlivým obsahom či nenávistnými prejavmi.

Cieľom nových pravidiel je okrem toho zvýšiť kultúrnu rozmanitosť a podporovať európsky obsah tým, že sa pre poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie zavádza kvóta, podľa ktorej má aspoň 30 % ich ponuky tvoriť európsky obsah.

Rada prijala túto novú smernicu. Je to posledný krok legislatívneho procesu.

Viac..  Európske hospodárstvo čaká pravdepodobne dlhé obdobie pomalšieho rastu a utlmenej inflácie

Touto novou smernicou sa upravuje existujúca smernica o poskytovaní audiovizuálnych mediálnych služieb z roku 2010. Odvtedy sa trh audiovizuálnych mediálnych služieb výrazne zmenil. Rýchly technický rozvoj podnietil nové druhy služieb, zmenili sa návyky prehliadaniaa obsah vytvorený používateľmi nadobudol väčší význam. V súčasnosti sa aktualizuje právny rámec s cieľom zohľadniť tento vývoj.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Moscovici, Dombrovskis

Komisia posúdila návrhy rozpočtových plánov eurozóny. Slovensku hrozí nesúlad s Paktom stability a rastu

Európska komisia dnes predstavila svoje stanoviská k návrhom rozpočtových plánov členských štátov eurozóny na rok …