vlak
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

EÚ chce zatraktívniť cestovanie vlakom

Asistencia pre cestujúcich s postihnutím, vyššia náhrada v prípade meškania či viac miesta na bicykle. Nové pravidlá by mali v EÚ zatraktívniť cestovanie vlakom.

Ľudia, ktorí cestujú vlakom, prejdú každý rok po Európe okolo 500 miliárd kilometrov. Poslanci Európskeho parlamentu chcú klientom európskych železníc zaručiť lepšie práva.

O modernizácii pravidiel sa bude hlasovať vo štvrtok 15. novembra. Navrhovaná reforma sa vzťahuje na viaceré kľúčové oblasti a všetky typy železničných služieb vo všetkých štátoch EÚ, či už ide o štátne alebo súkromné železnice, miestnu, regionálnu či medzinárodnú prepravu. Novelu už začiatkom októbra odobrili členovia dopravného výboru.

Osoby s postihnutím alebo obmedzenou pohyblivosťou

Železničné spoločnosti budú po novom povinné poskytnúť zdarma pomoc cestujúcim so zdravotným postihnutím alebo obmedzenou pohyblivosťou. V prípade straty alebo poškodenia zdravotných pomôcok, či zranenia vodiaceho psa budú povinné nahradiť škodu v plnej výške.

Náhrada za meškanie

V prípade dlhého meškania budú môcť cestujúci buď požiadať o náhradu plnej ceny lístka alebo pokračovať v ceste a žiadať o čiastočné preplatenie ceny. Poslanci sú za to, aby bola kompenzácia vyššia ako doteraz a to na základe dĺžky meškania. Podrobnejší prehľad uvádzame v tabuľke.

Existujúce pravidlá Navrhované pravidlá
Meškanie od 60 do 120 minút: 25% ceny lístka Meškanie od 60 do 90 minút: 50% ceny lístka

Meškanie od 90 do 120 minút: 75% ceny lístka

Meškanie nad 120 minút: 50% ceny lístka Meškanie nad 120 minút: 100% ceny lístka

Jednotné pravidlá pre celú EÚ

Legislatívu o právach cestujúcich v železničnej doprave dnes v plnom rozsahu uplatňuje len päť krajín EÚ: Belgicko, Dánsko, Taliansko, Holandsko a Slovinsko. V ostatných krajinách existujú výnimky buď pre vnútroštátne diaľkové linky alebo pre regionálne, mestské alebo medzimestské linky, ktoré prechádzajú cez hranice. Poslanci chcú, aby nové pravidlá platili v celej EÚ a to najneskôr do jedného roka od nadobudnutia ich platnosti.

Transparentnejšie informácie

Železnice budú povinné svojich zákazníkov o ich právach náležite informovať. Napríklad tak, že na lístok vytlačia detailné informácie. Taktiež budú musieť sprehľadniť termíny a postupy pri vybavovaní sťažností.

Cestovanie vo vlaku s bicyklom

Priestory na prepravu bicyklov vo vagónoch vlakom sú dnes nepostačujúce. Poslanci by boli radi, aby vo vlakoch existovali vyhradené miesta na ich prepravu. Veria, že ľudia tak budú využívať bicykle oveľa viac.

Vedeli ste, že?

  • Ak je vás vlak zrušený, máte právo na 100% náhradu ceny lístka.
  • Ak vlak uviazne počas cesty, železničná spoločnosť vás musí dopraviť na stanicu, náhradnú východziu stanicu alebo do vašej destinácie.

Viac..  Digitalizácia vízového režimu: Cestovanie s vízami do EÚ sa zjednodušuje

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …