Sulik
Europoslanec a predseda SaS Richard Sulík. PHOTO: © European Union- EP.

Europoslanec Sulík nie je spokojný s rozpočtom EÚ

Parlament v stredu schválil svoju vyjednávaciu pozíciu k dlhodobému rozpočtu EÚ na obdobie po roku 2020. Jej súčasťou sú presné sumy, ktoré EP požaduje na financovanie jednotlivých položiek.

Parlament v uznesení zdôraznil svoju pripravenosť na nachádzajúce rokovania o Viacročnom finančnom rámci (VFR) na roky 2021-2027 s ministrami členských štátov. Zároveň však s poľutovaním skonštatoval, že členské štáty zatiaľ nedosiahli zásadný pokrok v snahe o dosiahnutie spoločnej pozície k VFR v Rade.

Poslanci považujú návrh budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ z dielne Európskej komisie za isté východisko. Navrhovaná výška prostriedkov však podľa nich Únii neumožní plniť si politické záväzky a reagovať na dôležité výzvy budúcnosti.

Slovenský europoslanec Richard Sulík však návrh rozpočtu kritizuje. Podľa neho Európsky parlament premárnil príležitosť zrefromovať rozpočet, nakoľko až tretina rozpočtu je vyčlenená pre poľnohospodárstvo. “Dnes v roku 2018 my máme prebytok potravín, Európska únia bojuje proti plytvaniu potravinami a toto mal ten rozpočet dávno zohľadniť.” Zároveň pripomína, že austrálsko alebo novozélandské farmy dokážu byť úspešné bez akýchľovek dotácií a mali by to zvládnuť aj európske farmy.

Parlament sa v tejto súvislosti zhodol okrem iného aj na nasledujúcich prioritách:

  • zvýšenie rozpočtu pre výskumný program Horizont Európa na úroveň 120 mld. eur – v cenách z roku 2018 (návrh Komisie: 83,5 mld. eur);
  • finančné posilnenie Európskeho plánu pre strategické investície (tzv. Junckerov plán);
  • zvýšenie rozpočtu pre dopravnú infraštruktúru a malé a stredné podniky;
  • odmietnutie škrtov v rozpočtoch kohéznej a poľnohospodárskej politiky EÚ a udržanie ich financovania na aktuálnej úrovni (VFR 2014-2020);
  • zdvojnásobenie prostriedkov na boj proti nezamestnanosti mladých, strojnásobenie prostriedkov na program Erasmus+;
  • zaistenie, aby príspevok EÚ k plneniu cieľov v oblasti klímy dosiahol aspoň 25% výdavkov budúceho VFR a 30% výdavkov najneskôr v roku 2027.

Nový a jednoduchší systém príjmov EÚ

V súvislosti s reformou príjmov únijného rozpočtu uznesenie konštatuje, že súčasný systém vlastných zdrojov je veľmi zložitý, nespravodlivý, netransparentný a pre občanov EÚ úplne nezrozumiteľný.

Nový a jednoduchší systém by mal podľa poslancov výrazne znížiť priame príspevky členských štátov naviazané na hrubý národný dôchodok a zároveň zabezpečiť primerané financovanie výdavkov EÚ. Parlament zároveň schválil zrušenie všetkých rabatov a iných korekčných mechanizmov.

Viac..  Brusel si predvolal ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ osem predstaviteľov únie

Poslanci požadujú zavedenie nových vlastných zdrojov príjmu EÚ, ktoré by okrem iného boli založené na dani z príjmov právnických osôb (vrátane zdanenia veľkých spoločností v digitálnom sektore), príjmoch zo systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS) a dani z plastov.

Parlament v uznesení zdôrazňuje, že príjmová a výdavková stránka dlhodobého rozpočtu EÚ tvoria jeden celok a podľa toho by sa k nim malo aj pristupovať. Všetky prvky tohto rozpočtového balíka, teda nové vlastné zdroje Únie a jednotlivé výdavkové položky VFR, by preto podľa poslancov mali ostať na stole dovtedy, kým sa nedosiahne konečná dohoda na príjmoch aj výdavkoch EÚ.

Európsky parlament schválil predbežnú správu o Viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027, ktorú vypracovali spravodajcovia Jan Olbrycht (EPP, PL), Isabelle Thomas (S&D, FR), Gérard Deprez (ALDE, BE) a Janusz Lewandowski (EPP, PL) a ktorá tvorí pozíciu EP pred rokovaniami s členskými štátmi, pomerom hlasov 429 (za): 207 (proti): 40 (zdržalo sa hlasovania).

Ďalší postup

Parlament je pripravený na rokovania o budúcom VFR od marca, kedy plénum prijalo prvé uznesenie týkajúce sa budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ. Rokovania s členskými štátmi tak môžu začať v momente, keď sa na svojej vyjednávacej pozícii dohodne Rada. Prijatie nariadenia o VFR si vyžaduje súhlas Európskeho parlamentu.

Poslanci sa zasadzujú o dosiahnutie dohody na budúcom dlhodobom rozpočte EÚ ešte pred voľbami do EP v roku 2019, aby sa predišlo vážnym narušeniam pri spustení nových programov v dôsledku neskorého prijatia nového finančného rámca.

Súvislosti

Približne 94% prostriedkov z rozpočtu EÚ smeruje naspäť k občanom, regiónom, poľnohospodárom a podnikom. Zvyšných 6% tvoria administratívne výdavky EÚ.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

stefanec

Ivan Štefanec: Európska pomoc zachráni mnohé gastrofirmy

BRATISLAVA – Europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec (KDH) víta …