Domov / POLITIKA / Europoslancov znepokojuje stav súdnictva a právneho štátu v Rumunsku
Rumunsko
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Europoslancov znepokojuje stav súdnictva a právneho štátu v Rumunsku

Parlament vyjadril hlboké znepokojenie nad reformou súdnictva a zmenami trestnoprávnych predpisov v Rumunsku. Podľa poslancov ohrozujú deľbu moci v krajine a jej boj proti korupcii.

Nelegislatívne uznesenie, ktoré plénum schválilo pomerom hlasov 473 (za): 151 (proti): 40 (zdržalo sa hlasovania), nadväzuje na plenárnu rozpravu s rumunskou premiérkou Vioricou Dăncilou z 3. októbra.

Parlament prostredníctvom prijatého textu vyzval rumunské orgány na vytvorenie poistiek, ktoré by zabránili obchádzaniu či ohrozeniu systému bŕzd a protiváh. Žiada ich tiež, a aby odmietli akékoľvek opatrenia, ktoré by dekriminalizovali korupciu úradníkov.

Poslanci v súlade so varovaním, ktoré vydala Skupiny štátov proti korupcii Rady Európy (GRECO) a Benátska komisia, upozorňujú, že nové rumunské zákony o štatúte sudcov, o súdnej organizácii a o Vyššej sudcovskej rade môžu mať vplyv na nezávislosť súdnictva v krajine, jeho efektívnosť a kvalitu, ako aj negatívne dôsledky na boj proti korupcii.

Parlament kritizoval aj zmeny rumunského trestného zákonníka a trestného poriadku, mnohé z ktorých označil rumunský ústavný súd za protiústavné. Obáva sa totiž, že oslabia schopnosť krajiny účinne bojovať proti korupcii, násilným trestným činom a organizovanému zločinu.

Znepokojenie v radoch poslancov vyvolalo aj údajné zasahovanie Rumunskej spravodajskej služby (SRI) do činnosti rumunského súdnictva. Uznesenie preto navrhuje posilnenie dohľadu rumunského parlamentu nad prácou spravodajských služieb krajiny.

Viac..  Srbsko a Kosovo si pripomenuli 20. výročie začiatku intervencie NATO

Nezávislé vyšetrovanie postupu poriadkovej polície

Parlament odsúdil násilný a neprimeraný zásah polície počas protestov v Bukurešti v auguste 2018. Poslanci v tejto súvislosti vyzvali rumunské orgány, aby zabezpečili transparentné, nestranné a účinné prešetrenie postupu poriadkovej polície.

Kritika nových pravidiel pre mimovládne organizácie

Nové právne predpisy o financovaní, organizácii a fungovaní mimovládnych organizácií majú potenciálny zastrašujúci účinok na občiansku spoločnosť, uvádza sa v uznesení. Schválený text tiež upozorňuje, že tieto pravidlá môžu byť v konflikte so zásadou slobody združovania sa a s právom na súkromie.

Monitorovanie protikorupčného úsilia a stavu právneho štátu

Parlament vyzval Európsku komisiu, aby vo všetkých členských štátoch bezodkladne obnovila svoje ročné monitorovanie boja proti korupcii. Komisia by tiež mala vyvinúť systém prísnych ukazovateľov a kritérií na meranie úrovne korupcie v každom členskom štáte a hodnotiť aj ich protikorupčné politiky.

Poslanci zároveň vyzvali na vytvorenie pravidelného, systematického a objektívneho procesu monitorovania dodržiavania princípov demokracie, právneho štátu a základných práv. Plénum bude v stredu hlasovať o samostatnom uznesení, prostredníctvom ktorého poslanci vyzvú na ustanovenie mechanizmu, ktorý bude každoročne v každom členskom štáte hodnotiť dodržiavanie hodnôt, na ktorých bola Únia založená.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

bezhotovostna platba

EÚ zintenzívňuje boj proti podvodom v oblasti bezhotovostných platieb

EÚ zintenzívňuje boj proti podvodom, pri ktorých sa využívajú bezhotovostné platobné prostriedky (kreditné karty, nakupovanie …