vlak
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

EÚ posilňuje práva cestujúcich v železničnej preprave

Parlament upravil návrh nariadenia o právach cestujúcich v železničnej preprave. Žiada vyššie náhrady za meškania vlakov a dostupnejšiu pomoc pre osoby so zníženou pohyblivosťou.

Poslancami schválená reforma pravidiel prijatých v roku 2007 by mala zaistiť vyššiu informovanosť o právach cestujúcich, zlepšiť pomoc osobám so zníženou pohyblivosťou, uľahčiť cyklistom prístup do vlakov, vyjasniť postupy týkajúce sa riešenia sťažností a zvýšiť náhrady cestujúcim v prípade meškania vlakov

Vyššie náhrady pri dlhých meškaniach

Poslanci prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov zvýšili náhrady za meškanie dlhšie ako 60 minút z 25% na 50% z ceny prepravného dokladu, a to bez straty práva cestujúceho na samotnú prepravu do miesta určenia.

V prípade, že meškanie presiahne 90 minút, cestujúcim by mal vzniknúť nárok na náhradu vo výške 75% z ceny ich lístka, pri meškaní nad 120 minút by im mal byť preplatený celý cestovný lístok, pričom ich právo na prepravu do cieľovej destinácie zostane nedotknuté.

Parlament tiež predefinoval pravidlá týkajúce sa situácií, keď si cestujúci zakúpi viacero cestovných lístkov na jednu cestu s nadväzujúcimi železničnými spojmi, a to tak, aby z nich jasne vyplývalo, že právo cestujúceho na informácie, asistenciu a náhradu musia byť rovnaké, ako pri zakúpení jediného priameho lístka.

Poslanci zároveň odmietli návrh na oslobodenie železničných dopravcov spod povinnosti vyplatiť cestujúcim kompenzáciu za meškanie v prípadoch, keď nastane nepredvídaná mimoriadna situácia.

Lepšia asistencia pre osoby so zníženou pohyblivosťou

Asistencia osobám so zníženou pohyblivosťou by mala byť poskytovaná bezplatne a na väčších staniciach aj bez toho, aby bol o tom personál vopred informovaný. Poslanci tiež skrátili lehotu na avizovanie potreby asistencie pri menších staniciach a jasne zadefinovali zodpovednosť prevádzkovateľov služieb železničnej prepravy a prednostov staníc za plnú kompenzáciu v prípadoch, keď stratia alebo poškodia vybavenie, ktoré cestujúcim zabezpečuje ich mobilitu.

Viac miesta pre bicykle

Cestujúci by mal mať nárok vziať si do vlaku bicykel, a to aj do rýchlika, diaľkového vlaku, cezhraničného a regionálneho vlaku, uvádza sa v schválenom texte. Všetky nové alebo renovované vlaky osobnej prepravy by tiež mali mať dobre označený priestor určený na prepravu zmontovaných bicyklov.

Viac..  Rekapitulácia prvého polroka 2021 v EP: Covid-19, Konferencia o budúcnosti Európy a klimatický predpis

Jednotné uplatňovanie práv cestujúcich v celej EÚ

Parlament tiež presadzuje skoršie ukončenie dočasných výnimiek z uplatňovania pravidiel týkajúcich sa práv cestujúcich v železničnej preprave, ktoré využíva viacero členských štátov. Podľa poslancov by všetky výnimky mali byť zrušené najneskôr do roka od nadobudnutia účinnosti nových pravidiel.

Nové pravidlá by sa na základe schváleného textu mali vzťahovať aj na prímestskú železničnú dopravu.

Vyhlásenie spravodajcu

„Dnes je výborný deň pre práva spotrebiteľov. Cestujúci si už čoskoro budú môcť zobrať bicykel do ktoréhokoľvek vlaku a osoby so zníženou mobilitou sa budú môcť spoľahnúť na lepšiu asistenciu na staniciach a vo vlakoch. Parlament berie práva spotrebiteľov veľmi vážne, preto navrhujeme vyššie náhrady v prípadoch meškaní a chceme zaistiť, aby sa na pasažierov na cestách, ktoré pozostávajú z viacerých spojení a na ktoré im boli vydané samostatné lístky, vzťahovala plná ochrana týchto pravidiel,‟ uviedol spravodajca Boguslaw Liberadzki (S&D, PL).

Ďalší postup

Plénum schválilo pozíciu EP k návrhu nariadenia o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave pomerom hlasov 533 (za): 37 (proti): 47 (zdržalo sa hlasovania). Parlament je tak pripravený na rokovania s Radou o konečnom znení nových predpisov, ktoré však môžu začať až keď sa na spoločnej pozícii dohodnú aj ministri členských štátov.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Rekapitulácia prvého polroka 2021 v EP: Covid-19, Konferencia o budúcnosti Európy a klimatický predpis

Počas prvého polroka 2021 Európsky parlament prijal opatrenia na zmiernenie dopadov koronakrízy a spustil Konferenciu …