juncker, malmstrom
Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker a komisárka pre obchod Cecilia Malmström.

Nie sme naivní v otázkach voľného obchodu, tvrdí Komisia

Európsky parlament, Rada a Komisia dosiahli politickú dohodu o rámci EÚ na preverovanie priamych zahraničných investícií.

Dohodnutý balík zaručí, že EÚ a jej členské štáty budú dostatočne vybavené na to, aby hájili svoje základné záujmy a zároveň si zachovali svoj investičný režim, ktorý patrí k tým celosvetovo najotvorenejším.

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker v tejto súvislosti uviedol: „Európa musí vždy ochraňovať svoje strategické záujmy a presne v tom nám tento nový rámec pomôže. Práve toto mám na mysli, keď tvrdím, že nie sme naivní v otázkach voľného obchodu. Musíme zabezpečiť kontrolu nákupov, ktoré uskutočňujú zahraničné podniky s úmyslom získať strategické európske aktíva. Apelujem na Európsky parlament a vlády členských štátov EÚ, aby prispeli k čo najrýchlejšiemu dosiahnutiu tejto dohody.“

Komisárka pre obchod Cecilia Malmströmová v tejto súvislosti uviedla: Ide o významný míľnik v procese, ktorý sme začali iba pred rokom v snahe ochrániť kľúčové technológie a infraštruktúru v Európe. Je to dôkaz ochoty Európy v tomto smere odpovedať na silný dopyt zo strany našich občanov i zainteresovaných strán. V čoraz prepojenejšom a vzájomne previazanejšom svete potrebujeme prostriedky na ochranu našej spoločnej bezpečnosti, a zároveň sa musíme postarať o to, aby Európa zostala otvorená podnikaniu. Spolieham na Európsky parlament a členské štáty, že čo najrýchlejšie schvália mechanizmy preverovania investícií, na ktorých sme sa dnes dohodli.“

Otvorenosť priamym zahraničným investíciám je zakotvená v zmluvách EÚ. Priame zahraničné investície podnecujú hospodársky rast, inovácie a zamestnanosť. Napriek tomu sa môžu v niektorých prípadoch zahraniční investori snažiť získať strategické aktíva, ktoré im umožnia kontrolovať alebo ovplyvňovať európske podniky, ktorých činnosti sú nevyhnutné pre zachovanie bezpečnosti a verejného poriadku v EÚ a jej členských štátoch.

Základnými prvkami nového európskeho rámca na preverovanie priamych zahraničných investícií sú:

– vytváranie mechanizmov spolupráce, vďaka ktorým si členské štáty a Komisia môžu vymieňať informácie a upozorňovať na konkrétne problémy,

– možnosť Komisie vyjadrovať sa k prípadom týkajúcim sa viacerých členských štátov, alebo prípadom investícií, ktoré by mohli mať vplyv na nejaký projekt či program s dosahom na celú EÚ, ako napr. programy Horizont 2020 alebo Galileo,

Viac..  Prebytok bežného účtu Európskej únie v prvom kvartáli klesol

– podpora medzinárodnej spolupráce o politikách na preverovanie investícií vrátane výmeny skúseností, najlepších postupov a informácií týkajúcich sa investičných trendov,

– opätovné zdôraznenie toho, že záujmy národnej bezpečnosti sú v kompetencii členských štátov; rámec nijako nevylučuje možnosť členských štátov zachovať si existujúce kontrolné mechanizmy, prijímať nové alebo existovať bez takýchto vnútroštátnych mechanizmov (v súčasnosti sú takéto mechanizmy zavedené v 14 členských štátoch),

– členské štáty majú aj naďalej posledné slovo v rozhodovaní o tom, či určité operácie majú, alebo nemajú byť povolené na ich území;

– zohľadnenie potreby dodržiavať krátkodobé, pre podniky výhodné lehoty a prísne požiadavky na dôvernosť.

Návrh zaviesť európsky rámec preverovania priamych zahraničných investícií smerujúcich do Európskej únie je súčasťou úsilia Komisie dodržať svoj sľub ochrany podnikov, pracovníkov a občanov Únie.

Kontext a ďalšie kroky

Komisia navrhla 14. septembra 2017 rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií ako súčasť obchodného balíka spomenutého v prejave predsedu Komisie Junckera o stave Únie. Následne sa stal 10. júla 2018 predmetom trojstranných rokovaní s Európskym parlamentom a Radou a týmto dňom sa tento proces uzatvára. Obaja spoluzákonodarcovia teraz musia túto dohodu schváliť, a tým definitívne schváliť nadobudnutie účinnosti tohto návrhu.

Popri tomto návrhu Komisia dokončuje podrobnú analýzu tokov priamych zahraničných investícií smerujúcich do EÚ a spolu s členskými štátmi vytvorila koordinačnú skupinu, ktorej poslaním bude pomáhať pri identifikácii spoločných strategických aspektov a riešení v oblasti priamych zahraničných investícií.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

miko

Od rozhľadňe pri Cerovej na krásny hrad Korlátko. Výlet, ktorý je krajší vďaka Bruselu

Na severnom okraji CHKO Malé Karpaty, pri obci Cerová, stojí malá, ale veľmi zaujímavá rozhľadňa. …