nasilie
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Komisia: Rodovo motivované násilie musíme navždy odstrániť

Stop násiliu páchanému na ženách: vyhlásenie Európskej komisie a vysokej predstaviteľky pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti násiliu páchanému na ženách

„Predvečer Medzinárodného dňa boja proti násiliu páchanému na ženách opätovne potvrdzujeme svoj záväzok ukončiť násilie páchané na ženách a dievčatách.

Násilie páchané na ženách je vážnym porušením ľudských práv a napriek tomu je na celom svete stále veľmi rozšírené. Vnímanie toho, že obťažovanie alebo násilie voči ženám je normálne a prijateľné, je nesprávne a musí sa zmeniť. Všetci sme zodpovední za to, aby sme povedali nie, otvorene odmietli násilné činy alebo obťažovanie a obete podporili.

K násiliu páchanému na ženách dochádza všade: doma, v práci, v školách a na univerzitách, na uliciach vo verejnej doprave a na internete. Jeho obeťou sa môže stať každá žena, čo ohrozuje všeobecnú pohodu žien a bránia im v plnej účasti na živote spoločnosti. Približne polovica žien v Európskej únii zažila verbálne, fyzické alebo online sexuálne obťažovanie. Podľa Eurostatu predstavujú ženy 80 % obetí obchodovania s ľuďmi v EÚ.

V celom svete každoročne uzavrie manželstvo približne 12 miliónov dievčat mladších ako 18 rokov – každé dve sekundy sa uzavrie jedno manželstvo. Vydaté dievčatá často rýchlo otehotnejú, zanechajú školskú dochádzku a sú vystavené vyššiemu riziku domáceho násilia ako ženy, ktoré manželstvo uzavrú v dospelosti. Najmenej 200 miliónov dnešných žien a dievčat sa stáva obeťami mrzačenia ženských pohlavných orgánov, ktoré sa ešte stále vykonáva v približne 30 krajinách. Migrujúce ženy sú obzvlášť zraniteľné a viac vystavené týraniu alebo násiliu.

Odstránenie násilia páchaného na ženách a dievčatách je významným prvkom Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj. Je prvým krokom ku svetovému mieru a bezpečnosti, dôležitým predpokladom na presadzovanie, ochranu a dodržiavanie ľudských práv, rodovej rovnosti, demokracie a hospodárskeho rastu.

Európska únia zaviedla dôležité opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa násilie páchané na dievčatách a ženách skončilo raz a navždy. Naša činnosť už prináša výsledky. Situácia sa začína meniť.

V priebehu posledných dvoch rokov sme viac ako 1,5 miliónu dievčat a žien poskytli služby na ochranu pred mrzačením ženských pohlavných orgánov a súvisiacu starostlivosť. 3 000 komunít, ktoré združujú 8,5 milióna ľudí, verejne oznámilo, že od tejto praxe upúšťajú. Pokiaľ ide o detské manželstvá, EÚ iniciatívami zameranými na zmenu postojov a postupov týkajúcich sa práv dievčat oslovila viac ako 1,6 milióna jednotlivcov.

Globálne výzvy si vyžadujú globálne riešenia, ktoré možno najlepšie formulovať a následne realizovať v úzkej spolupráci s našimi medzinárodnými partnermi a prostredníctvom účinného multilateralizmu. V decembri minulého roka sme s OECD, Radou Európy a OSN Ženy dohodli globálne opatrenia na boj proti násiliu páchanému na ženách. Zintenzívňujeme našu spoluprácu a vyzývame svetových lídrov z verejného aj súkromného sektora, aby sa zapojili do intenzívnejšieho globálneho úsilia v boji proti násiliu páchanému na ženách.

V spolupráci s Organizáciou Spojených národov sme spustili iniciatívu Spotlight, globálnu viacročnú iniciatívu zameranú na odstránenie všetkých foriem násilia páchaného na ženách a dievčatách. S bezprecedentnými počiatočnými investíciami vo výške 500 miliónov EUR chránime a poskytujeme priestor na vyjadrenie tým ženám a dievčatám, ktoré ich spoločnosti umlčali a ktoré chcú teraz prehovoriť. Takisto vedieme globálnu iniciatívu s názvom Výzva k akcii na ochranu pred rodovo motivovaným násilím v núdzových situáciách. Táto výzva spája takmer 80 aktérov v oblasti pomoci s cieľom posilniť zodpovednosť za riešenie rodovo motivovaného násilia.

Pracujeme aj na dokončení pristúpenia EÚ k Istanbulskému dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu a obťažovaniu žien a boji proti nemu, ktorý obetiam poskytuje právo na ochranu a podporu.

Rodovo motivované násilie musíme navždy odstrániť. Európska únia bude na dosiahnutí tohto cieľa naďalej neúnavne pracovať. Život bez násilia je neodňateľným základným právom: pripraviť ženy a dievčatá o slobodu znamená pripraviť o slobodu celý svet.“

Súvislosti

Viac..  Nový európsky Bauhaus: Podávanie prihlášok do súťaže za rok 2022

Násilie páchané na ženách a dievčatách je jedným z najrozšírenejších a najničivejších prípadov celosvetového porušovania ľudských práv. Odhaduje sa, že násilie v určitej fáze svojho života zažila až jedna tretina žien vo svete. Toto násilie je prekážkou rodovej rovnosti, práv žien a dievčat a posilnenia ich postavenia a celkového rozvoja a stojí v ceste dosiahnutiu cieľov v tejto oblasti.

Európska komisia vedie kampaň NON. NO. NEIN – Povedz NIE! V rámci iniciatívy Stop násiliu na ženách bolo v rokoch 2016 až 2018 poskytnutých 15 miliónov EUR pre členské štáty, miestne samosprávy, príslušných odborníkov a organizácie občianskej spoločnosti z celej Európy, aby zintenzívnili svoje činnosti a kampane zamerané na boj proti násiliu páchanému na ženách. Európska komisia organizuje spolu s aktérmi a aktivistami občianskej spoločnosti konferenciu na vysokej úrovni pre zástupcov členských štátov a medzinárodných organizácií, aby tak zavŕšila rok cielených opatrení. Konferencia sa bude konať 4. decembra 2018 v Bruseli.

Iniciatíva Spotlight, ktorá bola začatá spoločne s OSN, sa zameriava na všetky formy násilia páchaného na ženách a dievčatách. Európska komisia a OSN Ženy usporiadajú 27. – 28. novembra v Skopje regionálne fórum na podporu vykonávania Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien a Istanbulského dohovoru na západnom Balkáne a v Turecku. Európska komisia dokončuje regionálnu kampaň na boj proti násiliu páchanému na ženách a dievčatách a predchádzanie tomuto násiliu v severnej Afrike a na Blízkom východe. Táto iniciatíva, ktorá sa realizuje v rámci grantovej zmluvy vo výške 3,24 milióna EUR, sa začne na jar 2019 a bude podporovať činnosti na zvyšovanie informovanosti a vzdelávanie.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

jadrova elektraren

Európska komisia sa rozhodla zaradiť jadrovú energiu medzi udržateľné zdroje

Európska komisia, aj na základe apelu Slovenska, na poslednom rokovaní Európskej rady pripravila návrh, ktorý …