Domov / POĽNOHOSPODÁRSTVO / Komisia zrušila Slovensku výnimku z povinnosti registrácie chovu ošípaných
osipane
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Komisia zrušila Slovensku výnimku z povinnosti registrácie chovu ošípaných

Chovatelia ošípaných nezávisle od počtu chovaných jedincov si musia svoje chovy zaregistrovať v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat. Európska komisia zrušila Slovensku aj ďalším krajinám výnimku z povinnosti registrácie chovu ošípaných kvôli šíreniu Afrického moru ošípaných v Európe.

Predstavitelia Európskej komisie zrušili výnimku z povinnosti registrácie chovu ošípaných, kde sa chová len jedna ošípaná. Táto novinka sa týka aj Slovenska. Chovatelia, ktorí vlastnia len jednu ošípanú pre vlastnú spotrebu sa po novom musia tiež registrovať na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe SR (RVPS SR).

Predmetná výnimka sa uplatňovala okrem Slovenskej republiky aj v Českej republike, vo Francúzsku, v Portugalsku, Slovinsku a v Taliansku. Povinnosť registrácie chovov, vrátane chovov ošípaných, upravuje zákon o veterinárnej starostlivosti, ktorý ukladá povinnosť pred začatím chovu hospodárskych zvierat požiadať miestne príslušnú RVPS SR o registráciu chovu hospodárskych zvierat. Po výkone kontroly na mieste a splnení všetkých požiadaviek, RVPS potvrdí tlačivo na registráciu chovu hospodárskych zvierat s uvedením dátumu potvrdenia najneskôr 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu. „Držiteľ hospodárskych zvierat zasiela potvrdené tlačivo do centrálneho registra hospodárskych zvierat, ktorá mu pridelí jedinečné registračné číslo chovu podľa typu chovu. Podľa nariadenia vlády SR o identifikácii a registrácii zvierat musí byť každá ošípaná označená identifikačnou značkou čo najskôr a vždy predtým, ako opustí chov,“ uviedol Jozef Bíreš, ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR.

Viac..  Pätina mladých v minulom roku neštudovala ani nepracovala. V mama hoteloch vedú dievčatá

Podrobnosti označovania ošípaných sú uvedené vo vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Vyššie uvedená zmena bola zo strany Európskej komisie prijatá v súvislosti šírenia Afrického moru ošípaných v Európe. Mor predstavuje v dôsledku vysokého počtu diviačej zveri v prihraničných oblastiach Slovenska  vysoké hospodárske a ekonomické riziko pre chovateľov ošípaných na Slovensku, zdravie ľudí neohrozuje.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

erasmus

EÚ chce posilniť väzby medzi európskymi a africkými študentmi a inštitúciami vysokoškolského vzdelávania

EÚ investuje ďalších 17,6 milióna EUR na podporu účasti viac ako 8 500 novo vybraných študentov …