utecenci
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Audítori EÚ: Humanitárne projekty pomohli vyriešiť základné potreby utečencov

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov nástroj pre utečencov v Turecku, z ktorého sa poskytuje podpora pre utečencov a turecké hostiteľské komunity, zaistil v zložitej situácii rýchlu reakciu na krízu. Audítori hovoria, že humanitárne projekty pomohli vyriešiť základné potreby utečencov, nezabezpečili však vždy optimálnu hodnotu za vynaložené peniaze.

Vplyvom zvýšenia migračných tokov, najmä v dôsledku sýrskeho konfliktu, Turecko poskytuje útočisko najväčšej populácii utečencov na svete: takmer 4 miliónom ľudí. Patrí medzi nich aj 3,5 milióna Sýrčanov, z ktorých približne 94 % žije mimo utečeneckých táborov. Z nástroja sa poskytuje podpora na humanitárnu a inú pomoc, pričom EÚ a členské štáty poskytujú financovanie v celkovej výške 6 mld. EUR.

Audítori sa zamerali na riadenie prvej tranže financovania z nástroja (3 mld. EUR) a na doposiaľ dosiahnuté výsledky v rámci jeho humanitárnej zložky. Zistili, že v náročných podmienkach nástroj umožnil rýchlo zmobilizovať finančné prostriedky a tým rýchlo zareagovať. Nepodarilo sa však úplne dosiahnuť cieľ účinnej koordinácie tejto reakcie.

Všetky kontrolované humanitárne projekty zaistili pre utečencov užitočnú podporu, a to hlavne prostredníctvom hotovostnej pomoci, a väčšina z nich vyprodukovala plánované výstupy. V polovici z nich sa však ešte nepodarilo dosiahnuť očakávané výsledky a deväť z desiatich bolo potrebné predĺžiť. Náročné prevádzkové prostredie mimovládnym organizáciám bránilo v realizácii projektu podľa harmonogramu.

„Nástroj dosiahol svoj cieľ, ktorým bolo zmobilizovať v priebehu dvoch rokov tri miliardy eur,“ uviedla Bettina Jakobsen, členka Európskeho dvora audítorov zodpovedná za túto správu. „Existuje však priestor na zvýšenie efektívnosti humanitárnych projektov, a predovšetkým projektov hotovostnej pomoci. Nástroj by ešte stále mohol dosiahnuť optimálnejšiu hodnotu za vynaložené prostriedky.“

Audítori uvádzajú, že Európska komisia určila prioritné potreby utečencov za pomoci komplexného posúdenia potrieb. Avšak pre rozdielne názory Turecka a EÚ na spôsob riešenia prioritných potrieb v oblasti komunálnej infraštruktúry a sociálno-ekonomickej podpory tieto oblasti neboli dostatočne pokryté.

Viac..  Litva by nemala vrátiť afganských utečencov do Bieloruska, rozhodol ESĽP

Z nástroja sa v zdravotníctve a v oblasti vzdelávania podporovali podobné druhy činností prostredníctvom rozličných platobných nástrojov. Tým sa skomplikovala koordinácia a na financovanie podobných projektov sa súbežne využívali rôzne štruktúry riadenia. V sektore zdravotníctva sa vyskytli pozitívne príklady, keď Komisia podporila prechod od humanitárnej k trvalejšej rozvojovej pomoci, takýto prechod sa však nerealizoval systematicky.

Audítori ďalej identifikovali priestor na zlepšenie, pokiaľ ide o efektívnosť humanitárnych projektov: Komisia systematicky a komplexne neposudzovala odôvodnenosť nákladov uvedených v rozpočte, nepriame náklady vyplatené partnerom, ktorí realizovali veľké projekty hotovostnej pomoci, boli vysoké a zálohové platby neboli zosúladené so skutočným finančným tokom projektov.

Komisia zaviedla primerané opatrenia na monitorovanie humanitárnych projektov. Najväčším obmedzením bolo odmietnutie tureckých orgánov udeliť prístup k údajom o príjemcoch dvoch projektov hotovostnej pomoci. Ani Komisia ani EDA nedokázali vysledovať príjemcov projektu od registrácie po vyplatenie.

Audítori odporúčajú Európskej komisii v budúcnosti:

  • lepšie vyhodnotiť potreby utečencov v oblasti komunálnej infraštruktúry a sociálno-ekonomickej podpory,
  • posilniť racionalizáciu a komplementárnosť pomoci,
  • zaviesť stratégiu na prechod od humanitárnej k rozvojovej pomoci,
  • zvýšiť efektívnosť projektov hotovostnej pomoci,
  • spolu s tureckými orgánmi riešiť potrebu zlepšenia prevádzkového prostredia pre mimovládne organizácie,
  • rozšíriť monitorovanie a vykazovanie v rámci nástroja pre utečencov v Turecku.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Afganistan: Europoslanci požadujú osobitný vízový program pre ženy hľadajúce ochranu

Európsky parlament vo štvrtok odsúdil násilné prevzatie moci v Afganistane a vyzval na posilnenie humanitárnej …