rybolov
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ obmedzí na roky 2019 a 2020 výlov hlbokomorských populácií rýb

Rada odsúhlasila celkové povolené výlovy (TAC) a kvóty pre určité hlbokomorské populácie rýb vo vodách EÚ a v medzinárodných vodách v severovýchodnom Atlantiku na roky 2019 a 2020. Ide o tieto populácie: hlbokomorské žraloky, stuhochvosta čierneho, beryxy, dlhochvosta tuponosého a pagela bledého.

Vzhľadom na zraniteľnosť hlbokomorských druhov z dôvodu ľudskej činnosti a s cieľom zabrániť ich nadmernému využívaniu sa Rada v súlade s návrhom Komisie rozhodla zvýšiť TAC pre dve populácie a znížiť ho pre desať populácií.

“Kľúčovým kritériom pri stanovovaní obmedzení výlovu je udržateľnosť populácií rýb a životaschopnosť odvetvia rybolovu v EÚ. Dnes sme sa rozhodli, že na roky 2019 a 2020 znížime rybolovné možnosti pre hlbokomorské populácie rýb. Týmto krokom prispejeme k ochrane nášho morského prostredia a v dlhodobejšom horizonte pomôžeme nášmu odvetviu rybolovu,” uviedla Elisabeth Köstingerová, rakúska spolková ministerka pre udržateľnosť a cestovný ruch a predsedníčka Rady.

Rada potvrdila návrh Komisie, aby sa v súlade s kladným vedeckým odporúčaním v nasledujúcich dvoch rokochzvýšilikvóty pre pagela bledého v okolí Azor a dlhochvosta tuponosého v juhozápadných vodách. Vzhľadom na malý počet ulovených rýb a v súlade s vedeckým odporúčaním sa zrušil systém riadenia TAC pre mieňovca európskeho vo vodách severovýchodného Atlantiku, dlhochvosta tuponosého v Severnom mori a stuhochvosta čiernehov Severnom mori a Skagerraku.
Rybolov hoplosteta oranžového je naďalej zakázaný.

Ďalšie kroky

Po finalizácii právnikmi lingvistami sa dohoda na jednom z nadchádzajúcich zasadnutí Rady predloží na konečné prijatie bez diskusie. Nariadenie sa uplatňuje od 1. januára 2019.

Kontext

V navrhovanom nariadení o rybolovných možnostiach pre určité hlbokomorské populácie rýb sa stanovujú obmedzenia výlovu pre rybárske flotily EÚ, pokiaľ ide o komerčne najvýznamnejšie hlbokomorské populácie vo vodách Únie a v medzinárodných vodách severovýchodného Atlantiku.

Viac..  Zástupcovia zamestnávateľov, zamestnancov a samospráv nesúhlasia s predloženou novelizáciou zákona o ochrane prírody a krajiny

Hlbokomorské populácie rýb sa lovia vo vodách mimo hlavných rybolovných oblastí kontinentálnych šelfov. Tvoria približne 1 % všetkých rýb vylovených v severovýchodnom Atlantiku.

Rybolov hlbokomorských druhov sa v EÚ reguluje od roku 2003 prostredníctvom celkového povoleného výlovu (TAC) pre jednotlivé druhy a oblasti a prostredníctvom maximálneho rybolovného úsilia uplatniteľného v severovýchodnom Atlantiku. O rybolovných možnostiach pre hlbokomorské druhy sa rozhoduje každé dva roky na základe vedeckých odporúčaní, a to v súlade s nariadením č. 1380/2013 o zreformovanej spoločnej rybárskej politike (SRP).

Vedecké odporúčania poskytuje Medzinárodná rada pre výskum mora (ICES), ktorá 7. júna 2018 uverejnila najnovšie preskúmanie biologického stavu hlbokomorských populácií.

V rámci reformovanej SRP by sa mali rybolovné možnosti stanovovať aj v súlade so zásadou predbežnej opatrnosti a ich cieľom by mala byť obnova populácií a zachovanie maximálneho udržateľného výnosu (MSY).

Podľa článku 43 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) je v rámci SRP na Rade, aby prijímala opatrenia týkajúce sa stanovovania a prideľovania rybolovných možností.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

simecka

Michal Šimečka: Stav EÚ je lepší než mnohí očakávali pred rokom. VIDEO

Videoblogy europoslancov, poslancov a analytikov nájdete TU.   Zdieľaj článok na Facebooku Zadajte Váš e-mail …