Anna ZABORSKA
Europoslankyňa Anna Záborská. PHOTO: © European Union- EP.

Anna Záborská: Násilie páchané na ženách sa týka nás všetkých

Včera (25. novembra) sme si pripomenuli Medzinárodný deň pre odstránenie násilia páchaného na ženách. Americký škandál okolo hollywoodskeho producenta Weinsteina a kampaň #MeToo otvorili širokú verejnú diskusiu o sexuálnom obťažovaní a prijateľnom správaní. Zapojil sa do nej aj Európsky parlament a prijal iniciatívnu správu, v ktorej poslanci navrhli konkrétne opatrenia a nástroje na riešenie sexuálneho obťažovania na pracovisku, na verejnosti a dokonca aj v politike. Ako tieňová spravodajkyňa tejto správy som aj ja mala možnosť dôrazne odsúdiť zneužívanie žien a nevhodné správanie voči nim v každej sfére života. A podarilo sa mi presadiť, aby v tejto správe zaznelo to, čo považujem za najdôležitejšie: že kľúčom k zmene je  znovunájdenie rešpektu k ľudskej dôstojnosti.

Ľudská dôstojnosť je jednou zo základných hodnôt Európskej únie. Je základným kameňom ľudských práv, pretože ako ľudia sme si rovní a prináleží nám rovnaký rešpekt. Tento rešpekt je dôležitou súčasťou našej kultúrnej a hodnotovej tradície. Je to morálny kompas, ktorý nám hovorí, ako sa správať k ostatným v každodenných sociálnych interakciách.

Sexuálne obťažovanie zásadne podkopáva dôstojnosť človeka a degraduje ľudí na objekty. Ako povedal Ján Pavol II.: “Neexistuje žiadna dôstojnosť, keď človeka zbavíme ľudskej dimenzie.” Rešpektovanie a ochrana dôstojnosti každej ženy, muža alebo dieťaťa preto musí byť imperatívom zákona. No niekedy môže byť ťažké jasne definovať jednoznačné hranice medzi konaním bez zlého úmyslu a predátorským aktom.

Možno práve tu je najväčší prínos hnutia #MeeToo. Vyslalo totiž do spoločnosti dôležitý a naliehavý signál, že kľúčom k boju proti sexuálnemu obťažovaniu je citlivosť. Musíme sa stať pozornejšími k ostatným a ukázať budúcim generáciám skutočný význam dôstojnosti v každodennom živote. Viesť najmä mladých ľudí k tejto citlivosti voči druhým je dôležitou úlohou nielen pre školských pedagógov, ale predovšetkým pre rodičov a rodiny.

Násilie je tým najbrutálnejším prejavom obťažovania, ale nie jediným. Aj preto Európsky parlament vo svojom uznesení spomína napríklad aj obťažovanie z dôvodu tehotenstva a materstva. Podarilo sa mi presvedčiť kolegov poslancov, že je veľmi dôležité uznať tento fenomén ako formu šikanovania v zamestnaní. Môže viesť k stigmatizácii materstva ako takého a odrádzať ženy od založenia si širšej rodiny. V súvislosti s demografickým poklesom v Európe tento druh obťažovania nie je len morálne zlý, ale má tiež zničujúce dôsledky pre spoločnosť, ktorá je založená na solidarite medzi generáciami.

Viac..  Vladimír Bilčík: Petícia skoncovať s klietkovým chovom v EÚ získala masívnu podporu. VIDEO

Budúce generácie nás budú súdiť podľa toho, ako sme sa správali k tým najzraniteľnejším. Preto nesmieme zatvárať oči ani pred problémom násilia voči starším ľuďom. Starší ľudia totiž často čelia ako psychologickému, tak aj fyzickému obťažovaniu a šikanovaniu, ktorému sa sami nedokážu brániť. Mimoriadne zraniteľnú skupinu tu predstavujú najmä osamelo žijúce ženy.

Boj proti sexuálnemu obťažovaniu je skôr maratónom, než šprintom. Úlohou nového Parlamentu a Komisie po máji 2019 bude nadviazať na naše úsilie v boji proti obťažovaniu a násiliu. Je pravdou, že EÚ nemá kompetenciu prijímať záväzné právne akty v oblasti trestného práva ani vzdelávania. Môže však zdôrazniť hodnotu ľudskej dôstojnosti vo všetkých svojich politikách a prispieť k tomu, aby sme boli všímavejší a viac sa navzájom rešpektovali.

Komentár pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk pripravila europoslankyňa Anna Záborská.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Brusel si predvolal ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ osem predstaviteľov únie

Európska únia si predvolala ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ …