peniaze
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Európska únia dosiahla dohodu o rozpočte na rok 2019

Finančné prostriedky EÚ sa budú naďalej investovať do rastu a zamestnanosti, výskumu a inovácií, študentov a mladých ľudí, teda do oblastí, ktoré sú prioritami Junckerovej Komisie. V súlade s návrhom Komisie z mája 2018 zostáva účinné riadenie migrácie a vonkajších hraníc Únie prioritou aj v rozpočte na rok 2019.

Komisár Günther H. Oettinger zodpovedný za rozpočet a ľudské zdroje k tomu povedal: “Dnešná dohoda je znakom toho, že keď sme jednotní, môžeme našim občanom poskytnúť pridanú hodnotu, ktorú od nás požadujú. Ďalším cieľom je náš dlhodobý rozpočet na obdobie po roku 2020 a ja dúfam, že sa rokovania o ňom ponesú v rovnako konštruktívnom duchu ako rokovania o rozpočte na rok 2019. Mali by sme sa zamerať na jeho včasné prijatie. Je to v záujme našich vedcov, študentov, podnikov, poľnohospodárov a regiónov.“

Rozpočet EÚ na rok 2019 predstavuje sumu XX mld. EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch (prostriedkoch, ktorých poskytnutie možno v danom roku zmluvne prisľúbiť) a XX mld. EUR v platobných prostriedkoch (prostriedkoch, ktoré budú vyplatené). Niektoré hlavné charakteristiky rozpočtu:

  • Približne polovica finančných prostriedkov, XX mld. EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch, pôjde na posilnenie európskej ekonomiky, zamestnanosti a konkurencieschopnosti. Napríklad XX mld. EUR pôjde na program Horizont 2020 – vrátane sumy XX mil. EUR na nový Európsky spoločný podnik vysokovýkonnej výpočtovej techniky – a sumou XX mld. EUR sa podporia siete infraštruktúry prostredníctvom Nástroja na prepájanie Európy (CEF). Suma XX mld. EUR poskytnutá európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) pomôže zmenšovať ekonomické rozdiely na vnútroštátnej úrovni, ako aj medzi členskými štátmi;
  • EÚ bude viacerými spôsobmi podporovať mladých ľudí. Suma XX mld. EUR bude určená na vzdelávanie prostredníctvom programu Erasmus+. Európsky zbor solidarity vytvorí príležitosti na dobrovoľnícku činnosť alebo prácu na projektoch doma alebo v zahraničí. Bude financovaný sumou XX mil. EUR. Ďalšia suma XX mil. EUR sa poskytne prostredníctvom iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Podporí mladých ľudí v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou mládeže;
  • Pre európskych poľnohospodárov je určená suma XX mld. EUR;
  • V rámci EÚ aj za jej hranicami sa posilní bezpečnosť. Ako navrhol predseda Juncker vo svojom prejave o stave únie za rok 2018, prostriedky určené pre európsku pohraničnú a pobrežnú stráž, Agentúru Európskej únie pre azyl a iné agentúry pôsobiace v oblasti hraničných a vízových záležitostí budú zvýšené o XX mld. EUR. Z rozpočtu na rok 2019 sa navyše vyčlenia prostriedky pre nástroj pre utečencov v Turecku, aby sa mohli ďalej poskytovať potraviny, vzdelávanie a bývanie tým, ktorí utekajú pred vojnami v Sýrii a inde.

Dohoda vychádza z predpokladu, že Spojené kráľovstvo bude po svojom vystúpení z Európskej únie k 30. marcu 2019 naďalej prispievať do rozpočtu EÚ a zúčastňovať sa na jeho plnení až do konca roku 2020 tak, ako keby bolo členským štátom.

Viac..  Eugen Jurzyca o pandora papers: Ak sa už raz peniaze použijú nesprávne, tak je ich už ťažko hľadať po celej Zemeguli

 

Rozpočet EÚ na rok 2019 (v mil.EUR):  

Rozpočet na rok 2019 (nominálna zmena v percentuálnom vyjadrení v porovnaní s rokom 2018)

ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY PODĽA OKRUHOV
Záväzky Platby
1. Inteligentný a inkluzívny rast: xx, xxx (+/- xx %) xx, xxx (+/- xx %)
Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť xx, xxx (+/- xx %) xx, xxx (+/- xx %)
Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť xx, xxx (+/- xx %) xx, xxx (+/- xx %)
2. Udržateľný rast: prírodné zdroje xx, xxx (+/- xx %) xx, xxx (+/- xx %)
Výdavky súvisiace s trhom a priama pomoc xx, xxx (+/- xx %) xx, xxx (+/- xx %)
3. Bezpečnosť a občianstvo xx, xxx (+/- xx %) xx, xxx (+/- xx %)
4. Globálna Európa xx, xxx (+/- xx %) xx, xxx (+/- xx %)
5. Administratíva xx, xxx (+/- xx %) xx, xxx (+/- xx %)
Iné osobitné nástroje xx, xxx (+/- xx %) xx, xxx (+/- xx %)
Rozpočtové prostriedky spolu xx, xxx (+/- xx %) xx, xxx (+/- xx %)

Súvislosti

Európska komisia predkladá každoročne návrh rozpočtu EÚ. V tomto roku Komisia predložila svoj počiatočný návrh 23. mája 2018.

Európsky parlament a Rada potom na základe tohto návrhu zaujmú svoje stanovisko. Rada svoje stanovisko formálne prijala 4. septembra 2018. Európsky parlament svoje stanovisko prijal 24. októbra 2018.

V prípade rozdielnosti stanovísk Európskeho parlamentu a Rady sa uplatní rokovací proces známy ako „zmierovací postup“. Tento rok 21-dňové zmierovacie obdobie trvalo od 30. októbra do 19. novembra.

Rokovania vedie osobitne zvolaný zmierovací výbor, do ktorého Európsky parlament aj Rada vysielajú každý 28 zástupcov. Európska komisia – zastúpená komisárom zodpovedným za rozpočet, ako aj odborníkmi z generálneho riaditeľstva pre rozpočet – zohráva v tomto procese dôležitú úlohu nestranného sprostredkovateľa.

Ďalší postup

Európsky parlament a Rada musia príslušný text formálne schváliť do 14 dní, aby i dosiahnutý kompromis bol stvrdený.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

jurzyca

Eugen Jurzyca o rozpočte EÚ: Nemeriame dostatočne výsledky použitých peňazí, považujem to za najväčší problém

Videoblogy europoslancov, poslancov a analytikov nájdete TU. Zdieľaj článok na Facebooku Zadajte Váš e-mail a …