studenti
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

EÚ chce zastaviť únik mozgov a prilákať mladých šikovných ľudí späť

Únik mozgov je problém, ktorý sa dotýka všetkých európskych regiónov. Miestne a regionálne orgány musia priamo znášať sociálno-hospodárske dôsledky spôsobené rozsiahlou stratou talentovaných ľudí. Nová štúdia , ktorá bola predložená schôdzi komisie Európskeho výboru regiónov SEDEC, prináša prehľad spôsobov, ako by regióny mohli podporiť svoju atraktívnosť a udržať si resp. prilákať späť mladých zručných ľudí.

Vypracovanie štúdie zadal predseda komisie SEDEC a predseda vlády autonómnej oblasti La Rioja José Ignacio Ceniceros(ES/EĽS). „Nesmieme pripustiť, aby v Európe vznikli regióny a občania prvej a druhej triedy. Mnohé z kľúčových oblastí na riešenie príčin úniku mozgov, ako je vzdelávanie, zamestnanosť, sociálna politika a výskum, patria do rozsahu pôsobnosti komisie SEDEC. Hoci sme pri viacerých príležitostiach trvali na tom, že politika súdržnosti EÚ by mala zahŕňať osobitné opatrenia pre regióny, ktoré trápia demografické problémy, táto štúdia skúma, ako by miestne a regionálne orgány mohli predchádzať úniku mozgov alebo ho zmierniť, či riešiť jeho negatívny vplyv“, povedal pán Ceniceros.

Hoci dopyt po talente a únik mozgov sú riadené trhmi práce, zo záverov štúdie vyplýva, že ad hoc politiky alebo opatrenia na udržanie, prilákanie či opätovné získanie vysoko vzdelanej pracovnej sily uplatňované na miestnej alebo regionálnej úrovni môžu byť účinné. Prostredníctvom prezentácie 30 úspešných iniciatív vykonávaných miestnymi alebo regionálnymi orgánmi v 22 členských štátoch sa v štúdii navrhuje, že regióny a mestá by mali:

Lepšie identifikovať potreby talentov, napríklad nadviazaním dialógu s mladými ľuďmi.

Zlepšiť koordináciu s príslušnými aktérmi s využitím prítomnosti talentov na danom území.

Určiť a podporovať kľúčové odvetvia, ktoré umožňujú udržať alebo prilákať talenty.

Podporovať nábor externých talentov.

Zmierniť alebo odstrániť štrukturálne obmedzenia a prekážky s cieľom prilákať medzinárodné talenty.

Spolupracovať s ostatnými orgánmi, ktoré čelia rovnakým výzvam, pokiaľ ide o vysokokvalifikovaných pracovníkov.

Viacerí členovia VR vyjadrili svoje obavy z tohto javu. Členka mestského zastupiteľstva v Budapešti Kata Tüttő (HU/SES) poukázala na to, že v jej meste okrem iného chýbajú zdravotnícki pracovníci, odborníci na programovanie, učitelia a technickí experti: „Nedostatok odborných znalostí komplikuje dosahovanie cieľov EÚ v oblasti odpadového hospodárstva a v mnohých iných oblastiach.“ Tüttő uviedla rozdiel v odmeňovaní medzi členskými štátmi ako hlavnú príčinu migrácie.

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba (SK/EKR) zdôraznil, že sociálny kapitál určuje výkonnosť podnikateľského prostredia a celkovú prosperitu. „Prosperitu na Slovensku vážne ohrozuje fenomén úniku mozgov univerzitných študentov a vysokokvalifikovaných pracovníkov. Najhoršie na tom je, že títo ľudia sa nevracajú späť“, uviedol s poľutovaním.

Predseda mestského zastupiteľstva mesta Espoo a prvý podpredseda VR Markku Markkula (FI/EĽS) poznamenal, že dokonca aj prosperujúcejšie európske regióny trpia únikom mozgov, ktorý často smeruje na špičkové univerzity v Spojených štátoch. Hovoril o význame medziregionálnej spolupráce a výmeny najlepších postupov s cieľom „zvýšiť atraktívnosť miestnych ekonomík, a tak pritiahnuť späť mladých ľudí, aby založili svoje podniky, a podporovať miestne výskumné a inovačné činnosti“.

Členka zastupiteľstva mesta Weiskirchen Helma Kuhn-Theis (DE/EĽS) uviedla, že zlepšenie širokopásmového pripojenia vo vidieckych a vzdialených oblastiach je kľúčovým faktorom na zlepšenie príležitostí pre mladých ľudí v týchto oblastiach, a teda potlačenie úniku mozgov. VR spolupracuje v tejto oblasti s Európskou komisiou v rámci platformy pre širokopásmové pripojenie , ktorá sa stretla v utorok po schôdzi komisie SEDEC. Členovia si vymenili názory s expertmi Európskej komisie, najmä v súvislosti s tým, ako čo najlepšie využiť možnosti, ktoré ponúka nový Nástroj na prepájanie Európy  fond pre širokopásmové pripojenie .

Viac..  I. Korčok ocenil hasičov: Vaše nasadenie a odhodlanie si zaslúži obrovskú vďaku a uznanie

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

bilcik

Vladimír Bilčík: Cestu k normálnemu životu máme už len vo vlastných rukách

Vďaka Európskej únii máme na Slovensku toľko vakcín, aby sa mohol dať zaočkovať každý, kto …