OLAF
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Audítori EÚ: Zvýšenie účinnosti vyšetrovaní zostáva pre úrad OLAF výzvou

Podľa stanoviska, ktoré uverejnil Európsky dvor audítorov, navrhované zmeny týkajúce sa Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) nebudú dostatočné na to, aby sa vyšetrovania tohto úradu mohli stať výrazne účinnejšie. Okrem toho hoci podľa audítorov návrh dobre odzrkadľuje zásady spolupráce medzi úradom OLAF a budúcou Európskou prokuratúrou (EPPO), niektoré problémy by mohli brániť účinnej spolupráci. Uverejňuje sa aj stanovisko k programu EÚ pre boj proti podvodom na obdobie 2021 – 2027.

Kľúčové ciele návrhu Európskej komisie sú prispôsobiť operácie úradu OLAF tomu, že bola zriadená Európska prokuratúra, a zlepšiť účinnosť úradu OLAF.

Audítori zdôrazňujú, že hlavnými výzvami pre vyšetrovania úradu OLAF sú včasnosť a spätné získanie finančných prostriedkov. Uvítali obmedzený počet cielených opatrení v návrhu, vrátane nového mandátu úradu OLAF vyšetrovať podvody s DPH, prípustnosti získaných dôkazov a prístupu k informáciám o bankových účtoch. Audítori však odporúčajú, aby vyšetrovania úradu OLAF kontroloval Súdny dvor, aby zabezpečil dodržiavanie procesných záruk. Upozorňujú na to, že návrh vo všeobecnosti nerieši otázky súvisiace s účinnosťou administratívnych vyšetrovaní úradu OLAF. I Komisia to uznáva, no v súčasnosti chýba plán ďalšej reformy úradu OLAF, ako aj jasné určenie otázok, ktoré je potrebné riešiť.

„Zvýšenie účinnosti vyšetrovaní zostáva pre úrad OLAF výzvou,“ uviedla Eva Lindström, členka Európskeho dvora audítorov zodpovedná za toto stanovisko. „Navrhovaná reforma úradu OLAF v tejto podobe nezaručuje, že ochrana finančných záujmov EÚ bude účinne posilnená“.

Pokiaľ ide o OLAF a EPPO, audítori poukazujú na to, že návrh dobre odzrkadľuje zásady, ktorými sa majú riadiť ich budúce vzťahy, pokiaľ ide o úzku spoluprácu, výmenu informácií, komplementárnosť a neduplicitu práce. V tomto ohľade však zistili aj určité nedostatky. V návrhu sa napríklad nerieši úloha úradu OLAF pri vyšetrovaní trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy EÚ, keď sa týkajú členských štátov, ktoré sa na Európskej prokuratúre zúčastňujú, ako aj členských štátov, ktoré sa na nej nezúčastňujú.

Viac..  Inflácia v eurozóne zostane vysoká dlhšie, než sa čakalo, tvrdí hlavný ekonóm ECB

Vzhľadom na tieto obmedzenia návrhu audítori zdôrazňujú potrebu ďalších opatrení. Z krátkodobého hľadiska by Európska komisia mala opätovne zvážiť úlohu a povinnosti úradu OLAF v boji proti podvodom v oblasti výdavkov EÚ. Na tento účel audítori odporúčajú, aby OLAF získal strategickú úlohu dohľadu nad opatreniami EÚ v boji proti 2 podvodom. Zo strednodobého hľadiska by Komisia mala vyhodnotiť spoluprácu medzi úradom OLAF a Európskou prokuratúrou a v prípade potreby navrhnúť ďalšie legislatívne opatrenia na posilnenie boja EÚ proti trestným činom, ktoré poškodzujú jej finančné záujmy.

Európsky dvor audítorov v rovnakom čase uverejnil aj stanovisko k plánom na ďalší program EÚ pre boj proti podvodom.

Program EÚ pre boj proti podvodom na obdobie 2021 – 2027 navrhnutý Komisiou podporuje spoluprácu medzi členskými štátmi na ochranu finančných záujmov EÚ. Projekty zahŕňajú odbornú prípravu a informačné systémy používané na vykazovanie odhalených (podvodných a nepodvodných) nezrovnalostí v súvislosti s finančnými prostriedkami EÚ. Audítori spochybňujú pridanú hodnotu tohto programu a poukazujú na riziko prekrývania a nedostatku synergií medzi programami, ktoré poskytujú finančné prostriedky na podobné akcie, ako je program Colníctvo. Domnievajú sa tiež, že sú potrebné konkrétnejšie a merateľnejšie ciele s dostatočne spoľahlivými ukazovateľmi hodnotenia, ako aj jasnejšie pravidlá oprávnenosti a objasnenia týkajúce sa príspevkov členských štátov na spolufinancovanie.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

jadrova elektraren

Európska komisia sa rozhodla zaradiť jadrovú energiu medzi udržateľné zdroje

Európska komisia, aj na základe apelu Slovenska, na poslednom rokovaní Európskej rady pripravila návrh, ktorý …