utecenci
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ schválila opatrenia na boj proti prevádzačom migrantov

Európska únia bojuje proti prevádzačstvu migrantov. Rada schválila komplexný a operačný súbor opatrení na presadzovanie práva, ktorými sa má zintenzívniť boj proti sieťam prevádzačov migrantov. Tento krok je reakciou na výzvu lídrov EÚ z ich októbrového zasadnutia.

Opatrenia vychádzajú z aktuálneho úsilia EÚ a jednotlivých štátov, ktoré sa realizuje napríklad v rámci akčného plánu EÚ proti prevádzaniu migrantov (2015 – 2020). Konkrétne činnosti vychádzajú z týchto prvkov:

  • posilnený medzirezortný prístup na úrovni EÚ aj jednotlivých štátov,
  • čo najlepšie využitie súčinnosti jednotlivých dostupných operačných nástrojov,
  • maximálne využitie vonkajších aktív EÚ.

Cieľom uvedených opatrení je narušiť siete prevádzačov migrantov v EÚ aj mimo nej, a to s ohľadom na ich vysokú prispôsobivosť a čoraz väčšie prepojenie rôznych druhov trestnej činnosti (vrátane obchodovania s drogami a prania špinavých peňazí).

“Prevádzačom migrantov plynú obrovské finančné zisky z vykorisťovania ľudí a ohrozovania ich životov. Vedúci predstavitelia EÚ vyzvali na ukončenie tohto obchodného modelu a dnes sme urobili krok vpred týmto smerom. Chceme dosiahnuť, aby vďaka lepšej výmene informácií, koordinovaným operačným činnostiam a spolupráci s tretími krajinami prišli pašeráci o priestor na svoju činnosť,” uviedol Herbert Kickl, minister vnútra Rakúska.

Zlepšenie informačných tokov

Zvýšia sa operačné a analytické kapacity Európskeho strediska pre boj proti prevádzačstvu (EMSC) v rámci Europolu, aby dokázalo lepšie podporovať členské štáty pri vyšetrovaní prevádzačstva migrantov. Uvažuje sa aj o prehĺbení a rozšírení činností strediska pre informácie o prevádzačstve v rámci EMSC.

Vytvorí sa silnejšie prepojenie medzi informáciami z prvej línie a kapacitami pre analýzu informácií. Výmena týchto informácií umožní zlepšiť vyhľadávanie v reálnom čase a v teréne a skvalitniť hodnotenie neregulárnej migrácie do EÚ a v rámci nej.

Posilnenie operačných nástrojov

Boj proti prevádzačstvu migrantov je jednou z prioritných oblastí činnosti v rámci cyklu politík EÚ na boj proti trestnej činnosti (EMPACT). Na základe doterajších operačných výsledkov sa budú intenzívnejšie využívať možnosti, ktoré poskytuje EMPACT.

Viac..  I. Korčok: Najbližšie desaťročie bude podstatne horúcejšie nielen z pohľadu klímy

Okrem toho sa v rámci EMSC zriadi spoločná styčná osobitná skupina pre problematiku prevádzačstva. Táto skupina bude platformou pre viacstranné a koordinované opatrenia vychádzajúce zo spravodajských informácií a zamerané proti kľúčovým prevádzačským hrozbám.

Posilní sa aj spolupráca v oblasti finančného vyšetrovania a justičná zložka.

CEPOL bude naďalej podľa potreby poskytovať operačný výcvik útvarom zabezpečujúcim kontrolu hraníc, konzulárnym úradníkom a iným príslušným útvarom.

Narúšanie online komunikácie

Posilní sa kapacita jednotky EÚ pre nahlasovanie internetového obsahu v rámci Europolu, aby sa zvýšil počet odkazov na stránky, ktoré majú poskytovatelia online služieb odstrániť, a tiež aby jednotka dokázala mapovať a narúšať technickú infraštruktúru, ktorú využívajú siete prevádzačov migrantov.

Vonkajšie činnosti

Takisto treba čo najviac zlepšiť súčinnosť s vonkajšou činnosťou EÚ v prioritných tretích krajinách a regiónoch a v rámci toho posilniť aj prepojenie s misiami a operáciami SBOP a so styčnými dôstojníkmi EÚ v tretích krajinách. Tiež by sa mali rozvíjať spoločné operačné partnerstvá s tretími krajinami zamerané na podporu ich činností na presadzovanie práva a zlepšenie spolupráce.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Litva

Slovensko poskytne pomoc Litve na zvládnutie ilegálnej migrácie a pandémie 

Slovenská republika vypraví v piatok 30. júla 2021 o 10.00 hod. z Logistickej základne Ministerstva …