utecenci
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ schválila opatrenia na boj proti prevádzačom migrantov

Európska únia bojuje proti prevádzačstvu migrantov. Rada schválila komplexný a operačný súbor opatrení na presadzovanie práva, ktorými sa má zintenzívniť boj proti sieťam prevádzačov migrantov. Tento krok je reakciou na výzvu lídrov EÚ z ich októbrového zasadnutia.

Opatrenia vychádzajú z aktuálneho úsilia EÚ a jednotlivých štátov, ktoré sa realizuje napríklad v rámci akčného plánu EÚ proti prevádzaniu migrantov (2015 – 2020). Konkrétne činnosti vychádzajú z týchto prvkov:

  • posilnený medzirezortný prístup na úrovni EÚ aj jednotlivých štátov,
  • čo najlepšie využitie súčinnosti jednotlivých dostupných operačných nástrojov,
  • maximálne využitie vonkajších aktív EÚ.

Cieľom uvedených opatrení je narušiť siete prevádzačov migrantov v EÚ aj mimo nej, a to s ohľadom na ich vysokú prispôsobivosť a čoraz väčšie prepojenie rôznych druhov trestnej činnosti (vrátane obchodovania s drogami a prania špinavých peňazí).

“Prevádzačom migrantov plynú obrovské finančné zisky z vykorisťovania ľudí a ohrozovania ich životov. Vedúci predstavitelia EÚ vyzvali na ukončenie tohto obchodného modelu a dnes sme urobili krok vpred týmto smerom. Chceme dosiahnuť, aby vďaka lepšej výmene informácií, koordinovaným operačným činnostiam a spolupráci s tretími krajinami prišli pašeráci o priestor na svoju činnosť,” uviedol Herbert Kickl, minister vnútra Rakúska.

Zlepšenie informačných tokov

Zvýšia sa operačné a analytické kapacity Európskeho strediska pre boj proti prevádzačstvu (EMSC) v rámci Europolu, aby dokázalo lepšie podporovať členské štáty pri vyšetrovaní prevádzačstva migrantov. Uvažuje sa aj o prehĺbení a rozšírení činností strediska pre informácie o prevádzačstve v rámci EMSC.

Vytvorí sa silnejšie prepojenie medzi informáciami z prvej línie a kapacitami pre analýzu informácií. Výmena týchto informácií umožní zlepšiť vyhľadávanie v reálnom čase a v teréne a skvalitniť hodnotenie neregulárnej migrácie do EÚ a v rámci nej.

Posilnenie operačných nástrojov

Boj proti prevádzačstvu migrantov je jednou z prioritných oblastí činnosti v rámci cyklu politík EÚ na boj proti trestnej činnosti (EMPACT). Na základe doterajších operačných výsledkov sa budú intenzívnejšie využívať možnosti, ktoré poskytuje EMPACT.

Viac..  Rusko zaradilo na sankčný zoznam aj predsedu Europarlamentu. Proti tomu sa rázne postavili najvyšší predstavitelia EÚ

Okrem toho sa v rámci EMSC zriadi spoločná styčná osobitná skupina pre problematiku prevádzačstva. Táto skupina bude platformou pre viacstranné a koordinované opatrenia vychádzajúce zo spravodajských informácií a zamerané proti kľúčovým prevádzačským hrozbám.

Posilní sa aj spolupráca v oblasti finančného vyšetrovania a justičná zložka.

CEPOL bude naďalej podľa potreby poskytovať operačný výcvik útvarom zabezpečujúcim kontrolu hraníc, konzulárnym úradníkom a iným príslušným útvarom.

Narúšanie online komunikácie

Posilní sa kapacita jednotky EÚ pre nahlasovanie internetového obsahu v rámci Europolu, aby sa zvýšil počet odkazov na stránky, ktoré majú poskytovatelia online služieb odstrániť, a tiež aby jednotka dokázala mapovať a narúšať technickú infraštruktúru, ktorú využívajú siete prevádzačov migrantov.

Vonkajšie činnosti

Takisto treba čo najviac zlepšiť súčinnosť s vonkajšou činnosťou EÚ v prioritných tretích krajinách a regiónoch a v rámci toho posilniť aj prepojenie s misiami a operáciami SBOP a so styčnými dôstojníkmi EÚ v tretích krajinách. Tiež by sa mali rozvíjať spoločné operačné partnerstvá s tretími krajinami zamerané na podporu ich činností na presadzovanie práva a zlepšenie spolupráce.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

migranti

Ministerská konferencia Riadenie migračných tokov v Lisabone

Minister vnútra SR Roman Mikulec sa v utorok 11.  mája 2021 zúčastnil Ministerskej konferencie Riadenie migračných …