Erasmus
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Erasmus+ rozšíri ponuku vzdelávacích možností v Európe

Rada prijala svoju pozíciu (čiastočné všeobecné smerovanie) k programu Erasmus+ na roky 2021 – 2027. Navrhovaným nariadením sa rozšíri ponuka vzdelávacích možností v Európe a za jej hranicami na viac ľudí v porovnaní so súčasnosťou. 

Program sa rozšíri aj s cieľom zahrnúť všetky úrovne vzdelávania a odbornej prípravy. Rada v snahe podčiarknuť svoj inkluzívny prístup zachovala súčasný názov programu „Erasmus+“. Dohoda nezahŕňa rozpočtové aspekty návrhu nariadenia, pretože konečné sumy budú závisieť od dohody o budúcom viacročnom finančnom rámci.

“Erasmus+ sa týka investovania do ľudí. Rozšírením vzdelávacej mobility a výmen bude program ešte viac prispievať k osobnému, vzdelanostnému a profesijnému rozvoju mnohých jednotlivcov. Je zároveň dôležitým nástrojom na vytváranie hospodárskeho rastu a pracovných miest v celej Európe,” uviedol Heinz FASSMANN, rakúsky spolkový minister školstva, vedy a výskumu

Program Erasmus+ zohráva kľúčovú úlohu v rozvoji európskeho vzdelávacieho priestoru. Na zasadnutí Európskej rady v decembri 2017 vyzvali vedúci predstavitelia EÚ na zintenzívnenie mobility a výmen, a to aj prostredníctvom podstatne posilneného, inkluzívneho a rozšíreného programu Erasmus+. Toto nové nariadenie je reakciou na túto výzvu tým, že:

  • ponúka vzdelávaciu mobilitu rekordnému počtu ľudí
  • zvyšuje dostupnosť pre mladých ľudí, ktorí majú menej príležitostí
  • zvyšuje dostupnosť pre malé organizácie a organizácie na úrovni občanov
  • zachováva integrovaný charakter programu, ktorý zahŕňa vzdelávanie vo všetkých kontextoch – formálnom, neformálnom aj informálnom
Viac..  Lucia Ďuriš Nicholsonová: Vzdelávanie detí musí byť prioritou aj počas pandémie

Kontext

Erasmus je jedným z najpopulárnejších a najúspešnejších programov EÚ. Vznikol pred 30 rokmi a pomohol viac ako 9 miliónom ľuďom študovať, pracovať či vykonávať dobrovoľnícku činnosť v zahraničí. V rámci programu Erasmus sa každý rok nadväzuje viac ako 2 000 nadnárodných partnerstiev.

Ďalšie kroky

Dohoda, ktorú dosiahla Rada, bude základom pre rokovania s Európskym parlamentom. Rozhodnutie o finančných prostriedkoch pridelených na program Erasmus+ na roky 2021 – 2027 bude závisieť od dohody o budúcom VFR.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Brusel si predvolal ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ osem predstaviteľov únie

Európska únia si predvolala ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ …