benova
Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO: © European Union- EP.

Monika Beňová: Pracovníci nesmú byť vystavovaní karcinogénnym chemickým látkam

Plénum Európskeho parlamentu (EP) sa bude na dnešnom zasadnutí zaoberať problematikou lepšej ochrany pracovníkov pred karcinogénnymi chemikáliami. Cieľom je posilniť pracovné podmienky a zefektívniť systém ochrany zdravia pre milióny pracujúcich v celej Európskej únii (EÚ).

Rakovina stále predstavuje jedno z najvýznamnejších zdravotných rizík pre pracujúcich v EÚ. Bohužiaľ je najčastejšou príčinou úmrtí súvisiacich s výkonom povolania. Našou reakciou preto musí byť zamedzenie vystavovania pracovníkov chemickým látkam, ktoré ju môžu spôsobovať,“ uviedla poslankyňa EP Monika Beňová.

Obmedzenia a sprísňovanie limitných hodnôt sa týka viacerých rakovinotvorných látok. Jednoduchým príkladom je však aj obmedzenie vystavovania pracovníkov výfukovým plynom zo vznetových motorov, aj tie sú pre človeka vysoko karcinogénne,“ priblížila europoslankyňa.

Viac..  Europoslanec Šimečka spustil spoločne s Martinom Hojsíkom petíciu za dekriminalizáciu marihuany

Zdravie pracujúcich je nevyhnutné chrániť počas celého pracovného života a veľký dôraz je potrebné klásť najmä na zlepšovanie v oblasti prevencie. Okrem samotných zamestnancov je to prínosné aj pre zamestnávateľov, európsku ekonomiku ako celok, či znižovanie nákladov na potrebnú zdravotnú starostlivosť,“ uzavrela Monika Beňová.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Rekapitulácia prvého polroka 2021 v EP: Covid-19, Konferencia o budúcnosti Európy a klimatický predpis

Počas prvého polroka 2021 Európsky parlament prijal opatrenia na zmiernenie dopadov koronakrízy a spustil Konferenciu …