vodic, kamion
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Nová dohoda EÚ prinesie spravodlivejšie pravidlá pre vodičov nákladných vozidiel

Rada schválila pozíciu (všeobecné smerovanie) ku kľúčovej reforme v odvetví cestnej dopravy, ktorá zahŕňa pracovné podmienky vodičov, osobitné pravidlá vysielania vodičov v medzinárodnej doprave, prístup na trh nákladnej dopravy a lepšie presadzovanie pravidiel. Cieľom reformy je zabezpečiť rovnováhu medzi primeranými pracovnými podmienkami pre vodičov a slobodou prevádzkovateľov poskytovať cezhraničné služby. Reformou sa zvýši transparentnosť v odvetví a skoncuje sa s rozdielnym výkladom pravidiel v jednotlivých krajinách.

“Dnešná dohoda prináša spravodlivejšie pravidlá pre vodičov a dopravné spoločnosti a väčšiu efektivitu práce vnútroštátnych kontrolných orgánov. Profesionálni vodiči budú ťažiť z lepších pracovných podmienok a spoločnosti pôsobiace v rôznych členských štátoch získajú väčšiu právnu istotu s nižšou mierou byrokracie. Dosiahnutie dohody o týchto návrhoch bolo pre rakúske predsedníctvo najvyššou prioritou,” uviedol Norbert Hofer, rakúsky minister pre dopravu, inováciu a technológie a predseda Rady.

Jedným z kľúčových prvkov na zlepšenie presadzovania predpisov je spoľahlivým spôsobom zaznamenať, kedy a kde nákladné vozidlo prekročilo hranicu, a lokalizovať činnosti spojené s nakládkou a vykládkou. Druhá verzia inteligentného tachografu toto všetko urobí automaticky. Všetky vozidlá vykonávajúce medzinárodnú dopravu by mali byť vybavené týmto zariadením do konca roka 2024.

V súvislosti s kabotážou (operácie, ktoré dopravné spoločnosti vykonávajú v rámci vnútroštátneho trhu mimo ich vlastnej krajiny) sa Rada držala súčasného pravidla, ktoré umožňuje maximálne 3 operácie za 7 dní. Zlepšené opatrenia na presadzovanie by mali pomôcť efektívnejšie a účinnejšie monitorovať súlad. S cieľom zabrániť systematickej kabotáži sa zavedie obdobie bez kabotážnej prepravy v trvaní x dní pred tým, než sa v tej istej krajine s tým istým vozidlom bude môcť vykonať ďalšia kabotážna preprava.

V snahe bojovať proti schránkovým spoločnostiam bude súčasťou kritérií usadenia dopravných spoločností pravidelný návrat vozidiel do ich operačného centra.

Dopravca bude musieť organizovať harmonogram práce vodičov takým spôsobom, aby sa mohli vrátiť domov (do krajiny usadenia dopravcu) aspoň raz za štyri týždne alebo – ak sa vodič rozhodne využiť možnosť dvoch skrátených týždenných odpočinkov – po troch týždňoch na cestách.

Viac..  Aspoň jednu dávku vakcíny dostalo 70 % dospelých občanov únie, oznámila EK

S cieľom zabezpečiť primerané pracovné podmienky pre vodičov musí byť pravidelný týždenný odpočinok strávený mimo kabíny. V snahe riešiť praktické problémy pri hľadaní vhodných ubytovacích priestorov môže byť tento odpočinok po splnení určitých kritérií výnimočne strávený aj vo vozidle.

V reforme sa zreteľne stanovuje, aké výhody budú profesionálnym vodičom plynúť zo zásady rovnakej odmeny za rovnakú prácu na rovnakom mieste. Všeobecným pravidlom je, že ak je operácia organizovaná tak, že prepojenie práce vodiča s krajinou usadenia zostáva nedotknuté, vodič by sa mal vyňať z pravidiel o vysielaní. To znamená, že na bilaterálnu dopravnú operáciu sa tieto pravidlá výslovne nevzťahujú. Na ceste do hostiteľskej krajiny a na ceste späť sú povolené maximálne dve dodatočné činnosti nakládky/vykládky v oboch smeroch bez toho, aby podliehali režimu vysielania pracovníkov. Tranzit sa tiež vylučuje z tohto režimu. V prípade všetkých ostatných typov operácií vrátane kabotáže by sa režim vysielania v plnej miere uplatňoval od prvého dňa operácie. Osobitné pravidlá pre vysielanie by sa mali zaviesť do 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti právneho aktu.

Návrhy sú súčasťou prvého balíka opatrení v oblasti mobility, ktorý Komisia predložila v júni 2017.

Texty, ktoré sa schválili, predstavujú pozíciu Rady pre rokovania s Európskym parlamentom s cieľom dosiahnuť dohodu o konečných zneniach.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Aspoň jednu dávku vakcíny dostalo 70 % dospelých občanov únie, oznámila EK

Sedemdesiat percent dospelých v Európskej únii (EÚ) dostalo aspoň jednu dávku vakcíny proti koronavírusu. V …