Domov / EKONOMIKA / EÚ sa snaží zabrániť hromadeniu nesplácaných úverov
peniaze
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

EÚ sa snaží zabrániť hromadeniu nesplácaných úverov

Komisia privítala politickú dohodu Európskeho parlamentu a Rady o prudenciálnych opatreniach zameraných na nesplácané úvery v Európe.

Pre bankový sektor ide o dôležitý krok, ktorý posilní jeho odolnosť a zníži mieru ohrozenia, uvádza sa v záveroch minulotýždňového európskeho samitu. Táto dohoda spolu s najnovšími priaznivým číslam o znižovaní rizika a nedávnou politickou dohodou o bankovom balíku prispeje k rýchlemu dokončeniu bankovej únie.

Dohoda spočíva v tom, že na pokrytie rizík spojených s budúcimi potenciálne nesplácanými úvermi banky vydelia osobitné prostriedky. Tým sa predíde hromadeniu nesplácaných expozícií v súvahách bánk a v konečnom dôsledku to bankám umožní riadne si plniť svoju nenahraditeľnú úlohu, čiže financovať hospodárstvo a podporovať rast.

Podpredseda Komisie zodpovedný za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov Valdis Dombrovskis uviedol: „V posledných rokoch sme v európskom bankovom sektore intenzívne pracovali na znižovaní rizík a posilňovaní odolnosti. Vďaka dnešnej dohode budú mať banky v súvahách menej nesplácaných úverov, čím sa ich postavenie upevní a umožní im financovať naše podniky. Spolieham sa na to, že Európsky parlament a Rada sa na ďalších návrhoch o rozvoji sekundárnych trhov s nesplácanými úvermi a o uľahčení vymáhania dlhov rýchlo dohodnú.“

Toto opatrenie Komisia predstavila v marci 2018 ako súčasť série krokov zameraných na riešenie otázky nesplácaných úverov. Nadväzuje na súčasné úsilie členských štátov, orgánov dohľadu a úverových inštitúcií v celej Únii o neustále znižovanie objemu nesplácaných úverov.

Viac..  Na Slovensku vznikne závod na výrobu batérií, investície by mali dosiahnuť 100 mil. eur

Súvislosti

Komisia 14. marca 2018 navrhla balík opatrení, ktorými chce riešiť otázku nesplácaných úverov v bankovom sektore EÚ. Týmto balíkom nadviazala na akčný plán na zníženie objemu nesplácaných úverov, na ktorom sa európski ministri financií dohodli v júli 2017. Okrem opatrenia balík obsahuje návrhy, ako ďalej rozvíjať sekundárne trhy s nesplácanými úvermi a zrýchliť mimosúdne vymáhanie úverov zabezpečených kolaterálom. Zároveň poskytuje technický model, ako zriaďovať vnútroštátne správcovské spoločnosti.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

plyn

Slovenský plynárenský priemysel stále väčšinovo ovláda trh s plynom

BRATISLAVA – Na slovenskom trhu s plynom si udržal dominantné postavenie Slovenský plynárenský priemysel (SPP). …