telefonovanie
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Rada prijala nové pravidlá EÚ na podporu rýchleho zavedenia 5G

Rada prijala nové pravidlá EÚ v oblasti telekomunikácií na podporu rýchleho zavedenia 5G a ďalších technológií novej generácie v celej Európe, podnietenie prelomových inovácií a posilnenie ochrany spotrebiteľov v oblasti elektronických komunikácií. Tieto dva právne predpisy – európsky kódex elektronickej komunikácie a revidovaná právomoc Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) – zahŕňajú aj záchranný systém varovania verejnosti a cenové limity pre hovory a textové správy v rámci EÚ.

Reforma je základným kameňom úsilia EÚ zabezpečiť pre všetkých vysokokvalitné pevné a mobilné pripojenie, čo sa považuje za kľúčový faktor celosvetovo konkurencieschopného hospodárstva a modernej inkluzívnej spoločnosti.

Európsky kódex elektronickej komunikácie

Kódex obsahuje opatrenia na podporu hospodárskej súťaže a stimulovanie investícií v oblasti sietí s veľmi vysokou kapacitou. Upravuje oblasti ako je prideľovanie frekvenčného spektra, prístup prevádzkovateľov do sietí a symetrická regulácia všetkých poskytovateľov sietí v osobitných situáciách.

Kódex prinesie aj lepšiu ochranu spotrebiteľov. Pravidlá v oblasti ochrany spotrebiteľov sa budú napríklad vzťahovať aj na služby poskytované cez internet, ako sú aplikácie na odosielanie správ. Členské štáty tiež budú musieť stanoviť pravidlá kompenzácie v prípade pochybenia zo strany poskytovateľov elektronických komunikačných sietí alebo služieb.

Všetky členské štáty zriadia v nadväznosti na úspešné zavedenie čísla 112 ako európskeho čísla tiesňového volania a na základe pozitívnych skúseností z niektorých krajín EÚ systém varovania verejnosti s cieľom zvýšiť ochranu občanov. Tento systém spätného núdzového volania bude v prípade prírodnej katastrofy, teroristického útoku alebo inej vážnej núdzovej situácie v oblasti zasielať občanom varovania na mobilné telefóny. Bude sa musieť zaviesť do tri a pol roka od nadobudnutia účinnosti kódexu.

Viac..  Brusel si predvolal ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ osem predstaviteľov únie

Nariadenie o orgáne BEREC

Orgán BEREC bude ako regulačný orgán EÚ zohrávať významnú úlohu pri pomoci krajinám EÚ so zavádzaním sietí s veľmi vysokou kapacitou a prispeje k bezproblémovému a dôslednému uplatňovaniu regulačných opatrení stanovených v kódexe.

Podľa nových pravidiel o lacnejších hovoroch v rámci EÚ bude maloobchodná cena hovorov z mobilných telefónov alebo pevných liniek z domácej krajiny spotrebiteľa do inej krajiny EÚ obmedzená na najviac 19 centov za minútu. Cena za textové správy v rámci EÚ sa obmedzí na 6 centov za správu. Nové obmedzenia budú platiť už od 15. mája 2019.

Legislatívny proces a ďalšie kroky

Hlasovaním Rady sa uzatvára legislatívny postup pre kódex, ktorý je vo forme smernice, ako aj pre nariadenie, ktorým sa zriaďuje orgán BEREC. Predbežná dohoda o oboch zneniach sa s Európskym parlamentom dosiahla 5. júna 2018, pričom Európsky parlament o nich hlasoval 14. novembra 2018. Právne akty majú obe inštitúcie podpísať 12. decembra a 17. decembra sa uverejnia v Úradnom vestníku EÚ. Oba akty nadobudnú účinnosť tretím dňom po uverejnení.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Brusel si predvolal ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ osem predstaviteľov únie

Európska únia si predvolala ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ …