telefonovanie
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Rada prijala nové pravidlá EÚ na podporu rýchleho zavedenia 5G

Rada prijala nové pravidlá EÚ v oblasti telekomunikácií na podporu rýchleho zavedenia 5G a ďalších technológií novej generácie v celej Európe, podnietenie prelomových inovácií a posilnenie ochrany spotrebiteľov v oblasti elektronických komunikácií. Tieto dva právne predpisy – európsky kódex elektronickej komunikácie a revidovaná právomoc Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) – zahŕňajú aj záchranný systém varovania verejnosti a cenové limity pre hovory a textové správy v rámci EÚ.

Reforma je základným kameňom úsilia EÚ zabezpečiť pre všetkých vysokokvalitné pevné a mobilné pripojenie, čo sa považuje za kľúčový faktor celosvetovo konkurencieschopného hospodárstva a modernej inkluzívnej spoločnosti.

Európsky kódex elektronickej komunikácie

Kódex obsahuje opatrenia na podporu hospodárskej súťaže a stimulovanie investícií v oblasti sietí s veľmi vysokou kapacitou. Upravuje oblasti ako je prideľovanie frekvenčného spektra, prístup prevádzkovateľov do sietí a symetrická regulácia všetkých poskytovateľov sietí v osobitných situáciách.

Kódex prinesie aj lepšiu ochranu spotrebiteľov. Pravidlá v oblasti ochrany spotrebiteľov sa budú napríklad vzťahovať aj na služby poskytované cez internet, ako sú aplikácie na odosielanie správ. Členské štáty tiež budú musieť stanoviť pravidlá kompenzácie v prípade pochybenia zo strany poskytovateľov elektronických komunikačných sietí alebo služieb.

Všetky členské štáty zriadia v nadväznosti na úspešné zavedenie čísla 112 ako európskeho čísla tiesňového volania a na základe pozitívnych skúseností z niektorých krajín EÚ systém varovania verejnosti s cieľom zvýšiť ochranu občanov. Tento systém spätného núdzového volania bude v prípade prírodnej katastrofy, teroristického útoku alebo inej vážnej núdzovej situácie v oblasti zasielať občanom varovania na mobilné telefóny. Bude sa musieť zaviesť do tri a pol roka od nadobudnutia účinnosti kódexu.

Viac..  Stratégia "z farmy na stôl": 65 spoločností a združení podpísalo Kódex správania EÚ

Nariadenie o orgáne BEREC

Orgán BEREC bude ako regulačný orgán EÚ zohrávať významnú úlohu pri pomoci krajinám EÚ so zavádzaním sietí s veľmi vysokou kapacitou a prispeje k bezproblémovému a dôslednému uplatňovaniu regulačných opatrení stanovených v kódexe.

Podľa nových pravidiel o lacnejších hovoroch v rámci EÚ bude maloobchodná cena hovorov z mobilných telefónov alebo pevných liniek z domácej krajiny spotrebiteľa do inej krajiny EÚ obmedzená na najviac 19 centov za minútu. Cena za textové správy v rámci EÚ sa obmedzí na 6 centov za správu. Nové obmedzenia budú platiť už od 15. mája 2019.

Legislatívny proces a ďalšie kroky

Hlasovaním Rady sa uzatvára legislatívny postup pre kódex, ktorý je vo forme smernice, ako aj pre nariadenie, ktorým sa zriaďuje orgán BEREC. Predbežná dohoda o oboch zneniach sa s Európskym parlamentom dosiahla 5. júna 2018, pričom Európsky parlament o nich hlasoval 14. novembra 2018. Právne akty majú obe inštitúcie podpísať 12. decembra a 17. decembra sa uverejnia v Úradnom vestníku EÚ. Oba akty nadobudnú účinnosť tretím dňom po uverejnení.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

V únii je už proti koronavírusu plne zaočkovaná viac ako polovica dospelých

Proti koronavírusu je už plne zaočkovaných 200 miliónov Európanov, teda viac ako polovica dospelej populácie …