Jourova
Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová. PHOTO: © European Union.

Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA je úspešný, tvrdí Európska komisia

Európska komisia uverejňuje svoju správu o druhom každoročnom preskúmaní fungovania štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA.

Z tohtoročnej správy vyplýva, že USA naďalej zabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov prenášaných v rámci štítu na ochranu osobných údajov z EÚ do zúčastnených spoločností v USA. Vďaka krokom, ktoré prijali orgány USA s cieľom realizovať odporúčania Komisie uvedené v minuloročnej správe, sa fungovanie rámca zlepšilo.

Komisia však očakáva, že orgány USA do 28. februára 2019 vymenujú stáleho ombudsmana, ktorý nahradí súčasného úradujúceho ombudsmana. Stály ombudsman predstavuje dôležitý mechanizmus, ktorý zabezpečí riešenie sťažností týkajúcich sa prístupu orgánov USA k osobným údajom.

Podpredseda Komisie pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip v tejto súvislosti uviedol: „Z dnešného preskúmania vyplýva, že štít na ochranu osobných údajov je vo všeobecnosti úspešný. Osvedčenie získalo viac než 3 850 spoločností vrátane spoločností ako Google, Microsoft a IBM, ako aj mnohých malých a stredných podnikov. Z tohto základu možno operatívne vychádzať pri neustálom zlepšovaní a posilňovaní spôsobu, akým funguje štít na ochranu osobných údajov. Od našich amerických partnerov teraz očakávame, že vymenujú stáleho ombudsmana. Naším cieľom je uistiť sa, že vzťahy medzi EÚ a USA v oblasti ochrany údajov sú úplne dôveryhodné.“

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová dodala: „Pokiaľ ide o ochranu osobných údajov, EÚ a USA čelia čoraz väčším spoločným výzvam, čo sa potvrdilo v súvislosti so škandálom týkajúcim sa spoločností Facebook a Cambridge Analytica. Štít na ochranu osobných údajov je aj dialógom, ktorý by z dlhodobého hľadiska mal prispieť ku konvergencii našich systémov na základe silných horizontálnych práv a nezávislého a dôrazného presadzovania. Takáto konvergencia by v konečnom dôsledku posilnila základy, z ktorých štít na ochranu osobných údajov vychádza. Zatiaľ musia všetky prvky štítu vrátane ombudsmana fungovať naplno.“

Zlepšenia, ktoré sa už podarilo dosiahnuť, zahŕňajú posilnenie procesu osvedčovania a proaktívneho dohľadu nad týmto rámcom zo strany ministerstva obchodu. V súlade s odporúčaniami uvedenými v prvom každoročnom preskúmaní Komisie zriadilo ministerstvo obchodu niekoľko mechanizmov, ako napríklad systém kontrol („kontroly na mieste“), v rámci ktorého sa náhodne vyberajú spoločnosti s cieľom overiť, či dodržiavajú zásady štítu na ochranu osobných údajov. Skontrolovalo sa 100 spoločností: 21 z nich malo problémy, ktoré sa už vyriešili. K dodatočným postupom preskúmania súladu patrí aj analýza webových sídel spoločností zapojených do štítu na ochranu osobných údajov, ktorej cieľom je zabezpečiť správnosť odkazov na politiky v oblasti ochrany súkromia. Ministerstvo obchodu zaviedlo systém na identifikáciu nepravdivých tvrdení, ktorý slúži na predchádzanie tomu, aby spoločnosti bez osvedčenia tvrdili, že dodržiavajú zásady štítu na ochranu osobných údajov. .

Aj Federálna obchodná komisia preukazuje proaktívnejší prístup k presadzovaniu založený na monitorovaní zásad štítu na ochranu osobných údajov, a to aj vydávaním predvolaní s cieľom vyžiadať si informácie od zúčastnených spoločností.

Pokiaľ ide o prístup verejných orgánov USA k osobným údajom na účely národnej bezpečnosti, boli vymenovaní noví členovia Rady pre dohľad nad ochranou súkromia a občianskych slobôd (PCLOB), čím sa obnovuje kvórum rady. Správa rady o vykonávaní prezidentskej politickej smernice 28 (PPD-28, v ktorej sa stanovuje ochrana súkromia osôb, ktoré nie sú americkými občanmi) sa sprístupnila verejnosti. Potvrdzuje sa v nej, že táto ochrana súkromia pre osoby, ktoré nie sú americkými občanmi, je zabezpečená vo všetkých spravodajských službách USA.

Viac..  Zatláčanie migrantov na hraniciach s Bieloruskom je neprípustné, tvrdí eurokomisárka Johanssonová

V druhom preskúmaní sa zohľadnil aj príslušný vývoj právneho systému USA v oblasti ochrany súkromia. Ministerstvo obchodu otvorilo konzultáciu o federálnom prístupe k ochrane údajov, ku ktorej prispela aj Komisia, a Federálna obchodná komisia USA prehodnocuje svoje súčasné kompetencie v tejto oblasti. V súvislosti so škandálom týkajúcim sa spoločností Facebook a Cambridge Analytica Komisia uviedla, že Federálna obchodná komisia potvrdila prebiehajúce vyšetrovanie tohto prípadu.

Ďalšie kroky

Správa sa zašle Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu výboru pre ochranu údajov a orgánom USA.

Európska komisia očakáva, že vláda USA určí kandidáta na trvalé obsadenie pozície ombudsmana najneskôr do 28. februára 2019. Ak sa to do uvedeného dátumu nestane, Komisia zváži prijatie vhodných opatrení v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov.

Súvislosti

Rozhodnutie o štíte na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA bolo prijaté 12. júla 2016 a rámec štítu na ochranu osobných údajov sa začal uplatňovať 1. augusta 2016. Tento rámec chráni základné práva všetkých osôb v EÚ, ktorých osobné údaje sa prenášajú do osvedčených spoločností v USA na obchodné účely, a zároveň zabezpečuje právnu zrozumiteľnosť pre podniky, ktoré potrebujú uskutočňovať transatlantické prenosy údajov.

Komisia sa zaviazala ku každoročnému preskúmaniu tohto systému s cieľom posúdiť, či stále zabezpečuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Po prvom každoročnom preskúmaní, ktoré sa uskutočnilo v roku 2017, Komisia vydala niekoľko odporúčaní na ďalšie zlepšenie praktického fungovania štítu na ochranu osobných údajov.

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová a americký minister obchodu Wilbur Ross začali 18. októbra 2018 rokovať o druhom preskúmaní štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA (vyhlásenie). Zistenia uvedené v tejto správe vychádzajú zo stretnutí so zástupcami všetkých ministerstiev USA zodpovedných za fungovanie štítu na ochranu osobných údajov vrátane Federálnej obchodnej komisie, kancelárie riaditeľa Národnej spravodajskej služby, ministerstva spravodlivosti a ministerstva zahraničných vecí, ktoré sa konali v polovici októbra 2018 v Bruseli, zo štúdie o automatizovanom rozhodovaní, ktorú si objednala Komisia, ako aj z príspevkov širokého spektra zainteresovaných strán vrátane spätnej väzby od spoločností a mimovládnych organizácií zaoberajúcich sa ochranou súkromia. Na preskúmaní sa zúčastnili aj zástupcovia nezávislých orgánov EÚ v oblasti ochrany údajov.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

pollak

Peter Pollák: Dohodu s USA považujem za dobrý krok, najmä v kontexte so súčasnou bezpečnostnou situáciou

Slovensko v rámci obrannej dohody so Spojenými štátmi americkými vyrokovalo lepšie podmienky ako okolité štáty. V diskusnej …