obnovitelne zdroje energie
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Do roku 2030 bude musieť EÚ získavať 32 % energie z obnoviteľných zdrojov

Do roku 2030 bude EÚ musieť získavať 32 % energie z obnoviteľných zdrojov a dosiahnuť hlavný cieľ v oblasti energetickej efektívnosti vo výške 32,5 %. Nové ciele sú stanovené v revidovanej smernici o energetickej efektívnosti a revidovanej smernici o energii z obnoviteľných zdrojov, ktoré Rada prijala.

Rada prijala aj tzv. nariadenie o riadení, v ktorom sa stanovuje rámec pre riadenie energetickej únie a opatrenia v oblasti klímy. Tým sa končí posledná fáza legislatívneho postupu týkajúceho sa troch spisov, ktoré sú súčasťou balíka opatrení v oblasti čistej energie.

Smernica o energetickej efektívnosti

Revidovanou smernicou o energetickej efektívnosti sa zavádza rámec opatrení, ktorých hlavným cieľom je zabezpečiť, aby sa splnili hlavné ciele EÚ do roku 2020 a 2030. Zvýšenie energetickej efektívnosti bude prínosom pre životné prostredie, zníži emisie skleníkových plynov, zvýši energetickú bezpečnosť, zníži náklady na energiu pre domácnosti a podniky, pomôže zmierniť energetickú chudobu a prispieť k rastu a tvorbe pracovných miest.

Hlavné prvky revidovanej smernice zahŕňajú:

  • hlavné ciele EÚ v oblasti energetickej efektívnosti vo výške aspoň 32,5 % do roku 2030
  • povinnosť dosiahnuť každý rok v období medzi rokmi 2021 až 2030 úspory energie o 0,8 % (0,24 % v prípade Cypru a Malty) ročnej konečnej spotreby energie, ako aj flexibilita pre členské štáty, pokiaľ ide o spôsob plnenia tejto povinnosti
  • sociálne ustanovenia, ktorými sa od členských štátov požaduje, aby pri navrhovaní politických opatrení zameraných na dosahovanie úspor energie zohľadňovali potrebu zmierniť energetickú chudobu.
Viac..  Martin Hojsík: Výbor pre životné prostredie schválil Hojsíkovu výzvu

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Brusel si predvolal ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ osem predstaviteľov únie

Európska únia si predvolala ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ …