obnovitelne zdroje energie
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Do roku 2030 bude musieť EÚ získavať 32 % energie z obnoviteľných zdrojov

Do roku 2030 bude EÚ musieť získavať 32 % energie z obnoviteľných zdrojov a dosiahnuť hlavný cieľ v oblasti energetickej efektívnosti vo výške 32,5 %. Nové ciele sú stanovené v revidovanej smernici o energetickej efektívnosti a revidovanej smernici o energii z obnoviteľných zdrojov, ktoré Rada prijala.

Rada prijala aj tzv. nariadenie o riadení, v ktorom sa stanovuje rámec pre riadenie energetickej únie a opatrenia v oblasti klímy. Tým sa končí posledná fáza legislatívneho postupu týkajúceho sa troch spisov, ktoré sú súčasťou balíka opatrení v oblasti čistej energie.

Smernica o energetickej efektívnosti

Revidovanou smernicou o energetickej efektívnosti sa zavádza rámec opatrení, ktorých hlavným cieľom je zabezpečiť, aby sa splnili hlavné ciele EÚ do roku 2020 a 2030. Zvýšenie energetickej efektívnosti bude prínosom pre životné prostredie, zníži emisie skleníkových plynov, zvýši energetickú bezpečnosť, zníži náklady na energiu pre domácnosti a podniky, pomôže zmierniť energetickú chudobu a prispieť k rastu a tvorbe pracovných miest.

Viac..  Vyjadrenie M. Wiezika (EĽS, Spolu-OD) k vystúpeniu ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského na zasadnutí Rady EU

Hlavné prvky revidovanej smernice zahŕňajú:

  • hlavné ciele EÚ v oblasti energetickej efektívnosti vo výške aspoň 32,5 % do roku 2030
  • povinnosť dosiahnuť každý rok v období medzi rokmi 2021 až 2030 úspory energie o 0,8 % (0,24 % v prípade Cypru a Malty) ročnej konečnej spotreby energie, ako aj flexibilita pre členské štáty, pokiaľ ide o spôsob plnenia tejto povinnosti
  • sociálne ustanovenia, ktorými sa od členských štátov požaduje, aby pri navrhovaní politických opatrení zameraných na dosahovanie úspor energie zohľadňovali potrebu zmierniť energetickú chudobu.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Wiezik

Vyjadrenie M. Wiezika (EĽS, Spolu-OD) k vystúpeniu ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského na zasadnutí Rady EU

Vystúpenie ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského na zasadnutí Rady EU pre poľnohospodárstvo a rybárstvo vníma europoslanec …