Avramopoulos
Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos. PHOTO: © European Union.

EÚ nalieha na USA, aby urýchlili pokrok v úsilí dosiahnuť úplnú vízovú reciprocitu

Komisia predkladá správu o pokroku, ktorý sa dosiahol za posledných 12 mesiacov v otázke vízovej reciprocity so Spojenými štátmi americkými – jediným pretrvávajúcim prípadom neuplatňovania reciprocity.

Vízová reciprocita je základnou zásadou spoločnej vízovej politiky Európskej únie a Komisia stále považuje za svoju prioritu dosiahnutie bezvízového cestovania do Spojených štátov pre všetky členské štáty EÚ. Preto sa bude Komisia naďalej angažovať v procese rokovaní so Spojenými štátmi s cieľom dosiahnuť výsledky, a to v koordinácii s piatimi členskými štátmi, ktorých občania potrebujú vízum na cestu do USA.

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos v tejto súvislosti uviedol: „Dosiahnutie reciprocity v oblasti víz pre všetky členské štáty EÚ je našou najvyššou prioritou. Nedávne skúsenosti sú dôkazom, že pokračujúca diplomatická angažovanosť prináša pozitívne výsledky. Rovnako budeme postupovať so Spojenými štátmi. Bezvízové cestovanie je v záujme oboch strán Atlantiku. Od všetkých strán očakávame konkrétne opatrenia na urýchlenie pokroku pri dosahovaní tohto cieľa.“

Za posledných 12 mesiacov sa kontakty so Spojenými štátmi zintenzívnili tak na politickej, ako aj na technickej úrovni. Komisia naďalej nalieha na Spojené štáty, aby spolupracovali s dotknutými piatimi členskými štátmi (Bulharskom, Chorvátskom, Cyprom, Poľskom a Rumunskom) a urýchlili pokrok v úsilí dosiahnuť úplnú vízovú reciprocitu. Vízová reciprocita bola bodom programu všetkých oficiálnych stretnutí medzi EÚ a USA vrátane dvoch nedávnych stretnutí na úrovni ministrov spravodlivosti a vnútorných vecí EÚ a USA, ktoré sa konali v máji 2018 v Sofii a v novembri 2018 vo Washingtone.

Komisia bude naďalej aktívne podporovať tieto členské štáty, a to aj formou finančnej pomoci, a úzko s nimi spolupracovať, aby im pomohla splniť požiadavky vyplývajúce z programu bezvízového styku USA.

Komisia trvá na svojom stanovisku, že najvhodnejším riešením je spolupráca a spoločná diplomatická angažovanosť. Komisia sa však domnieva, že prijate delegovaného aktu o dočasnom pozastavení oslobodenia občanov USA od vízovej povinnosti by bolo v tomto momente kontraproduktívne a nepomohlo by dosiahnutiu bezvízového styku pre všetkých občanov EÚ. Toto stanovisko možno so zreteľom na budúci vývoj prehodnotiť.

Viac..  Zmena klímy: Europarlament odhlasoval zníženie emisií členských štátov o 40 %

Ďalšie kroky

Komisia bude naďalej aktívne podporovať uvedené členské štáty a zintenzívni kontakty s USA s cieľom dosiahnuť úplnú vízovú reciprocitu. Zasadnutie vysokých úradníkov pre spravodlivosť a vnútorné veci a zasadnutie ministrov spravodlivosti a vnútra EÚ a USA, ktoré sú naplánované na prvý polrok 2019, poskytne príležitosť na ďalší pokrok.

Komisia bude naďalej úzko spolupracovať s Európskym parlamentom a Radou v záujme dosiahnutia úplnej vízovej reciprocity a v septembri 2019 predloží správu o ďalšom vývoji.

Súvislosti

Základným princípom vízovej politiky EÚ je zabezpečenie toho, aby tretie krajiny uvedené v zozname krajín oslobodených od vízovej povinnosti uplatňovali recipročné oslobodenie od vízovej povinnosti pre občanov všetkých členských štátov EÚ. Na podporu tohto cieľa bol zavedený mechanizmus vízovej reciprocity.

V jeho rámci Komisia prijala už tri správy, v ktorých hodnotí stav: 10. Októbra 2014, 22. apríla 2015 a 5. novembra 2015, ako aj šesť oznámení: v apríli, júli a decembri 2016 a v máji a decembri 2017. K nim treba pripočítať oznámenie z 19. decembra 2018.

Počet prípadov neuplatňovania reciprocity za posledného tri a pol roka výrazne poklesol – Spojené štáty zostávajú jedinou krajinou s bezvízovým stykom s EÚ, ktorá neumožňuje bezvízové cestovanie všetkým občanom Únie. Od 1. decembra 2017 bola dosiahnutá úplná vízová reciprocita s Kanadou v nadväznosti na oslobodenie občanov Bulharska a Rumunska od vízovej povinnosti pri cestách do tejto krajiny. Podobný stav sa už podarilo dosiahnuť v prípade Austrálie, Bruneja a Japonska.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

bilcik

Vladimír Bilčík: Najvyšší čas, aby Slovensko prestalo mať model prokuratúry vychádzajúci ešte zo sovietských čias

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Právny …

Consent choices