odpad
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

EÚ chce skoncovať s plastovým a iným odpadom končiacim v mori

EÚ bojuje proti vyhadzovaniu plastového odpadu, nepotrebného rybárskeho vybavenia a iných odpadkov z lodí do mora stimulmi na vykladanie odpadu v prístavoch.

Veľvyslanci členských štátov schválili reformu, ktorou sa navyše zabezpečí poskytovanie primeraných zberných zariadení na odpad v prístavoch a objasnenie pravidiel na zabezpečenie ich jednotnejšieho výkladu zo strany členských štátov. Predsedníctvo dosiahlo 12. decembra predbežnú dohodu o reforme s Európskym parlamentom.

“Táto reforma je pre zabezpečenie čistejších morí kľúčová. Končíme s akýmikoľvek finančnými výhodami pre lode za vyhadzovanie odpadu do mora,” uviedol Norbert Hofer, rakúsky minister pre dopravu, inováciu a technológie a predseda Rady

V rámci nových pravidiel budú musieť lode zaplatiť nepriamy poplatok, na základe ktorého získajú právo vyložiť odpad v prístave a ktorý budú musieť uhradiť bez ohľadu na to, či nejaký odpad vôbec vyložia. Poplatok sa bude vzťahovať aj na rybárske a rekreačné plavidlá, čo znamená, že pomôže predchádzať tomu, aby nepotrebné rybárske siete a pasívne vylovený odpad končili v mori. Bude vychádzať zo zásady náhrady nákladov.

V niektorých prípadoch, ak loď vyloží mimoriadne množstvo odpadu, sa však môže účtovať dodatočný priamy poplatok, aby sa zabezpečilo, že náklady spojené s prijatím tohto mimoriadneho množstva odpadu nespôsobia neprimerané zaťaženie systému náhrady nákladov prístavu.

Naopak, lode príbrežnej námornej dopravy a tzv. ekologické lode, teda lode, ktoré preukážu, že produkujú odpad menšieho objemu a že na palube uplatňujú udržateľné nakladanie s odpadom, budú platiť znížený poplatok.

Okrem toho sa novou smernicou zníži administratívne zaťaženie rybolovného odvetvia a iných zainteresovaných strán, čím sa zlepší efektívnosť námorných činností v prístavoch. Jej ustanovenia budú vo väčšom súlade s právnymi predpismi EÚ o odpade – napríklad v dôsledku ustanovenia, podľa ktorého musia mať prístavy plány zberu a spracovania odpadu. Napokon sa novou smernicou zosúladia právne predpisy EÚ s Medzinárodným dohovorom o zabránení znečisťovaniu z lodí (MARPOL), ktorý bol od prijatia súčasnej smernice v roku 2000 zmenený.

Viac..  Martin Hojsík: Na Slovensku je ohrozených 46% druhov vtákov

Vnútrozemské členské štáty, ktoré nemajú prístavy ani lode plaviace sa pod ich vlajkou, nebudú musieť transponovať smernicu ani jej časti.

Komisia predložila tento návrh v januári 2018 ako súčasť balíka predpisov o obehovom hospodárstve.

Postup a ďalšie kroky

Predbežnú dohodu schválili veľvyslanci zasadajúci v rámci Výboru stálych predstaviteľov v Rade.

Dohodnuté znenie bude teraz predmetom právnej a lingvistickej finalizácie. Následne ho musí formálne prijať najprv Parlament a po ňom Rada. Po prijatí sa smernica uverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Účinnosť nadobudne dvadsiatym dňom po uverejnení. Členské štáty budú mať potom dva roky na to, aby prijali vnútroštátne ustanovenia s cieľom dosiahnuť súlad so smernicou.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

M. Beňová: Je dobre, že vakcíny zabezpečuje Únia, naša vláda by to nezvládla

Poslanci Európskeho parlamentu sa budú na úvod utorňajšieho plenárneho zasadnutia zaoberať dostupnosťou vakcín. Európska komisia …