odpad
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

EÚ chce skoncovať s plastovým a iným odpadom končiacim v mori

EÚ bojuje proti vyhadzovaniu plastového odpadu, nepotrebného rybárskeho vybavenia a iných odpadkov z lodí do mora stimulmi na vykladanie odpadu v prístavoch.

Veľvyslanci členských štátov schválili reformu, ktorou sa navyše zabezpečí poskytovanie primeraných zberných zariadení na odpad v prístavoch a objasnenie pravidiel na zabezpečenie ich jednotnejšieho výkladu zo strany členských štátov. Predsedníctvo dosiahlo 12. decembra predbežnú dohodu o reforme s Európskym parlamentom.

“Táto reforma je pre zabezpečenie čistejších morí kľúčová. Končíme s akýmikoľvek finančnými výhodami pre lode za vyhadzovanie odpadu do mora,” uviedol Norbert Hofer, rakúsky minister pre dopravu, inováciu a technológie a predseda Rady

V rámci nových pravidiel budú musieť lode zaplatiť nepriamy poplatok, na základe ktorého získajú právo vyložiť odpad v prístave a ktorý budú musieť uhradiť bez ohľadu na to, či nejaký odpad vôbec vyložia. Poplatok sa bude vzťahovať aj na rybárske a rekreačné plavidlá, čo znamená, že pomôže predchádzať tomu, aby nepotrebné rybárske siete a pasívne vylovený odpad končili v mori. Bude vychádzať zo zásady náhrady nákladov.

V niektorých prípadoch, ak loď vyloží mimoriadne množstvo odpadu, sa však môže účtovať dodatočný priamy poplatok, aby sa zabezpečilo, že náklady spojené s prijatím tohto mimoriadneho množstva odpadu nespôsobia neprimerané zaťaženie systému náhrady nákladov prístavu.

Naopak, lode príbrežnej námornej dopravy a tzv. ekologické lode, teda lode, ktoré preukážu, že produkujú odpad menšieho objemu a že na palube uplatňujú udržateľné nakladanie s odpadom, budú platiť znížený poplatok.

Okrem toho sa novou smernicou zníži administratívne zaťaženie rybolovného odvetvia a iných zainteresovaných strán, čím sa zlepší efektívnosť námorných činností v prístavoch. Jej ustanovenia budú vo väčšom súlade s právnymi predpismi EÚ o odpade – napríklad v dôsledku ustanovenia, podľa ktorého musia mať prístavy plány zberu a spracovania odpadu. Napokon sa novou smernicou zosúladia právne predpisy EÚ s Medzinárodným dohovorom o zabránení znečisťovaniu z lodí (MARPOL), ktorý bol od prijatia súčasnej smernice v roku 2000 zmenený.

Viac..  EÚ sa dohodla na prísnejších pravidlách na zvýšenie energetickej efektívnosti

Vnútrozemské členské štáty, ktoré nemajú prístavy ani lode plaviace sa pod ich vlajkou, nebudú musieť transponovať smernicu ani jej časti.

Komisia predložila tento návrh v januári 2018 ako súčasť balíka predpisov o obehovom hospodárstve.

Postup a ďalšie kroky

Predbežnú dohodu schválili veľvyslanci zasadajúci v rámci Výboru stálych predstaviteľov v Rade.

Dohodnuté znenie bude teraz predmetom právnej a lingvistickej finalizácie. Následne ho musí formálne prijať najprv Parlament a po ňom Rada. Po prijatí sa smernica uverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Účinnosť nadobudne dvadsiatym dňom po uverejnení. Členské štáty budú mať potom dva roky na to, aby prijali vnútroštátne ustanovenia s cieľom dosiahnuť súlad so smernicou.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

bilcik

Vladimír Bilčík: Obchod s odpadmi je lukratívny obchod. Je dôležité, aby v ňom bol poriadok

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Preprava …

Consent choices