pocitac
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Zo zdrojov EÚ bude zrealizovaných ďalších sedem IT projektov za 73,6 milióna eur

BRATISLAVA – Z finančných prostriedkov Európskej únie bude zrealizovaných ďalších sedem projektov informatizácie spoločnosti v celkovom objeme 73,57 mil. eur. Sú zamerané napríklad na dostupnosť ultrarýchleho internetu na celom Slovensku či zlepšenie zdravotnej starostlivosti cez elektronizáciu viacerých procesov. Informoval o tom Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) s tým, že projekty schválil Riadiaci výbor Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre prioritnú os 7 – Informatizácia spoločnosti, ktorý vedie úrad vicepremiéra.

“Riadiaci výbor schválil veľmi potrebné projekty, ktoré sú moderné, inovatívne a zefektívnia mnohé procesy, a práve to je cieľom informatizácie spoločnosti. Projekty prinášajú zjednodušenie procesov, transparentnosť či menej byrokracie,” povedala generálna riaditeľka sekcie sprostredkovateľského orgánu informatizácie spoločnosti Erna Dohnáliková.

Najväčšiu hodnotu má projekt Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS), a to vyše 34 mil. eur. Generálne riaditeľstvo ZVJS chce projektom inovovať a elektronizovať evidenciu obvinených a odsúdených, ako aj výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody. Elektronizáciou sa tiež znížia náklady na papier a tlač dokumentov, či na ich doručovanie. “Jedným z cieľov je aj úspešná resocializácia odsúdených, ktorej základom bude príprava na elektronický spôsob komunikácie s orgánmi verejnej moci po prepustení osoby na slobodu,” uviedol ÚPVII.

Projekt Zabezpečenie efektívneho používania služieb ESO1 poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na celom území SR má hodnotu viac ako 12 mil. eur. Základným cieľom elektronického zdravotníctva je zvýšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, a to najmä zdieľaním zdravotnej dokumentácie medzi jednotlivými zdravotnými pracovníkmi. Národné centrum zdravotníckych informácií chce projektom zefektívniť používanie a zvýšiť prínosy systému eZdravie a investovať do jeho rozvoja.

Hlavným cieľom projektu Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad za 9,3 mil. eur je poskytnúť transparentné informácie o stave infraštruktúry NGA (prístup novej generácie) cez investície na zabezpečenie meracej techniky. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb v rámci projektu vytvorí v spolupráci s ÚPVII tzv. Broadband Competence Office, prostredníctvom ktorého bude zabezpečený stály monitoring pokrytia územia SR vysokorýchlostným internetom.

Viac..  V únii je už proti koronavírusu plne zaočkovaná viac ako polovica dospelých

Projekt Online procesy eZdravia má stáť 7,5 mil. eur. Národné centrum zdravotníckych informácií elektronizáciou niektorých procesov významne podporí elektronické zdravotníctvo. “Hlavným prínosom projektu je čo najskoršie založenie tzv. EZKO knižky, ktorá je súborom najdôležitejších údajov o pacientovi v elektronickej podobe,” priblížil ÚPVII. Hlavným zámerom projektu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Projekt rozvoja IS pre elektronické služby Regulačného úradu za 4,6 mil. eur je znížiť administratívne zaťaženie občanov a podnikateľov, zmodernizovať svoje služby, ako aj zefektívniť celkový výkon.

Projekt Elektronický register mimovládnych neziskových organizácií má hodnotu zhruba 4,6 mil. eur. Mimovládne organizácie budú zaregistrované v jednom zozname, ktorý bude aktuálny a jednotný a bude sa nachádzať vo vládnom cloude. Projekt Komplexný analytický nástroj pre podporu ekonomickej regulácie má stáť 1,5 mil. eur. Implementáciou projektu Ministerstva zdravotníctva SR sa spomalí súčasný stav zadlženosti v zdravotníctve, pretože náklady na zdravotné výkony budú presne nastavené aj lepšie kontrolované.

Viac informácií sa dozviete na spravodajskom portáli www.noviny.sk

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

priroda

Päť lokalít na Slovensku opätovne zapísali na prestížny Zoznam svetového dedičstva UNESCO

Výbor svetového dedičstva UNESCO rozhodol v stredu 28. júla o zápise piatich slovenských lokalít výnimočnej …