peniaze
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Euro oslávilo 20. narodeniny

Spoločná európska mena euro oslávila 1. januára 2019 dvadsať rokov. Pred 20 rokmi, 1. januára 1999, 11 krajín EÚ zaviedlo spoločnú menu – euro, a prijalo spoločnú menovú politiku pod vedením Európskej centrálnej banky.

Tento historický moment predstavoval míľnik na ceste motivovanej túžbou po európskej stabilite a prosperite. I keď je euro stále mladé, v súčasnosti je menou už 340 miliónov Európanov v 19 členských štátoch. Európskym domácnostiam, podnikom aj vládam prinieslo hmatateľné výhody: stabilné ceny, nižšie transakčné náklady, chránené úspory, transparentnejšie a konkurenčnejšie trhy a väčší objem obchodu. Asi 60 krajín na celom svete rozličnými spôsobmi naviazalo svoju menu na euro a my dokážeme urobiť a aj robíme viac pre to, aby euro zohrávalo na medzinárodnej scéne plnohodnotnú úlohu. Očakáva sa, že do eurozóny vstúpia aj ďalšie členské štáty, keď splnia požadované kritériá.

Na oslavu tohto výročia sa piati čelní predstavitelia inštitúcií a orgánov EÚ, ktoré sú priamo zodpovedné za euro, teda Európskej komisie, Európskeho parlamentu, Európskej rady, Európskej centrálnej banky a Euroskupiny, vyjadrili k 20 rokom jednotnej meny a jej budúcnosti.

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker v tejto súvislosti uviedol: „Ako jeden z mála signatárov Maastrichtskej zmluvy, ktorí sú dnes ešte politicky aktívni, si pamätám tie ťažké a historicky význačné rokovania o zavedení hospodárskej a menovej únie. Spomínam si najmä na hlboké presvedčenie, že otvárame novú kapitolu spoločnej histórie. Kapitolu, ktorá bude formovať úlohu Európy vo svete a budúcnosť všetkých Európanov. Po 20 rokoch som presvedčený, že to bol najdôležitejší podpis v mojom živote. Euro sa stalo symbolom jednoty, zvrchovanosti a stability. Našim občanom prináša prosperitu a ochranu a musíme zabezpečiť, aby to tak bolo aj naďalej. Preto usilovne pracujeme, aby sme dobudovali hospodársku a menovú úniu a ešte viac posilnili medzinárodné postavenie eura.“

Predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani sa vyjadril: „Euro je dnes populárnejšie než kedykoľvek predtým: traja zo štyroch občanov veria, že je pre naše hospodárstvo prínosom. Na to, aby Európania mohli využívať plný potenciál pracovných miest, rastu a solidarity, ktoré by mala jednotná mena prinášať, musíme dobudovať hospodársku a menovú úniu prostredníctvom skutočnej finančnej, fiškálnej a politickej únie. Európe to zároveň umožní efektívnejšie chrániť svojich občanov pred možnými budúcimi krízami.“

Predseda Európskej rady Donald Tusk uviedol: „Zrod eura pred dvadsiatimi rokmi spoločne s oslobodením strednej a východnej Európy a zjednotením Nemecka predstavovali kľúčový moment v európskych dejinách. Naša spoločná mena odvtedy dospela a stala sa mocným prejavom Európskej únie ako politickej a hospodárskej sily vo svete. Euro aj napriek krízam preukázalo svoju odolnosť a osem členov eurozóny, ktorí sa pridali k pôvodným jedenástim, využíva jeho výhody. Keďže svet sa neustále mení, aj my budeme našu hospodársku a menovú úniu naďalej zdokonaľovať a posilňovať.“

Prezident Európskej centrálnej banky Mario Draghi dodal: „Euro bolo logickým a nevyhnutným dôsledkom jednotného trhu. Uľahčuje cestovanie, obchod a transakcie v rámci eurozóny i mimo nej. Po dvadsiatich rokoch tu máme generáciu, ktorá inú domácu menu nepozná. Počas tohto obdobia si ECB plnila svoju hlavnú úlohu – zabezpečovala cenovú stabilitu. K blahobytu občanov eurozóny prispievame aj tým, že vyvíjame bezpečné a inovatívne bankovky a podporujeme bezpečné platobné systémy, dohliadame na banky a ich odolnosť a na finančnú stabilitu v eurozóne.“

Predseda Euroskupiny Mário Centeno uzavrel: „Jednotná mena je jedným z najväčších európskych úspechov: o jej význame a vplyve počas dvoch desaťročí jej existencie nemožno vôbec pochybovať. Jej budúcnosť sa však ešte stále tvorí, a preto v našich rukách spočíva historická zodpovednosť. Euro, ako aj úzka hospodárska spolupráca, ktorú prináša, sa postupne vyvíjajú a prekonávajú problémy, ktoré im stoja v ceste. Euro má za sebou už dlhú cestu a v dôsledku krízy prešlo významnými zmenami, aby nám pomohlo prekonať ťažké časy. Táto práca však ešte nie je dokončená a v dobrých aj zlých časoch si vyžaduje sústavné reformné úsilie. O našej politickej vôli posilňovať hospodársku a menovú úniu nemožno pochybovať. Musíme sa pripraviť na všetko, čo nám môže priniesť budúcnosť – dlžíme to svojim občanom.“

Súvislosti

Viac..  Kabinet by mal v stredu rokovať o zjednodušení vymáhania neuhradených cestných poplatkov v EÚ

Zavedenie eura bolo zavŕšením dlhej cesty, ktorá sa začala dávno predtým. Celosvetové menové turbulencie v 70. a 80. rokoch 20. storočia ukázali zraniteľnosť jednotlivých európskych krajín a vyžadovali si európske riešenia. Po zavedení jednotného trhu by navyše prácu a obchod zjednodušilo, ak by Európania začali používať jednotnú menu. Po desaťročiach počiatočných diskusií o možnostiach vytvorenia hospodárskej a menovej únie bol v roku 1988 zriadený Delorsov výbor. Pod vedením vtedajšieho predsedu Komisie Jacqua Delorsa výbor skúmal konkrétne, postupné kroky smerujúce k tejto jednotnej mene. Tá sa následne zrodila vďaka dohode politických lídrov podpísanej v roku 1992 v Maastrichte, stavajúc na správe Delorsovho výboru a nadväzujúcich rokovaniach. Podpis Maastrichtskej zmluvy predstavoval symbolický okamih na ceste k euru. V roku 1994 začal Európsky menový inštitút (EMI) vo Frankfurte prípravné práce smerujúce k tomu, aby mohla Európska centrálna banka (ECB) prevziať zodpovednosť za menovú politiku v eurozóne. Následne 1. júna 1998 ECB začala fungovať.

1. januára 1999 sa zaviedlo euro, ktoré sa stalo oficiálnou menou 11 členských štátov, pričom zodpovednosť za menovú politiku bola zverená Európskej centrálnej banke a Eurosystému. Euro mohli ľudia vidieť najprv len na výpisoch z účtov spoločne s národnými menami. Po troch rokoch eurobankovky a euromince dorazili do 12 krajín, ktoré zrealizovali najväčšiu menovú výmenu v histórii. Pôvodnými členmi eurozóny boli Belgicko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko a Taliansko. Grécko vstúpilo do eurozóny v roku 2001. Odvtedy zaviedlo euro ďalších sedem členských štátov (Cyprus, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Malta, Slovensko a Slovinsko).

Druhá najpoužívanejšia mena na svete

Euro prešlo od prvých rokovaní koncom 60. rokov 20. storočia dlhú cestu a stalo sa menou 340 miliónov Európanov, ktorú používa ďalších 175 miliónov ľudí na celom svete. Je to druhá najvýznamnejšia medzinárodná mena, ktorú využíva alebo na ňu naviazalo svoju menu asi 60 krajín. Pre medzinárodné centrálne banky predstavuje bezpečného uchovávateľa hodnoty, využíva sa pri vydávaní dlhových nástrojov na celom svete a je všeobecne akceptované v medzinárodných platbách.

Desať rokov po finančnej kríze, ktorá otriasla svetom, je štruktúra európskej hospodárskej a menovej únie citeľne silnejšia, no v tejto oblasti zostáva ešte veľa práce. Na základe vízie uvedenej v správe piatich predsedov z júna 2015 a diskusných dokumentov o prehĺbení hospodárskej a menovej únie a o budúcnosti financií EÚ z jari 2017 Európska komisia stanovila plán na prehĺbenie hospodárskej a menovej únie. V decembri sa lídri EÚ dohodli, že súčasťou tejto cesty bude aj práca na posilnení medzinárodnej úlohy eura.

Jednotná mena v prospech všetkých Európanov

Podpora eura zo strany verejnosti v EÚ je stabilne vysoká, a to najmä v krajinách, ktoré už euro používajú. Podľa 74 % respondentov z celej eurozóny je euro pre EÚ prínosom. Toto číslo vyrovnáva minuloročný rekord a potvrdzuje, že verejná podpora eura je najsilnejšia od roku 2002, keď sa začali realizovať prieskumy. 64 % respondentov z celej eurozóny si tiež myslí, že euro je prínosom pre ich vlastnú krajinu. 36 % Európanov považuje euro za jeden z hlavných symbolov Európskej únie. Umiestnilo sa na druhom mieste hneď za „slobodou“. Európskym domácnostiam, podnikom aj vládam prinieslo viditeľné a veľmi praktické výhody: stabilné ceny, nižšie transakčné náklady, transparentnejšie a konkurenčnejšie trhy a väčší objem obchodu. Vďaka euru je cestovanie a bývanie v zahraničí ľahšie a úspory sú chránené.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Aspoň jednu dávku vakcíny dostalo 70 % dospelých občanov únie, oznámila EK

Sedemdesiat percent dospelých v Európskej únii (EÚ) dostalo aspoň jednu dávku vakcíny proti koronavírusu. V …