hnojiva
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

EÚ prináša na trh inovačné hnojivá, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu

Veľvyslanci pri EÚ schválili dohodu s Európskym parlamentom o nových pravidlách uvádzania produktov na hnojenie na trh EÚ.

Nariadením sa harmonizujú technické normy pre hnojivá vyrobené z organických alebo druhotných surovín v EÚ, a tým sa otvárajú nové možnosti pre ich výrobu vo veľkom rozsahu. Okrem toho sa v ňom stanovujú harmonizované limitné hodnoty pre celú škálu kontaminantov obsiahnutých v minerálnych hnojivách.

“Novým nariadením sa prinesie na trh široká škála inovačných hnojív, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu. Výrobcovia, poľnohospodári, ale aj spotrebitelia poľnohospodárskych výrobkov sa môžu tešiť na to, že získajú z očakávaného rastu poľnohospodárskej produktivity, ako aj z čistejšej pôdy,” uviedla Elisabeth Köstingerová, spolková ministerka pre udržateľnosť a cestovný ruch Rakúska.

Podľa návrhu nariadenia budú musieť EÚ produkty na hnojenie s označením CE na to, aby sa mohli voľne pohybovať na vnútornom trhu EÚ, spĺňať určité požiadavky. Tieto požiadavky budú zahŕňať povinné maximálne množstvá kontaminantov, používanie vymedzených kategórií komponentných materiálov a požiadavky na označovanie. Výrobcovia hnojív bez označenia CE budú mať stále možnosť uvádzať ich na svojom vnútroštátnom trhu.

Nové nariadenie, ktorým sa nahradí súčasné nariadenie o hnojivách z roku 2003, sa vzťahuje na všetky typy hnojív (minerálne a organické hnojivá, pôdne pomocné látky, pestovateľské substráty atď.).

Viac..  Budúcnosť Európy je vo Vašich rukách – Vyjadrite svoj názor

Začne sa uplatňovať po troch rokoch od nadobudnutia jeho účinnosti.

Ďalšie kroky

Návrh nariadenia budú musieť formálne prijať Európsky parlament a Rada. Nadobudne účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

Kontext

Produkty na hnojenie sa používajú v poľnohospodárstve na zlepšenie rastu rastlín.

Komisia predložila svoj návrh v marci 2016 ako súčasť akčného plánu EÚ pre obehové hospodárstvo. Jedným z jeho hlavných cieľov je podporiť rozsiahlu výrobu hnojív z domácich organických alebo druhotných surovín v súlade s modelom obehového hospodárstva, a to premenou odpadu na živiny pre plodiny.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Brusel si predvolal ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ osem predstaviteľov únie

Európska únia si predvolala ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ …