hnojiva
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

EÚ prináša na trh inovačné hnojivá, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu

Veľvyslanci pri EÚ schválili dohodu s Európskym parlamentom o nových pravidlách uvádzania produktov na hnojenie na trh EÚ.

Nariadením sa harmonizujú technické normy pre hnojivá vyrobené z organických alebo druhotných surovín v EÚ, a tým sa otvárajú nové možnosti pre ich výrobu vo veľkom rozsahu. Okrem toho sa v ňom stanovujú harmonizované limitné hodnoty pre celú škálu kontaminantov obsiahnutých v minerálnych hnojivách.

“Novým nariadením sa prinesie na trh široká škála inovačných hnojív, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu. Výrobcovia, poľnohospodári, ale aj spotrebitelia poľnohospodárskych výrobkov sa môžu tešiť na to, že získajú z očakávaného rastu poľnohospodárskej produktivity, ako aj z čistejšej pôdy,” uviedla Elisabeth Köstingerová, spolková ministerka pre udržateľnosť a cestovný ruch Rakúska.

Podľa návrhu nariadenia budú musieť EÚ produkty na hnojenie s označením CE na to, aby sa mohli voľne pohybovať na vnútornom trhu EÚ, spĺňať určité požiadavky. Tieto požiadavky budú zahŕňať povinné maximálne množstvá kontaminantov, používanie vymedzených kategórií komponentných materiálov a požiadavky na označovanie. Výrobcovia hnojív bez označenia CE budú mať stále možnosť uvádzať ich na svojom vnútroštátnom trhu.

Nové nariadenie, ktorým sa nahradí súčasné nariadenie o hnojivách z roku 2003, sa vzťahuje na všetky typy hnojív (minerálne a organické hnojivá, pôdne pomocné látky, pestovateľské substráty atď.).

Viac..  Hodnota hrubej produkcie EÚ bola v roku 2020 414,1 miliardy eur

Začne sa uplatňovať po troch rokoch od nadobudnutia jeho účinnosti.

Ďalšie kroky

Návrh nariadenia budú musieť formálne prijať Európsky parlament a Rada. Nadobudne účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

Kontext

Produkty na hnojenie sa používajú v poľnohospodárstve na zlepšenie rastu rastlín.

Komisia predložila svoj návrh v marci 2016 ako súčasť akčného plánu EÚ pre obehové hospodárstvo. Jedným z jeho hlavných cieľov je podporiť rozsiahlu výrobu hnojív z domácich organických alebo druhotných surovín v súlade s modelom obehového hospodárstva, a to premenou odpadu na živiny pre plodiny.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

vlajka EU

Výzva na pripomienkovanie revízie pravidiel EÚ v oblasti štátnej pomoci pre poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rybárstvo

Európska komisia vyzýva všetky zainteresované strany, aby sa vyjadrili k navrhovaným revidovaným pravidlám štátnej pomoci pre …