rodina
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Rakúska úprava rodinných prídavkoch nie je v súlade s právom Európskej únie


BRATISLAVA – Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP) rakúsku právnu úpravu prispôsobovania rodinných prídavkov pre rodičov pracujúcich v Rakúsku výške životných nákladov v domovských krajinách nepovažuje za súladnú s právom Európskej únie.

“Aktuálne je už schválený zákon o zavedení nižších rodinných prídavkov na deti žijúce v zahraničí, aj keď pri každej legislatívnej fáze od legislatívneho zámeru, návrhu zákona až po hlasovanie rakúskeho parlamentu bolo Rakúsko upozorňované na potrebu prehodnotenia svojho postupu,” konštatuje stredisko na svojej stránke.

Legislatívne aktivity Rakúskej republiky v súvislosti so zavedením nižších rodinných prídavkov na deti žijúce v zahraničí SNSĽP dlhodobo pozorne monitoruje. „Predmetná právna úprava sa priamo dotýka regulácie výkonu základných práv a slobôd ako aj všeobecného zákazu nerovného zaobchádzania. Ten striktne vyžaduje, aby všetky členské štáty prijímali národné opatrenia na podporu voľného pohybu pracovníkov, prípadne odstraňovali existujúce prekážky,“ uviedla výkonná riaditeľka strediska Katarína Szabová.

SNSĽP ďalej konštatuje, že takáto požiadavka má zabezpečiť prisťahovaným zamestnancom a ich nezaopatreným deťom, že im budú vyplatené plnenia patriace osobám žijúcim na štátnom území jednotlivých členských štátov EÚ. “Jedným z dôvodov prijatia kontroverznej právnej úpravy je tiež snaha finančne ukrátiť migrujúcich pracovníkov, ktorí sú občanmi EÚ, vrátane slovenských občanov, pracujúcich v Rakúsku,” uvádza stredisko.

Viac..  Rakúsko zavádza kontroly na hraniciach so Slovenskom

Stredisko považuje za neprípustné, aby bola výška prídavkov vyplácaných štátom závislá od kúpnej sily v mieste trvalého bydliska dieťaťa. Výkonná riaditeľka strediska tiež dodáva, že „otázka súladu diskutovanej právnej úpravy s právom Európskej únie je nepochybne legitímna. Právne predpisy EÚ nemožno obchádzať, ani konať v rozpore s nimi. Stredisko nie je oprávnené priamo zastupovať dotknutých Slovákov v akomkoľvek vnútroštátnom rakúskom konaní, avšak je pripravené v prípade realizácie prijatého zákona v praxi poskytnúť dotknutým slovenským pracovníkom a pracovníčkam v Rakúsku právne poradenstvo.“

Viac informácií sa dozviete na spravodajskom portáli www.noviny.sk

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

hranice, kontroly

Rakúsko zavádza kontroly na hraniciach so Slovenskom

Rakúsko od polnoci zo stredy na štvrtok (29. 9.) začne vykonávať kontroly na hraniciach so Slovenskom. Ráno …