Mikolasik
Europoslanec Miroslav Mikolášik. PHOTO: Mária Jakušová.

Miroslav Mikolášik: Transparentnosť pri povoľovaní pesticídov je podmienka, ide o zdravie ľudí

I keď má EÚ pri povoľovaní pesticídov jeden z najprísnejších systémov na svete, musí vylepšiť najmä jeho vykonávanie. Uviedol to slovenský europoslanec Miroslav Mikolášik (EĽS/KDH) ako člen Osobitného výboru EP pre postup EÚ pre povoľovanie pesticídov (PEST) po schválení jeho nelegislatívneho uznesenia. 

Nikto nepochybuje, že zdravie a bezpečnosť Európanov musia byť absolútnou prioritou, preto bol pred rokom zriadený osobitný výbor. Dnes prichádza s návrhom, ako posilniť dôveryhodnosť a kontrolovateľnosť schvaľovacieho postupu Únie pre pesticídy, povedal Mikolášik, ktorý v PEST ako jediný zastupuje Slovensko. Výbor zriadil Európsky parlament vo februári minulého roka v reakcii na obavy z rizika používania herbicídu glyfosát.

Správa okrem iného vyzýva Európsku komisiu (EK) a členské štáty, aby vyčlenili dostatočné zdroje a poskytli vhodné odborné poznatky na hodnotenie účinných látok a prípravkov na ochranu rastlín a zabezpečili nezávislé, objektívne a transparentné hodnotenie s ohľadom na súčasné vedecké a technické poznatky. Zároveň ich vyzývame, aby jednotne a úplne uplatňovali kritériá pri riziku pre účinné látky, ktoré sú mutagénne, karcinogénne alebo toxické pre reprodukciu, či narúšajú endokrinný systém, doplnil Mikolášik.

PEST ďalej požaduje, aby EK a členské štáty náležite uplatňovali zásadu predbežnej opatrnosti, a to prijatím dočasných opatrení na riadenie rizika. Týka sa prípadov, keď sa po posúdení dostupných informácií zistí riziko škodlivých účinkov na zdravie. Očakáva sa, že odporúčania výboru PEST vyvolajú rôzne opatrenia zamerané na riešenie nedostatkov v postupe Únie pre povoľovanie prípravkov na ochranu rastlín, vrátane zlepšenia súčasného právneho rámca EÚ ako takého.

Viac..  WHO: Nárast prípadov COVID-19 v Európe je veľmi znepokojujúci

Podľa údajov zhromaždených Organizáciou OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) EÚ v roku 2016 použila 368 588 ton pesticídov, čo predstavuje 11,8 % celosvetovej spotreby. Podľa správy EÚ o rezíduách pesticídov v potravinách 1 za rok 2016, ktorú zverejnil úrad EFSA v roku 2018, bolo 96,2 % vzoriek v rámci limitov povolených v právnych predpisoch EÚ.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Rekapitulácia prvého polroka 2021 v EP: Covid-19, Konferencia o budúcnosti Európy a klimatický predpis

Počas prvého polroka 2021 Európsky parlament prijal opatrenia na zmiernenie dopadov koronakrízy a spustil Konferenciu …