teroristicke utoky, terorizmus
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Rada obnovila označenia na zozname teroristov, ktorý zostavila EÚ

Rada doplnila na zoznam teroristov, ktorý zostavila EÚ, dve iránske osoby a Riaditeľstvo pre vnútornú bezpečnosť iránskeho ministerstva pre spravodajské informácie a bezpečnosť (opatrenia stanovené v spoločnej pozícii 2001/931/SZBP). Rada prijala tieto zaradenia na zoznam ako súčasť svojej reakcie na nedávne zmarené útoky na európskej pôde.

V nadväznosti na preskúmanie zoznamu, ktoré sa vykonáva každých šesť mesiacov, Rada obnovila aj reštriktívne opatrenia v súvislosti s tými osobami a subjektmi, ktoré už boli zaradené na zoznam v minulosti. Na zozname sa teraz uvádza 15 osôb a 21 skupín a subjektov.

Finančné prostriedky a iné finančné aktíva osôb, skupín a subjektov uvedených na zozname, ktorý sa zverejnil, podliehajú zmrazeniu. Hospodárske subjekty z EÚ im takisto nesmú sprístupňovať finančné prostriedky a ekonomické zdroje.

Viac..  Vyjadrenie M. Wiezika (EĽS, Spolu-OD) k vystúpeniu ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského na zasadnutí Rady EU

Uvedené právne akty prijala Rada pre všeobecné záležitosti 8. januára 2019. Uverejnia sa v Úradnom vestníku Európskej únie z 9. januára.

Sankčný režim, ktorý sa ustanovuje spoločnou pozíciou 2001/931/SZBP, je oddelený od režimu EÚ, ktorým sa vykonávajú rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN 1267 (2011), 1989 (2011) a 2253 (2015) zamerané proti sieti al-Káida a ISIL/Dá’iš.

EÚ má aj sankčný režim, ktorý jej umožňuje uplatňovať sankcie autonómne na ISIL/Dá’iš a sieť al-Káida, ako aj na osoby a subjekty, ktoré sú s nimi spojené alebo ich podporujú, pričom tento sankčný režim sa momentálne uplatňuje na tri osoby.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Wiezik

Vyjadrenie M. Wiezika (EĽS, Spolu-OD) k vystúpeniu ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského na zasadnutí Rady EU

Vystúpenie ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského na zasadnutí Rady EU pre poľnohospodárstvo a rybárstvo vníma europoslanec …