ECB
Európska centrálna banka. PHOTO: © European Union- EP.

Audítori EÚ: Európska centrálna banka musí zmeniť svoj postoj k právam na prístup

Európsky dvor audítorov vyzýva zákonodarcov Únie k tomu, aby zakročili a zabezpečili povolenie Európskej centrálnej banky na neobmedzený prístup k dokumentom pri auditoch týkajúcich sa bankového dohľadu. V liste Európskemu parlamentu audítori vyjadrili znepokojenie, že súčasný postoj ECB v súvislosti s prístupom k dokumentom a informáciám im bráni vykonávať si prácu náležite. Audítori hovoria, že s bankovým dohľadom sa spájajú významné riziká pre verejné výdavky, no ak ECB nepozmení svoj postoj k právam na prístup, nebudú schopní vykonať riadny audit týchto činností.

Podľa audítorov diskusie s ECB nepokročili. Európsky parlament a Radu vyzývajú k tomu, aby vyjadrili plnú podporu v súvislosti s ich právami na prístup k dokumentom týkajúcim sa bankového dohľadu a v prípade potreby zmenili súčasné nariadenia a vyjasnili, že audítori majú prístup k akýmkoľvek dokumentom, ktoré považujú za potrebné.

„Naším cieľom nie je kontrolovať menovú politiku,“ uviedol Klaus-Heiner Lehne, predseda Európskeho dvora audítorov. „Je však zásadne dôležité, aby sme mali plnú právomoc kontrolovať aktivity ECB súvisiace s dohľadom. Mimoriadny význam to má hlavne vzhľadom na vysoké riziká zlyhaní bánk na verejné financie a komplexnosť nových mechanizmov dohľadu.“

V odpovedi na žiadosť Parlamentu audítori poukazujú na tri prípady, keď im bol zamietnutý prístup k dôležitým informáciám. Pri audite jednotného mechanizmu dohľadu v roku 2016 mali vážne problémy získať audítorské dôkazy. Pri práci na osobitnej správe o Jednotnej rade pre riešenie krízových situácií v roku 2017 rada trvala na tom, aby boli odstránené akékoľvek údaje pochádzajúce od ECB. A v januári 2018, keď audítori uverejnili správu o úlohe ECB pri krízovom riadení v súvislosti s bankovým dohľadom, ECB znovu odmietla prístup k dokumentom potrebným na vykonanie audítorskej práce podľa pôvodného plánu.

Viac..  Priemysel EÚ v septembri medziročne vzrástol o 5 %

List audítorov EÚ nadväzuje na žiadosť predsedov najvyšších kontrolných inštitúcií (NKI) EÚ a jej členských štátov z novembra 2018 o objasnenie a zosúladenie mandátov národných NKI na vykonávanie auditu [hyperlink]. NKI požiadali vlády a parlamenty členských štátov, aby vyriešili niekoľko nedostatkov v povinnosti zodpovedať sa a mechanizmoch auditu bankového dohľadu EÚ s ohľadom na súčasné snahy o dobudovanie bankovej únie.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

plan

Plán obnovy neumožňuje Slovensku meniť reformy, hovorí Céline Gauer z Európskej komisie

BRATISLAVA – Plán obnovy neumožňuje Slovensku meniť reformy a presúvať prostriedky medzi kapitolami, či do …