europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Európsky parlament varuje pred ohrozením základných práv EÚ v členských štátoch

Európsky parlament odsúdil pretrvávajúcu diskrimináciu a násilie páchané na ženách, porušovanie princípov právneho štátu a nárast nenávistných prejavov v členských štátoch EÚ.

Stalo sa tak prostredníctvom nelegislatívneho uznesenia hodnotiaceho stav základných práv v EÚ v roku 2017, ktoré plénum schválilo pomerom hlasov 390 (za): 153 (proti): 63 (zdržalo sa hlasovania). Poslanci v prijatom texte vyzvali inštitúcie EÚ, aby dôslednejšie posudzovali rešpektovanie princípov právneho štátu v jednotlivých krajinách Únie. Odsúdili tiež obmedzovanie slobody prejavu a porušovanie základných práv migrantov a žiadateľov o azyl v niektorých členských štátoch EÚ.

Diskriminácia a násilie páchané na ženách

Uznesenie dôrazne odsudzuje všetky formy násilia páchaného na ženách a nabáda členské štáty, ktoré dosiaľ nepristúpili k tzv. Istanbulskému dohovoru, aby tak čo najskôr urobili. Poslanci tiež podporili demonštrácie z roku 2017 proti zhoršujúcej sa situácii v oblasti práv týkajúcich sa sexuálneho a reprodukčného zdravia, ako aj rozsiahlu medializáciu prípadov sexuálneho obťažovania.

Právny štát

Parlament dôrazne odsúdil kroky vlád niektorých členských štátov zamerané na oslabenie deľby moci a nezávislosti súdnictva v ich krajinách a kritizoval neschopnosť inštitúcií Únie zastaviť vážne a pretrvávajúce porušovanie hodnôt EÚ. Poslanci v tejto súvislosti požadujú pravidelné, nestranné a na objektívnych kritériách založené hodnotenie dodržiavania princípov právneho štátu, ktoré by sa vykonávalo vo všetkých krajinách EÚ.

Sloboda prejavu

Uznesenie kritizuje aj narastajúce obmedzovanie slobody prejavu a zhromažďovania sa v EÚ a zdôrazňuje, že oznamovanie nekalej a protiprávnej činnosti (whistleblowing) je kľúčovým prvkom investigatívnej žurnalistiky a slobody médií. Poslanci zároveň vyjadrili znepokojenie v súvislosti s rizikami, hrozbami a nátlakom, ktorým čelia novinári v členských štátoch EÚ.

Viac..  M. Klus: Mier a prosperita v krajinách za hranicami EÚ úzko súvisia s našou stabilitou a bezpečnosťou

Nenávistné prejavy a migrácia

Parlament kritizoval zľahčovanie nenávistných prejavov a dôrazne odsúdil vzostup krajne pravicových hnutí. Poslanci zdôraznili potrebu bojovať proti rozširujúcemu sa antisemitizmu, islamofóbii a pretrvávajúcej diskriminácii a stigmatizovaniu lesieb, gejov, bisexuálov, transrodových a intersexuálnych osôb (LGBTI) v EÚ. Plénum tiež vyjadrilo ľútosť nad tým, že v roku 2017 nedošlo k výraznému zlepšeniu v oblasti integrácie a rešpektovania základných práv Rómov.

Uznesenie vyzýva Radu (ministrov) EÚ, aby prestala blokovať reformu dublinského nariadenia, a nabáda vnútroštátne orgány, aby uľahčili udeľovanie humanitárnych víz osobám uchádzajúcim sa o medzinárodnú ochranu. Schválený text si tiež všíma porušovanie práv migrantov a žiadateľov o azyl, ku ktorým dochádza v niektorých členských štátoch, a to napríklad prostredníctvom nezaistenia účinného prístupu k azylovému konaniu či neposkytnutia jasných informácií o opravných prostriedkoch po vydaní rozhodnutia o návrate.

Vyhlásenie spravodajcu

„Sloboda médií, sloboda prejavu a sloboda zhromažďovania sa boli v roku 2017 spochybnené. Tieto základné práva sú dnes ohrozované na miestach a v krajinách, kde by sme to nečakali. Obeťami tejto situácie sa stávajú umelci a spoločenskí lídri,‟ uviedol spravodajca Josep-Maria Terricabras (Zelení/EFA, ES).

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Európska komisia

Únia odložila najbližšie kolo rokovaní s Austráliou o voľnom obchode

Najbližšie naplánované kolo rokovaní medzi Európskou úniou (EÚ) a Austráliou o voľnom obchode Brusel odložil. …