europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Európsky parlament varuje pred ohrozením základných práv EÚ v členských štátoch

Európsky parlament odsúdil pretrvávajúcu diskrimináciu a násilie páchané na ženách, porušovanie princípov právneho štátu a nárast nenávistných prejavov v členských štátoch EÚ.

Stalo sa tak prostredníctvom nelegislatívneho uznesenia hodnotiaceho stav základných práv v EÚ v roku 2017, ktoré plénum schválilo pomerom hlasov 390 (za): 153 (proti): 63 (zdržalo sa hlasovania). Poslanci v prijatom texte vyzvali inštitúcie EÚ, aby dôslednejšie posudzovali rešpektovanie princípov právneho štátu v jednotlivých krajinách Únie. Odsúdili tiež obmedzovanie slobody prejavu a porušovanie základných práv migrantov a žiadateľov o azyl v niektorých členských štátoch EÚ.

Diskriminácia a násilie páchané na ženách

Uznesenie dôrazne odsudzuje všetky formy násilia páchaného na ženách a nabáda členské štáty, ktoré dosiaľ nepristúpili k tzv. Istanbulskému dohovoru, aby tak čo najskôr urobili. Poslanci tiež podporili demonštrácie z roku 2017 proti zhoršujúcej sa situácii v oblasti práv týkajúcich sa sexuálneho a reprodukčného zdravia, ako aj rozsiahlu medializáciu prípadov sexuálneho obťažovania.

Právny štát

Parlament dôrazne odsúdil kroky vlád niektorých členských štátov zamerané na oslabenie deľby moci a nezávislosti súdnictva v ich krajinách a kritizoval neschopnosť inštitúcií Únie zastaviť vážne a pretrvávajúce porušovanie hodnôt EÚ. Poslanci v tejto súvislosti požadujú pravidelné, nestranné a na objektívnych kritériách založené hodnotenie dodržiavania princípov právneho štátu, ktoré by sa vykonávalo vo všetkých krajinách EÚ.

Sloboda prejavu

Uznesenie kritizuje aj narastajúce obmedzovanie slobody prejavu a zhromažďovania sa v EÚ a zdôrazňuje, že oznamovanie nekalej a protiprávnej činnosti (whistleblowing) je kľúčovým prvkom investigatívnej žurnalistiky a slobody médií. Poslanci zároveň vyjadrili znepokojenie v súvislosti s rizikami, hrozbami a nátlakom, ktorým čelia novinári v členských štátoch EÚ.

Viac..  Polícia a finančná správa zintenzívnia spoluprácu pri strážení schengenskej hranice s Ukrajinou

Nenávistné prejavy a migrácia

Parlament kritizoval zľahčovanie nenávistných prejavov a dôrazne odsúdil vzostup krajne pravicových hnutí. Poslanci zdôraznili potrebu bojovať proti rozširujúcemu sa antisemitizmu, islamofóbii a pretrvávajúcej diskriminácii a stigmatizovaniu lesieb, gejov, bisexuálov, transrodových a intersexuálnych osôb (LGBTI) v EÚ. Plénum tiež vyjadrilo ľútosť nad tým, že v roku 2017 nedošlo k výraznému zlepšeniu v oblasti integrácie a rešpektovania základných práv Rómov.

Uznesenie vyzýva Radu (ministrov) EÚ, aby prestala blokovať reformu dublinského nariadenia, a nabáda vnútroštátne orgány, aby uľahčili udeľovanie humanitárnych víz osobám uchádzajúcim sa o medzinárodnú ochranu. Schválený text si tiež všíma porušovanie práv migrantov a žiadateľov o azyl, ku ktorým dochádza v niektorých členských štátoch, a to napríklad prostredníctvom nezaistenia účinného prístupu k azylovému konaniu či neposkytnutia jasných informácií o opravných prostriedkoch po vydaní rozhodnutia o návrate.

Vyhlásenie spravodajcu

„Sloboda médií, sloboda prejavu a sloboda zhromažďovania sa boli v roku 2017 spochybnené. Tieto základné práva sú dnes ohrozované na miestach a v krajinách, kde by sme to nečakali. Obeťami tejto situácie sa stávajú umelci a spoločenskí lídri,‟ uviedol spravodajca Josep-Maria Terricabras (Zelení/EFA, ES).

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Brusel si predvolal ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ osem predstaviteľov únie

Európska únia si predvolala ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ …