Verhofstadt
Guy Verhofstadt, koordinátor a predseda skupiny. PHOTO: © European Union-EP.

Riadiaca skupina EP pre Brexit vyzýva Veľkú Britániu, aby objasnila svoju pozíciu

Riadiaca skupina EP pre Brexit (BSG) dnes prerokovala situáciu ohľadom Brexitu v súvislosti s dôležitým minulotýždňovým hlasovaním v Británii a pondelkovým vyhlásením premiérky Mayovej. Vyzýva Veľkú Britániu, aby v nadchádzajúcich dňoch objasnila svoju pozíciu.

Riadiaca skupina pre Brexit (BSG) pod vedením svojho koordinátora Guy VERHOFSTADTA (ALDE, BE) privítala rozhodnutie vlády zrušiť poplatok pre občanov EÚ, ktorí podajú žiadosť o nový status v  Spojenom kráľovstve- tento krok Európsky parlament od začiatku presadzoval. BSG tiež vyzvala členské štáty EÚ, aby nasledovali tento príklad vo vzťahu ku všetkým občanom Spojeného kráľovstva, ktorí majú bydlisko na ich území.

Riadiaca skupina zdôraznila, že po odmietnutí dohody o odchode z Únie v Dolnej snemovni britského parlamentu, musí vláda Spojeného kráľovstva spolupracovať so všetkými politickými stranami, aby prekonala túto krízu. Zo strany Spojeného kráľovstva očakáva, že čo najskôr predloží pozitívny a realizovateľný návrh na ďalší postup.

Skupina zopakovala, že zmluva o odstúpení od zmluvy je spravodlivá a nedá sa opätovne prerokovať. Platí to najmä pre poistku, ktorá zaručuje, že za žiadnych okolností nedôjde k zavedeniu „tvrdej” hranice vo vzťahu k Írsku a súčasne ostane zachovaná integrita jednotného trhu. EÚ má v tejto otázke jasnú a rozhodnú pozíciu a je zjednotená, a to aj napriek tomu, že dohodnutá poistka sa neplánuje použiť. Riadiaca skupina trvá na tom, že bez takejto poistky  platnej “za všetkých okolností,” Európsky parlament nebude súhlasiť so zmluvou o vystúpení z Únie.

Riadiaca skupina tiež zopakovala dlhodobú pozíciu Parlamentu, ktorou je otvorenosť oveľa ambicióznejším budúcim vzťahom, ak bude mať o ne Spojené kráľovstvo záujem. To by umožnilo nielen užšie partnerstvo medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, ale umožnilo sa taktiež vyhnúť využitiu poistky. Očakáva, že budúci týždeň Londýn prejaví zrozumiteľnejší postoj k budúcemu vzťahu medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.

Viac..  Európska aliancia pre batérie diskutovala o hlavných výzvach

Riadiaca skupina uznala, že zamietnutie dohody zvyšuje šancu na neriadený odchod Spojeného kráľovstva z Únie, ktorý nebude možné zmierniť akoukoľvek špecifickou dohodou medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. Keďže neriadený odchod nikomu neposlúži, jediným zodpovedným postupom zostáva pokračovať a zintenzívniť prácu na plánovaní odchodu. BSG opätovne taktiež zdôraznila odhodlanie Európskeho parlamentu zabezpečiť, aby v takom prípade nedošlo k nepríjemnostiam pre občanov EÚ v Spojenom kráľovstve alebo občanov Spojeného kráľovstva v EÚ.

Ďalšie kroky
BSG sa znovu stretne bezprostredne po hlasovaní v britskom parlamente 29. januára, aby prediskutovala ďalšie kroky. V  Európskom parlamente sa bude konať rozprava na zasadnutí 30. a 31. januára.

Členovia riadiacej skupiny pre Brexit: Guy Verhofstadt, koordinátor a predseda skupiny, Elmar Brok, Roberto Gualtieri, Philippe Lamberts, Gabriele Zimmer, Danuta Hübnerová

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

brexit

Európska komisia a vláda Spojeného kráľovstva sa dohodli

Európska komisia a vláda Spojeného kráľovstva dnes dosiahli základnú politickú dohodu o  rámci Windsor. Ide …

Consent choices