rodina
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Komisia: V EÚ nemáme druhotriednych pracovníkov ani druhotriedne deti

Komisia sa rozhodla zaslalať Rakúsku formálnu výzvu. Výzva sa týka sa nových právnych predpisov, podľa ktorých sa na občanov EÚ pracujúcich v Rakúsku vzťahuje indexácia rodinných dávok a daňových úľav, ak majú ich deti bydlisko v zahraničí.

V Rakúsku budú rodinné dávky a daňové úľavy na deti s bydliskom v inom členskom štáte od 1. januára 2019 závisieť od životných nákladov v uvedenom členskom štáte. Znamená to, že mnohí občania EÚ, ktorí pracujú v Rakúsku a prispievajú do systému sociálneho zabezpečenia a daňového systému rovnako ako miestni pracovníci, by dostali menej dávok len z toho dôvodu, že ich deti žijú v inom členskom štáte.

Komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová uviedla: Náš jednotný trh je založený na spravodlivosti a rovnakom zaobchádzaní. V EÚ nemáme druhotriednych pracovníkov. Ak mobilní pracovníci prispievajú do systému sociálneho zabezpečenia rovnako ako miestni pracovníci, mali by dostávať tie isté dávky aj vtedy, ak ich deti žijú v inom členskom štáte. V EÚ nemáme ani druhotriedne deti.

Pravidlá EÚ o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia [nariadenie (ES) č. 883/2004] neumožňujú, aby členské štáty znížili peňažné dávky poskytované osobám poisteným podľa ich právnych predpisov len z toho dôvodu, že tieto osoby alebo ich rodinní príslušníci majú bydlisko v inom členskom štáte. Tieto pravidlá okrem toho zakazujú diskrimináciu na základe štátnej príslušnosti. Akékoľvek zníženie rodinných dávok len z toho dôvodu, že deti majú bydlisko v zahraničí, predstavuje porušenie pravidiel EÚ týkajúcich sa sociálneho zabezpečenia, ako aj zásady rovnakého zaobchádzania v prípade pracovníkov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi iného členského štátu, pokiaľ ide o sociálne a daňové výhody [nariadenie (EÚ) č. 492/2011].

Zaslaním formálnej výzvy Rakúsku Európska komisia oficiálne začala postup v prípade nesplnenia povinnosti. Rakúsko má teraz dva mesiace na to, aby reagovalo na obavy Komisie. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že zašle odôvodnené stanovisko.

Viac..  Europarlament odsúdil represie a súdne procesy v Bielorusku

Súvislosti

Prioritou tejto Komisie je spravodlivejší jednotný trh. Komisia v decembri 2016 predložila revíziu pravidiel týkajúcich sa koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia s cieľom zabezpečiť ich spravodlivé, jasné a jednoduchšie presadzovanie. Uvedeným návrhom sa zaručuje voľný pohyb, chránia práva občanov, a zároveň sa posilňujú nástroje na riešenie možného zneužitia. Členské štáty EÚ dospeli k dohode o tomto návrhu v júni 2018. Európsky parlament o návrhu hlasoval v decembri 2018. Niektorí členovia Rady a Parlamentu navrhovali, aby sa umožnila indexácia rodinných dávok poskytovaných na deti s bydliskom v zahraničí, tieto návrhy však boli jasne zamietnuté. V súčasnosti prebiehajú záverečné rokovania medzi týmito tromi inštitúciami s cieľom dosiahnuť kompromis (tzv. trialógy).

Zásada rovnakého zaobchádzania zakazuje akúkoľvek diskrimináciu, či už priamu alebo nepriamu, na základe štátnej príslušnosti. Rakúsky mechanizmus indexácie je diskriminačný, pretože vedie k zníženiu rodinných dávok a daňových úľav pre pracovníkov v Rakúsku len z toho dôvodu, že ich deti žijú v inom členskom štáte. Skutočnosť, že v takomto členskom štáte sú nižšie životné náklady ako v Rakúsku nie je v prípade dávky vyplácanej ako paušálna suma relevantné a nesúvisí so skutočnými nákladmi na vyživovanie dieťaťa.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

nevedalova

Katarína Roth Neveďalová: Svoje prvé vystúpenie v pléne som venovala Slovensku. VIDEO

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Zdieľaj …

Consent choices