Malmstrom
Komisárka pre obchod Cecilia Malmström. PHOTO: © European Union.

Na pôde WTO začali rokovania o elektronickom obchode

Dnes sa na Svetovom ekonomickom fóre v Davose 75 krajín – vrátane Európskej únie a 47 ďalších členov Svetovej obchodnej organizácie (WTO) – rozhodlo začať rokovania s cieľom zaviesť celosvetové pravidlá o elektronickom obchode.

Komisárka pre obchod Cecilia Malmströmová v tejto súvislosti uviedla: „Je povzbudzujúce vidieť, že sa k tejto dôležitej obchodnej iniciatíve pripája toľko partnerov. Elektronický obchod je už realitou vo väčšine kútov sveta, a preto je našou povinnosťou poskytnúť občanom a podnikom predvídateľné, účinné a bezpečné online prostredie pre obchod. Tešíme sa na spoluprácu so všetkými zainteresovanými členmi WTO, sme pripravení konať pružne a pragmaticky, s cieľom vytvoriť skutočne komplexný a ambiciózny súbor pravidiel.

V posledných dvoch desaťročiach sme zaznamenali exponenciálny rast domáceho a cezhraničného elektronického obchodu. Napriek tomuto rýchlemu nárastu elektronických transakcií neexistujú v rámci WTO žiadne osobitné multilaterálne pravidlá upravujúce tento druh obchodu. Podniky a spotrebitelia sa namiesto toho musia opierať o mozaiku pravidiel, na ktorých sa niektoré krajiny dohodli vo svojich bilaterálnych alebo regionálnych obchodných dohodách.

Pravidlá WTO týkajúce sa elektronického obchodu budú zamerané na zlepšenie príležitostí a riešenie výziev v oblasti elektronického obchodu v rozvinutých aj rozvojových krajinách. Výsledkom rokovaní by mal byť mnohostranný právny rámec, o ktorý by sa mohli spotrebitelia a podniky (najmä tie menšie) oprieť, aby bolo jednoduchšie a bezpečnejšie kupovať, predávať a podnikať online. Tieto nové pravidlá by mali napríklad:

  • zlepšiť dôveru spotrebiteľov v online prostredie a bojovať proti spamu
  • odstrániť prekážky, ktoré bránia cezhraničnému predaju
  • zaručiť platnosť elektronických zmlúv a elektronických podpisov
  • trvalo zakázať clo na elektronické prenosy
  • riešiť povinné požiadavky na lokalizáciu údajov a nútené zverejňovanie zdrojového kódu
Viac..  Eugen Jurzyca o celoeurópskej minimálnej mzde: Vidím v nej riziká, mali by sme radšej znižovať dane pri nízkozárobkových

Začatie týchto rokovaní ukazuje, že WTO zostáva v centre medzinárodnej tvorby pravidiel a neprestáva byť platformou, v rámci ktorej sa skupiny zainteresovaných krajín vedia dohodnúť na spolupráca na tvorbe nových pravidiel otvoreným a inkluzívnym spôsobom. Tento rokovací proces, začiatok ktorého sa predpokladá na marec 2019, je otvorený pre ostatných členov WTO, ktorí by mohli mať záujem sa k nemu pripojiť.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Brusel si predvolal ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ osem predstaviteľov únie

Európska únia si predvolala ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ …