jedlo
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

EÚ prijíma opatrenia pred nadmerným dovozom ryže z Mjanmarska a Kambodže

Prešetrovaním sa potvrdilo, že došlo k značnému nárastu dovozu ryže odrody „indica“ z Kambodže a Mjanmarska do Európskej únie, ktorý spôsobuje európskym producentom hospodárske škody.

Európska komisia preto rozhodla, že opätovne zavedie dovozné clá, ktoré sa budú počas obdobia troch rokov postupne znižovať.

V súlade s rozhodnutím Komisie, ktoré sa uverejní v úradnom vestníku, Európska únia od 18. januára opäť zavedie na tento produkt bežné clo, ktoré má výšku 175 eur na tonu v prvom roku a ktoré sa postupne zníži na 150 eur v druhom roku a 125 eur v treťom roku.

Počas prešetrovania, ktoré sa začalo v marci 2018, Komisia zistila, že kombinovaný dovoz ryže indica z oboch krajín narástol za posledných päť pestovateľských sezón o 89 %. Z prešetrovania zároveň vyplynulo, že ceny tohto tovaru boli podstatne nižšie ako ceny na trhu EÚ a za rovnaké obdobie dokonca poklesli. Tento prudký nárast lacného dovozu spôsobil európskym producentom ryže tak vážne problémy, že sa ich podiel na trhu EÚ výrazne prepadol, a to zo 61 % na 29 %.

Kambodža a Mjanmarsko sú zvýhodnené krajiny v systéme obchodovania „Všetko okrem zbraní“, v rámci ktorého EÚ jednostranne poskytuje najmenej rozvinutým krajinám sveta bezcolný a bezkvótový prístup na trh (neplatí to pre zbrane a muníciu). Ide o jeden z pilierov všeobecného systému preferencií EÚ (VSP), ktorého cieľom je znižovať clá pre rozvojové krajiny. Krok je v súlade mechanizmom ochranných opatrení, ktorý je zakotvený v nariadení o VSP.

Viac..  V únii je už proti koronavírusu plne zaočkovaná viac ako polovica dospelých

Súvislosti

Pôvodnú žiadosť o uloženie ochranných obchodných opatrení na dovoz ryže predložila vo februári 2018 talianska vláda a podporili ju všetky ostatné štáty EÚ, v ktorých sa pestuje ryža (Španielsko, Francúzsko, Portugalsko, Grécko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko). Komisia začala formálne prešetrovanie 16. marca 2018. Opatrenia budú platiť tri roky.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

V únii je už proti koronavírusu plne zaočkovaná viac ako polovica dospelých

Proti koronavírusu je už plne zaočkovaných 200 miliónov Európanov, teda viac ako polovica dospelej populácie …