peniaze
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Čerpanie peňazí EÚ k 31. decembru 2018 dosiahlo 21,67 %

Slovensko využilo z peňazí Európskej únie v programovom období 2014 až 2020 do 31. decembra 2018 vo všetkých dvanástich programoch spolu 3,351 mld. eur. Predstavuje to 21,67 % z celkovej alokácie 15,466 mld. eur. Oproti koncu novembra čerpanie finančných prostriedkov EÚ vzrástlo o 430,48 mil. eur a miera o 2,79 percentuálneho bodu (p. b.).

V porovnaní s koncom roka 2017 využívanie zdrojov EÚ stúplo o 1,603 mld. eur a podiel o 10,39 p. b. Vyplýva to z informácií o implementácii európskych štrukturálnych a investičných fondov zverejnených na portáli Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Domáce spolufinancovanie programov zo štátneho rozpočtu dosiahlo koncom vlaňajška 660,53 mil. eur, čo je 25,38 % z alokácie 2,602 mld. eur. Medzimesačne je to viac o 80,63 mil. eur, resp. o 3,1 p. b. Oproti záveru roka 2018 národné spolufinancovanie vzrástlo o 289,27 mil. eur, alebo o 11,11 p. b.

Program rozvoja vidieka využil zo zdrojov EÚ ku koncu minulého roka 37,96 % (592,04 mil. eur z 1,560 mld. eur), Operačný program (OP) Technická pomoc 34,44 % (54,78 mil. eur zo 159,07 mil. eur), OP Integrovaná infraštruktúra 30,48 % (1,204 mld. eur z 3,949 mld. eur), Program spolupráce INTERACT III 30,41 % (11,98 mil. eur z 39,39 mil. eur), OP Ľudské zdroje 23,30 % (516,67 mil. eur z 2,217 mld. eur).

OP Kvalita životného prostredia vyčerpal z peňazí EÚ 16,12 % (505,69 mil. eur z 3,138 mld. eur), OP Efektívna verejná správa 14,48 % (40,32 mil. eur z 278,45 mil. eur), Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 12,09 % (210,21 mil. eur z 1,739 mld. eur), OP Výskum a inovácie 9,56 % (210,66 mil. eur z 2,204 mld. eur), OP Rybné hospodárstvo 4,24 % (669,34 tis. eur z 15,79 mil. eur), program Interreg SR – Rakúsko 2,52 % (1,91 mil. eur zo 75,89 mil. eur a Interreg SR – ČR 2,49 % (2,25 mil. eur z 90,14 mil. eur).

Ministerstvo financií SR je certifikačným orgánom pre jedenásť programov a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pre Program rozvoja vidieka. Aktuálne sa podľa rezortu financií sleduje finančný míľnik v zmysle pravidla n+3 vo výške 1,411 mld. eur k 31. decembru 2019. Ide o sumu za jedenásť programov bez Programu rozvoja vidieka. Na základe stavu deklarovaných výdavkov k 31. decembru 2018 je pre splnenie uvedeného míľnika potrebné predložiť Európskej komisii výdavky v minimálnej výške 718,,87 mil. eur. Tento míľnik pre rok 2019 už splnili štyri programy – Integrovaná infraštruktúra, Ľudské zdroje, Technická pomoc a INTERACT III.

Viac..  Eurofondy pomôžu aj v Zádielskej doline, atrakcie pre turistov za 900-tisíc eur

Objem 474 platných výziev, resp. vyzvaní koncom roka 2018 dosiahol v prípade zdrojov EÚ 15,222 mld. eur (98,68 % z alokácie) a zakontrahované boli prostriedky EÚ vo výške 8,405 mld. eur (54,35 % z alokácie). Program INTERACT III má z peňazí EÚ zakontrahovaných 100 % z alokácie (39,39 mil. eur), OP Ľudské zdroje 65,24 % (1,447mld. eur), OP Integrovaná infraštruktúra 62,21 % (2,457 mld. eur), Program rozvoja vidieka 59,97 % (935,32 mil. eur), OP Efektívna verejná správa 56,88 % (158,39 mil. eur), OP Technická pomoc 51,57 % (82,03 mil. eur), Interreg SR – ČR 51,40 % (46,34 mil. eur), OP Kvalita životného prostredia 50,88 % (1,597 mld. eur), Interreg SR – Rakúsko 48,24 % (36,61 mil. eur), IROP 48,21 % (838,27 mil. eur), OP Výskum a inovácie 34,82 % (767,36 mil. eur) a OP Rybné hospodárstvo 9,04 % (1,43 mil. eur).

Viac informácií sa dozviete na spravodajskom portáli www.noviny.sk

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

priroda

Eurofondy pomôžu aj v Zádielskej doline, atrakcie pre turistov za 900-tisíc eur

V Zádielskej doline v Slovenskom krase v obci Zádiel pribudne na budúci rok informačné centrum …